Unås

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

11. Unaas. Udt. ó2nås. -- a Vnaðum DN. V 67, 1325 aVnadhum DN. VI 352, 1381 RB. 119. i Wnade RB. 121. AnnaassNRJ. I 24. Wnaass 1624. Unaas (Pl. Hougerne) 1723.Den fra MA. bevidnede Form maa sikkert forstaaes som Unað n., Til-fredshed, behagelig Tilværelse (jfr. Vaaler No. 97), ikke Únáð eller Únáðir f.,Uro, Fortræd, der som Stedsnavn alene kunde sigte til Larm f. Ex. af en Fos.Den paafaldende Forskjel mellem den gamle Form og Nutidsformen er maaskeat forklare saaledes, at den sidste udgaar fra en Sammensætning af den førstemed áss (Aas).


Kommer mere siden...