Hobøl kirkebøker

Trolovelse / Vielser 1760 - 1779

1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779


1760      (NB: Vielser 1760-1765)

1 25. Mars soldat Christian Larsen Suurbye og enken Anne Andersdatter Kraagerud
2 13. Juni Mons: Edvard Storch Mejer og enken Madame Margrethe Alette Berg
caut. Lars Riiser og Torchild Bierve
3 13. Juli Aslach Andersen og Berthe Jensdatter Aamodsplass i Schibstved Sogn
caut. Torbiørn Gusland og Christopher Aslerud
4 3. August Ole Rasmusen og enken Gunille Hansdatter Hovi
caut. Osmund Schiølle, Christopher Aslerud
5 24. August Aslach Helgesen og enken Kirsten Christophersdatter
caut. Bent Mere, Anders Kinslie
6 8. November Hans Erichsen nord: Schielfoss og Anne Larsd. nord: Houg
caut. Peder Houg og Lars Houg
7 9. November Poul Ericsen Tomterplass og Inger Gundersdatter Lyshoug
caut. Sven Biercheschoug, Jon Brecche
8 11. November Christen Andersen Moer og Maren Jonsdatter s: Hvidsteen
caut. Lars Riiser og Torchild Bierven

1761     Tilbake

1 5. Januar Lars Halvorsen Biørnstad og Maria Jerchsdatter Huul
caut. Torchild Bierve, Hans Hool
2 15. Mars Rasmus Thronsen Hovi og Karen Knudsdatter
caut. Biørn Thronsen og Abraham Christensen
3 26. April Eschild Tostensen og Guri Ericsdatter Jarnsplass
caut. Even Svichebøll og Peder Svichebøll
4 4. Mai Jacob Torchildsen og Dorthe Olsdatter
caut. Hans Saxebøll og Jens Eng
5 6. September Enkemand Svend Andersen Vecher i Vaaler s. og Helvig Christophersd. Braate
caut. Lænsmand Mads Pedersen og Ole Michelsen
6 12. September Johannes Jonsen Jarn og Anne Poulsdatter Tomter øfre
caut. Eric Field og Thorer Melbye

1762     Tilbake

1 7. Mars Enkemand Halvor Olsen Fuschersplass og Pigen Gunille Andersdatter
caut. Ole Stochstad og Sven Aslachsen Solbergplass
2 25. Mars soldat Ole Gudmundsen og Karen Svendsdatter Tønderud
caut. Berthel Tønderud og Halvor Holoe
3 22. August Gunder Andersen Torp og Anne Trulsdatter Rigesimsplass
caut. Hans Smeebøll og Christopher Torp
4 29. August Enkemand Ole Andersen Blixlandsplass og Johanne Svendsd. Jarnsplass
caut. Anders Holt og Anders ?
5 5. September Enkemand Jens Christophersen og enke Johanne Rasmusdatter
caut. Hans Vaglen og Torjer Jarn
6 25. September Enkemand Vilhelm Poulsen og enke Malene Jonsdatter
caut. Peder Houg og Lars Houg
7 29. September soldat Torjer Hansen Pung og Anne Olsdatter øfre Tingulstad
8 2. October Enkemand Gulbrand Olsen og Ragnille Svendsdatter Tønderud
caut. Berthel Tønderud og Ole Andersen Blixlandsplass
9 30. Ocotber Enkemand Ole Syversen Borgen og Maria Hansdatter Hvam
caut. Hans Sundbye og Lars Ollerud i Vestbye Sogn

1763     Tilbake

1 9. Januar Johannes Jensen  Dragon, Olou Nielsdatter
caut. Anders Jacobsen Hoviplass, Anders Olsen Riiser
2 29. Januar soldat Hans Pedersen Houg, Maren Jørgensdatter Schoug
caut. Lars Houg
3 5. Februar Morten Nielsen Grimsrud, Helvig Hansdatter Smeebølle
4 25. Februar Eric Jonsen og pigen Marthe Ericsdatter Riiser
caut. Bertell Rygge, Hans Riiser
5 23. Mars Hans Henrichsen Govem og Maren Hansdatter Hool
caut. Jens Huul, Christen Nygaard
6 9. April soldat Hans Andersen Hvam og Maria Christensdatter
caut. Hans Saxebøll og Ole Hansen Vestre Schielfoss
7 28. April Helge Hansen Vaglen og Tore Jørgensdatter Knabstad
caut. Jens Leppestad og Svennung Houen
8 5. Juni Ole Nielsen og Gertrud Ericsdatter Lyshoug
caut. Mons Hansen Lyshoug, Lars Thomesen Lyshougplass
9 17. Juli Johannes Vebiørnsen Fuscher og Ingebor Aslachsdatter ned. Tomter
caut. Johannes Brøholt, Jens Andersen Ligton i Krogstad Sogn
10 21. August Niels Sørensen Kraagerud og Maren Olsdatter Svichebøl
caut. Peder Sørensen Jarn øfre, Poul Næss i Enebak Sogn
11 28. August soldtat Ole Nielsen og Ragnille Gundersdatter Oddestadplass
caut. Christopher Braate og Thomes Schinnerud
12 20. October ung. Hans Thoresen Hoff og Maren Hansdatter Isie
caut. Jens Svendsen Dingstad og Ener Jørgensen Berger i Spydeberg
13 18. November Friderich Pedersen Bærøe og Goro Olsdatter Bærøe
14 20. November Enkemand Lars Halvorsen og enke Berthe Christensdatter
caut. Jon Nielsen Sønd. Hvidsteen, Lars Svendsen Loschen

1764    Tilbake

1 4. Mars soldat Christian Trulsen og Helle Olsdatter
caut. Hans Smeebøll, og Anders Holt
2 17. Juni Holm Olsen Sullerud og pigen Anne Johannesdatter Brøholt
caut. Ole Stochstad og Hans Hage fra Krogstad Sogn
3 11. August Dragon Torbiørn Olsen Greager og pige Anne Jørgensdatter
caut. Lars Greager og Ener Hvidsteen
4 11. August soldat Kristen Jensen og pige Gunnil Kristensdatter
caut. Halvor Holoe og Thorer Skiestad
5 4. October soldat Anders Jansen og pige Sophie Toresdatter
caut. Hans Tostensen og Hans Toresen Isie
6 1. November Jon Jacobsen v: Braate og pigen Sissel Christensdatter
caut. Torer Narvestad og Thomas Skinnerud
7 17. November ungkarl Hans Olsen Stochstad og pigen Kirsti Hansd. Rougaas
caut. Johannes Fuscher og Tollef Blixland

1765    Tilbake

1 6. Januar   ungk. Simen Andersen og pigen Ingebor Hansdatter
caut. Hans Hagen og Henric Hoff
2 27. Januar   Jens Olsen Blixland og Kirsti Brunjulsdatter Lyshoug
caut. Aasmund Støttum, Mons Lyshoug
3 2. Mars 14. April Ole Vebiørnsen N: Tomter og pigen Maren Andersdatter Lillebye
caut. Ole Gusland og Lars Homlerud - den 14. april copulerede-
4 24. Juni 18. August Christian Davidsen Numestad og enken Anne Svendsdatter Lie
caut. Mads Bioner og Hans Saxebøl
5 29. Juni 29. Sept. Ole Hansen og Gunild Pedersdatter Houg
caut. Lars Houg og Johanis Toverud
6 29. August 16. Nov. Christopher Christophersen Myrer og Maren Iversdatter Ringstad
caut. Rejer Hvam og Torgier Pung
7 21. Sept. 23. Nov. Erich Jensen og Olou Svendsdatter Bærøe
caut. Friderich Bærøe og Ole Thrane
8 21. Nov 27. Des. Dragon Joen Olsen og Sirie Larsdatter Støttum
caut. Aasmund Støttum og Helge Larsen Rustad

1766    Tilbake

Nr Trolovet Viet  
1 10.01.1766 16.03.1766 Dragon Gabriel Jacobsen Pichstad og Maren Rasmundsd. Bovem
caut. Torbjørn Gusland og Ole Gusland
2 25.01.1766 02.03.1766 Christopher Thoresen Eggeberg og Johanna Pedersd. Ascherud
caut. Hans Igsie og Thore Schistad
3 15.02.1766 01.04.1766 Johannis Andersen Blixlandeje og Ingeborg Hansdatter Miere
caut. Ole Blixland og Hans Tomtereie
4 12.04.1766 24.06.1766 Lars Svendsen Rustad og enken Ragnild Gudmundsdatter
caut. Jacob Løvestad og Hans Mørch, begge fra Krogstad
5 19.06.1766 06.07.1766 Torsten Larsen Onaas og enken Gunild Olsdatter Svichebøl
caut. Peder Jarn og Johanis Fuscher
6 07.08.1766 21.09.1766 Hans Torgersen fra Krogstad Sogn og Anne Pedersd. Houg
caut. Lars Houg og Anders Bierche
7 31.08.1766 30.11.1766 Niels Olsen og Berthe Erichsdatter Trollerud ?
caut. Peder Jarn og Jacob Næs ?
8 11.09.1766 29.09.1766 Hans Larsen Onaas og Anne? Sørensdatter Krogerud
caut. Torsten Svikebøl og Gunner ??
9 14.09.1766 23.10.1766 Gabriel Gudmundsen og Anne Magdalena Svendsd. Melbye
caut. Hans Krog og Halvor Bunestad ? fra Kroer Sogn
10 02.11.1766 -utenfor marg- Torgier Olsen og Berte Olsd.? Wegger
caut. -uleselig, utenfor marg-
11 06.12.1766 27.12.1766 Peder Erichsen og Maren Olsdatter Tolfshuus
caut. Hans Tolfshuus og Helge Kinnerud

1767    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 04.01.1767 02.02.1767 Hans Pedersen Gusland og Aase Adamsdatter Igsie
caut. Ole Gusland og Lars Krogpladsen
2 25.01.1767 08.03.1767 Johannis Svendsen og Karen Aslagsdatter Bovem
caut. Hans Smedbøl og Torbjørn Gusland
3 14.03.1767 16.07.1767 Thorer Christophersen og Maria Michelsdatter Westerbye
caut. Madz Bioner og Christopher Braatte
4 25.03.1767 12.04.1767 enkemand Jens Pedersen Flatteby fra Hovie Sogn og Martha Larsd. Hollen
caut. Thorer Morch og Jacob Amundrud
5 11.04.1767 03.05.1767 Christen Halvorsen Hobbel og Helvig Knudsd. Bilet
caut. Christopher Hvidsteen og Eener Hvidsteen
6 04.07.1767 -utenfor marg- Aslag Ewensen og Ambjør Iversdatter Eng
caut. Jens Eng og Bertel Rygge
7 27.08.1767 27.10.1767 Christian Bergersen Foss og Ingeborg Hansdatter Rigesem
caut. Halvor Foss og Lars Rigesem
8 03.09.1767 24.10.1767 Ole Larsen fra Waaler Sogn og Helvig Erichsd. Schielfos
caut. Christen Nygaard og Halvor Haslerud
9 06.09.1767 08.11.1767 Povel Erichsen og Dorthe Andersdatter Torp
caut. Christian Foss og Christopher Torp
10 03.10.1767 08.11.1767 Jens Marcusen Tomter og Kiersten Bondesd. Gietteberg
caut. - uleselig, utenfor marg -
11 31.10.1767 10.01.1768 Ole Sebjørnsen Jørnerud fra Krogstad og Orslou Tallachsd. Nærbøl
caut. Jacob Nærbøl og Niels Gield fra Krogstad Sogn
12 05.11.1767   Holm Larsen Bøhler fra Spydeberg og Anne Pedersd. Øfre Jarn
caut. Peder Jarn og Lars Bøler
13 28.11.1767 21.02.1768 Lars Olsen Agypter fra Spydeberg og enken Gunild Truelsd. Luushouen
caut. Svenung Luushouen og Johanis Leppestadeje

1768    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 17.01.1768 16.03.1768 Amund Halvorsen og Gonor Christensdatter Onaas
caut. Ole Onaas og Hans Onaas
2 30.01.1768 26.03.1768 Lars Sørensen og Rebecca Michelsd. Westerbye
caut. Niels Grønberg og Peder Justerud ? af Westby Sogn
3 28.01.1768 04.04.1768 Haagen Joensen og Ingeborg Svendsdatter Krog
caut. Lars Krog og Christopher Bøler
4 30.03.1768 26.06.1768 Hans Olsen Tolfshuus og Martha Henrichsdatter Hoff
caut. Joen Breche og Ole Tolfshuus
5 30.03.1768 24.05.1768 Bent Halvorsen og Anne Truelsdatter Oddestad
caut. Thorer Narvestad og Ole Larsen Schielfos
6 04.04.1768 26.06.1768 Østen Haraldsen og Margrethe Jacobsdatter Hoel
caut. Jens Leppestad og Andreas Schou
7 15.05.1768 20.10.1768 Lars Bentsen og Christiana Erichsdatter
caut. Hans Røed og Eener Hvidsteen
8 14.06.1768 21.07.1768 Torsten Halvorsen Biørnstad og Margrethe Larsdatter Riiser
caut. Lieutenant Schade og Haagen Tispenrud
9 18.06.1768 22.10.1768 Jerch Tronsen og Martha Jacobsdatter
caut. Halvor Haslerud og Anders Hovie
10 17.07.1768 21.10.1768 enkemand Lars Jensen Sandager og enke Johana Halvorsdatter
caut. Jens Hovie og Anders ibid.
11 27.08.1768 16.10.1768 Dragon Ewen Rasmusen Merie og Maren Andersdatter ibid.
caut. Hans Røed og Hans Merie
12 23.09.1768 -ikke oppgitt- Dragon Lars Larsen Riser og Susanna Johanna Torchildsd. Bierve
13 25.09.1768 -utenfor marg- enkemand Johannes Mogensen og Ragnild Andersd. Tomtereie
caut. ?? Tomter og Lars Homlerud

1769    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 19.02.1769 28.03.1769 Reservedragon Hans Jacobsen og enke Marthe Sycersd. Tasebach
caut. Hans Berg og Helge Kinnerud
2 20.02.1769 18.03.1769 soldat Hans Andersen og Sirie Erichsdatter Haabel
caut. Friderich Bærøe og Albert Bach
3 16.03.1769 -ikke oppgitt- Corporal Peder Davidsen Cansler og Anne Jerchsd. Houg
caut. Peder Houg og Lars Houg
4 13.04.1769 ?.06.1769 Torchild Bergersen og Ragnild Truelsdatter Grimsrud
caut. Berger Bovem og Halvor Rigesem
5 10.06.1769 -ikke oppgitt- Soldat Anders Larsen Risereie og Anne Joensd. Houg
caut. Bertel Rygge og Willum Kat=Aas
6 17.06.1769 09.07.1769 Ole Henrichsen Govem og Anne Hansdatter Hoel
caut. Corporal Jens Huul og Joen Hvidsteen
7 16.07.1769 26.11.1769 Dragon Erich Larsen og Maria Olsd. Finholt
caut. Hans Berg og Jens Nærbøl
8 05.08.1769 04.11.1769 soldat og enkemand Johannes Guldbrandsen fra Trygstad og pigen Martha Sophia Jensd. Braatte
caut. Gunner Truelsen Bingen af Trygstad og Amund Svenungsen Heaas fra Haabel
9 15.08.1769 02.11.1769 Lars Riuldsen ? Krog og Maren Tronsdatter
caut. Aasmund Surbye ? og Christopher Bøler
10 11.11.1769 06.01.1770 Hans Erichsen Leppestad og enken Maren Andersd. Øfre Tomter
caut. Johannes Brøholt og Poul Engen
11 28.12.1769 07.03.1770 Lars Svendsen Hollen og Elisabeth Svendsdatter Mellebye
caut. Hans Krog og Hans Berg

1770    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 12.02.1770 21.03.1770 Samuel Lorentz Svendsen Melleby og Anne Hansd. Hoel
caut. Halvor Rigesem og Hans Krog
2 07.03.1770 04.06.1770 Svend Joensen og Thore Gulbrandsdatter Bovem
caut. Berger Bovem og Peder Bovem
3 07.03.1770 28.04.1770 Soldat Jacob Larsen og Ragnild Nielsdatter Luur
caut. Thorer Schiestad og Christen Bøhler
4 10.06.1770 29.12.1770 Jens Thoresen og Maren Larsdatter Laaschen
caut. Joen Hvidsteen og Erich Palmhytten
5 17.06.1770 11.11.1770 Ole Tronsen og Ragnild Jensdatter Kinslie
caut. Thorer Schiestad og Bertel Tønderud
6 22.07.1770 31.08.1770 Dragon Johannes Andersen Løvestad af Spydeberg og Margrethe Johannesd. Brøholt (efter Kgl. disp. af 29. Juni 1770)
7 05.08.1770 30.09.1770 Hans Christophersen Torp og Martha Truelsd. Rigesemeje
caut. Halvor Rigesem og Lars Rigesem
8 19.08.1770 21.10.1770 Christopher Christophersen Langeland og Anne Christophersd. Torp
caut. Lars Rigesem og Christian Foss
9 19.08.1770 04.11.1770 Ener Hansen og Marthe Pedersdatter Finstad
caut. Tollef Blixland og Anders Finstad
10 30.10.1770 13.01.1771 Rasmus Christensen Nygaard og Berte Jacobsdatter S. Schoug
caut. Jacob Nærbøl og Torsten V. Schoug
11 06.11.1770 08.01.1771 enkemand Christen Amundsen Stouner og Maren Thorersd. Schielfos
caut. Thorer Schielfos og Anders Svelgen
12 01.12.1770 01.01,1771 enkemand Iwer Kieldsen Numestad og Ingeborg Margareth Johannesd. Fuscher
caut. Ole Onaas og Anders Morch i Westbye Sogn
13 27.12.1770 02.07.1771 enkemand Jens Olsen Kinslie og enken Anne Hansd. Schinerud
caut. Ole Schielfos og Anders Braatte

1771    Tilbake

Nr. Viet  
1 05.01.1771 Johannes Andersen og Helvig Pedersdatter Houg
caut. Hans Hansen Gulli og Johannes Hansen Toverud
2 27.01.1771 Corporal Christian Johannessen og Anne Maria Jensd. Ellerup
caut. Christopher Bøhler og Thorer Melleby
3 23.03.1771 Soldat Ole Ellefsen Svinschoug og Ingeborg Poulsd. Øyen
caut. Johannes Brøholt og Christopher Grønlund i Garer Sogn
4 06.04.1771 Gunner Jahnsen og Giertrud Olsdatter Gusland
caut. Berger Bovem og Asmund Schiølle
5 18.04.1771 Dragon Arne Jacobsen Bærøe og Anne Bentsdatter Bøhler
caut. Hans Riser og Christen Herlufsen Huus-eie
6 08.06.1771 Niels Bentsen og Karen Larsdatter Houg
caut. Sergeant Davidsen paa Houg og Lars Pedersen Houg
7 24.06.1771 Soldat Torsten Amundsen Heaas og Maren Hansdatter Saxebøll
caut. Haagen Tispenrud og Rejer Hvam
8 18.08.1771 enkemand Haagen Joensen og Thore Friderichsd. Smebøl
caut. Aasmund Støttum og Jørgen Grønstved
9 21.09.1771 enkemand Ole Olsen og enken Maren Rasmusdatter
caut. Thorer Schielstad og Bertel Tønderud
10 08.10.1771 Hans Henrichsen Hoff og Johanna Willumsd. Stochstad
caut. Johannes Fuscher og Jens Wien
11 12.10.1771 Ole Gunersen og Marthe Aslagsdatter
caut. Hans Haglerud og Johannes ?? af Waaler Sogn
12 22.10.1771 Haagen Halvorsen Biørnstad og Berte Olsdatter Greager
caut. Michel Odderud og Albert Bach
13 09.11.1771 Dragon Peder Svendsen og Sophia Christensdatter Holo
caut. Thorer Schiestad og Bertel Tønderud
14 17.11.1771 Hans Tronsen og Ragnild Margrethe Carlsdatter Gusland
caut. Lars Krog og Biørn Tronsen
15 08.12.1771 enkemand Johannes Mogensen og Anne Rolfsdatter
caut. Lars Kinnerud og Helge Kinnerud
16 14.12.1771 Lars Andersen og Anne Hansdatter Tønderud
caut. Raamund Strøm i Waaler Sogn og Rasmus Ombodstved ?

1772    Tilbake

Nr. Viet  
1 17.04.1772 Poul Joensen Ringstad og Karen Christensdatter Numestad
caut. Hans Saxebøl og Joen Numestad
2 09.05.1772 Svend Svendsen Hoel og Mallena Jerchsdatter Field
caut. Lars Biørnstad og Haagen ibid.
3 01.07.1772 Rolf Hansen Solberg og Marthe Madsdatter Gietteberg
caut. Tollef Blixland og Arne Roaas
4 11.07.1772 Sergeant Johannes Johannessen Ultved fra Trygstad og Kiersten Pedersd. Øfre Jarn
caut. Ole Onaas og Torsten Nedre Svichebøl
5 05.09.1722 Lars Rasmusen Rigesem-eje og Maria Svendsdatter Krog
caut. Christopher Bøhler og Lars Krog
6 12.09.1772 Johannes Larsen Houg og Ragnild Larsdatter Riser
caut. Jens Leppestad og Christen Govem ?
7 18.10.1772 Dragon Holm Jerchelsen ? Bierve og Marthe Gunnersd. Narvestad
Kgl. disp. af 11. September 1772
8 15.11.1772 Anders Joensen og Helvig Jensdatter
caut. Bertel Tønderud og Anders Svelgen
9 05.12.1772 Ole Halvorsen Haslerud og Gunild Jerchsdatter Field
caut. Aasmund Schiølle og Torbjørn Hove
10 22.12.1772 Lars Jerchsen Houg og Berthe Jacobsdatter Houg-eje
caut. Lars og Hans Houg

1773    Tilbake

Nr. Viet  
1 05.02.1773 Hans Hansen ?? og Orslou Andersdatter Orschoug
caut. Lars Houg og Hans Steenbøl
2 06.04.1773 Lars Randbye fra Aas Sogn og enken Gunild Olsd. Huul
caut. Dragon Lieutenant Sehested og Orning fra Aas Sogn
3 24.04.1773 Dragon Jacob Olsen Finholt og Maren Eenersd. Leppestad
caut. Anders Holt og Ellef Syversen Jarn-eje
4 24.06.1773 enkemand Rejer Hansen Hvam og Christence Ewensdatter Lie
caut. Hans Saxebøl og Iwer Numestad
5 24.06.1773 enkemand Svend Joensen Kinnerud og Susanna Nielsdatter Tolfshuus
caut. Johannes Brøholt og Thorer Nedre Tolfshuus
6 15.08.1773 enkemand Hans Olsen Belsøe fra Aas Sogn og enken Kiersten Larsd. Bjerve-eje
caut. Lars Huul og Joen Sønd. Hvidsteen
7 12.09.1773 Torger Olsen og enken Anne Rasmusdatter Tønderud
caut. Bertel Tønderud og Christian Lie
8 25.09.1773 Mathias Jensen Ellerup og Maria Madsdatter Gietteberg
caut. Tollef Blixland og Anders Finstad
9 27.09.1773 Dragon Anders Christensen Tomter og Maria Evensdatter Nedre Svichebøl
caut. Peder Jarn og Ole Onaas
10 20.11.1773 Michel Pedersen Ascherud og Olou Svendsdatter
caut. Bertel Tønderud og Thorer Schiestad
11 28.11.1773 enkemand Hans Jensen og Berthe Syversd. ??
caut. Hans Saxebøl og - utenfor margen -

1774    Tilbake

Nr. Viet  
1 14.01.1774 Aslag Christensen Nygaard og Inger Hansdatter Saxebøl
caut. Rejer Hvam og Torger Pung
2 02.02.1774 enkemand Johannes Andersen og Sebelle Svendsdatter Laaschen
caut. Svend Halle og Even Hestved, begge fra Garer Sogn
3 18.02.1774 Hans Hansen og enken Christence Halvorsdatter Carlstad
caut. Bertel Tønderud og Thorer Schiestad
4 2.02.1774 enkemand Jens Brønjuldsen og Maria Jensdatter Kinslie
caut. Friderich Bærøe og Bertel Tønderud
5 27.03.1774 Dragon Niels Willadsen og Maria Jensdatter S. Bøhler
caut. Anders Mæhre og Arne Holo
6 17.04.1774 Peder Christensen og Helle Johnsdatter Ringstad
caut. Bertel Tønderud og Thorer Schiestad
7 19.04.1774 Knud Arnesen Dragon og Anne Iversdatter
caut. Torchel Hestved
8 23.06.1774 Niels Jensen Tronvig og Olea Ellefsdatter Braate
Kgl. disp. af 27. Maj 1774
9 10.07.1774 Hans Olsen og Kiersten Torstensdatter Nordre Schoug
caut. Jacob Schoug og Hans Nærbøl
10 13.07.1774 enkemand Soldat Peder Olsen og Aase Syversdatter
caut. Ole Larsen Onaas og Kield Svendsen Kraagerud Dahlen
11 14.08.1774 Ole Asbiørnsen og Berthe Larsdatter
caut. Hans Christophersen Hougen og Thorer Tolfshuus
12 28.08.1774 Svend Andersen og enken Lisbeth Svendsdatter Hollen
caut. Christian Bergersen Foss og Anders Thoresen
13 16.10.1774 Dragon Thommes Andersen Haabel og Marthe Hansdatter Bjerve
caut. Lars Huul og Christopher Hvidsteen
14 30.10.1774 enkemand Christen Halvorsen Bærøe-eje og Maren Hansd.
caut. Berthel Tønderud og Thorer Schiestad
15 05.11.1774 Dragon Joen Iversen og enken Ingebor Ellefsdatter Wæger
caut. Even Tollefsen Gladne og Christian Mathias Hemnes
16 05.11.1774 enkemand Ole Pedersen Wien af Spydeberg og Helvig Povelsd. Engen
caut. Tosten Samuelsen Hoff og Svenung Andersen
17 10.12.1774 Soldat Webiørn Aasmundsen Schiøllen og enken Barbara Svendsd. Berg
caut. Johannes Fuscher og Joen Breche
18 17.12.1774 Dragon Halvor Larsen Krog og Maria Andersdatter Bærøe
caut. Jens Kinslie og Bertel Tønnerøe

1775    Tilbake

Nr. Viet  
1 14.02.1775 Sven Erichsen Kasted og Marie Olsd. Brekke
caut. Thorer og Niels Tolfshuus
2 04.03.1775 Soldat Peder Hansen fra Westbye og Maren enersd. Losken
caut. Sven Hale og Torkild Hestved fra Garder Sogn
3 08.03.1775 enkemand Johannes Olsen Ombostved fra Waaler og Karen Helgesd. Narvestad
caut. Thore Skielfos og Biørn Braate
4 12.03.1775 enkemand Sven Gulbrandsen Hougsdalen i Haavid Sogn og Ragnild Christophersd. Krog
caut. Lars Krog og Christopher Rigesem eje
5 08.04.1775 Dragon Erich Jacobsen Greager og Karen Svendsdatter Bierkeskou
caut. Hans Isie og Jacob Nerbøl
6 14.06.1775 Soldat Christen Bentsen Bærøe og Maren Christensd.
caut. Bertel Rygge og Thore Skiestad
7 07.07.1775 Peder Thomesen Skinnerud og Gunild Andersdatter Braate
caut. Ole og Thore Skielfos
8 09.07.1775 enkemand Thorer Arnesen og Ingebor Sørensdatter
caut. Ole Onaas og Corporal Ole Aasmundsen Onaas
9 01.10.1775 Anders Olsen og Maren Aslaksdatter
caut. Ole Andersen Blixland-eje og Johannes Svendsen Fusker-eje
10 08.10.1775 Soldat Anders Andersen Mærøe og Ingebor Jerksdatter
caut. Lars og Rasmus Mærøe
11 30.12.1775 Anders Thomesen og Kirsten Christensdatter
caut. Ole Skielfos og Christopher Myrer

1776    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 10.02.1776 07.07.1776 Soldat Hans Christensen og Ragnild Jørgensd.
caut. Lars Vesterbye og Biørn Braate
2 02.03.1776 07.07.1776 Soldat Peder Bentsen og Karen Jensdatter
caut. Berthel Tønnerud og Thore Skiestad
3 04.03.1776 02.07.1776 Corporal Ole Osmundsen og Kirstine Tollefsd. Blixland
caut. Ole Larsen Onaas og Arne Hansen Roaas
4 30.03.1776 27.10.1776 Henrich Henrichsen og enken Marthe Michelsdatter Hougseje
caut. Lars Houg og Jørgen Grønstved fra Krogstad Sogn
5 30.03.1776 30.06.1776 enkemand Dragon Halvor Larsen og Anne Hansd. Hvam
caut. Hans Saxebøl og Anders Svelgen
6 02.04.1776 28.04.1776 Christian Bentsen og Goro Olsdatter
caut. Hans Stenbøl og Christian Bilet
7 20.04.1776 27.05.1776 enkemand Arne Jacobsen og Kirstine Jonsdatter
caut. Hans Saxebøl og Rejer Hvam
8 19.05.1776 27.10.1776 Dragon Thomes Larsen og Maria Larsdatter
caut. Christian Foss og Hans Sulebro
9 22.06.1776 07.07.1776 Dragon Sven Andersen og Kirstine Christensd.
caut. Holm Narvestad og Abraham Ringstad
10 30.06.1776 29.09.1776 Soldat Anders Andersen Haabel og Helvig Andersd.
caut. Rasmus Mærøe og Johannes Mærøe
11 08.07.1776 05.01.1777 enkemand Tosten Hansen og Ingebor Christophersd.
caut. Jon Waglen og Hans Henrichsen Finstad
12 17.08.1776 24.10.1776 Amund Aasmundsen Skiølle og enken Olou Jørgensd. Hvidsten
caut. Christopher Hvidsten og Torbiørn Greager
13 21.09.1776 02.11.1776 Soldat Gunder Tostensen Skou og Helvig Hansd. Røe
caut. Jens Nerbøl og Hans Ø. Tingulstad
14 22.09.1776 20.10.1776 Soldat Lars Andersen Haavie og Margrethe Johnsd.
caut. Lars Huul og Hans Houg
15 22.09.1776 17.11.1776 Soldat Christen Halvorsen og Anne Tronsd.
caut. Berthel Rygge og Ole Haslerud
16 28.09.1776 09.11.1776 Peder Nielsen og Marte Olsd.
caut. Jacob Skou og Jacob Nerbøl
17 08.12.1776 pigen død Peder Arnesen og Johanne Enersd.
caut. Christian Foss og Christopher Langeland
18 29.12.1776 08.03.1777 Soldat Jon Jacobsen og Thore Larsd.
caut. Johannes Jacobsen Asbergeje i Krogstad og Søren Tollefsen Næs i Enebak

 

1777    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 18.01.1777 09.03.1777 Sergiant Lorents Jerksen Bonde og Helle Hansd. Saxebøl
caut. Lars Huul og Halvor Haslerud
2 25.01.1777 31.03.1777 Henrich Nielsen Tolfshuus og Johanne Jensd.
caut. Jon Brekka og Hans Houen
3 18.01.1777 24.04.1777 enkemand Peder Svendsen og Berthe Olsd.
caut. Samuel Bøler og Ingebreth Eng
4 02.02.1777 26.02.1777 enkemand Jon Tostensen fra Agger Sogn og enken Maren Gulbrandsd.
caut. Ole Wegger og Gunder Sander
5 19.02.1777 08.05.1777 Gunder Hansen og Mari Andersd.
caut. Osmund Jensen Alvemeje og Pol Persen Grønsvedeje, begge i Krogstad
6 22.02.1777 17.03.1777 Christen Nielsen Hougen og Gunild Haagensd. Tisbiørnrud
caut. Osmund Støttum og Hans Riser
7 20.04.1777 06.07.1777 Soldat Rolf Christensen og Helvig Hansd.
caut. Thore Skiestad og Hans Riser
8 17.06.1777 20.07.1777 Dragon Sven Jacobsen Skou og Elen Margrethe Torkildsd. Bierved
caut. Lars Huul og Morten Hansen Rustad
9 24.06.1777 29.09.1777 Hans Nielsen Brekke-eje og Maren Larsd. Lyshoug-eje
caut. Helge Kinnerud og Sven Brekke-eje
10 12.07.1777 08.11.1777 enkemand Dragon Even Rasmusen og Anne Jerksd. Field
caut. Anders Mærøe og Gisle Jerksen Drømtorp i Krogstad Sogn
11 10.08.1777 26.10.1777 Christen Olsen og Maria Bentsdatter
caut. Hans Riser og Christen Houer
12 31.08.1777 15.11.1777 enkemand Peder Arnesen og enken Maren Rasmusd.
caut Christian Foss og Hans Sullebrue
13 12.10.1777 29.11.1777 Soldat Jens Larsen og Maren Christophersd.
caut. Jon Brekka og Syver Lyshoug-Dalen
14 18.10.1777 16.11.1777 Soldat Ulrich Christian Andersen og Helvig Hansd. Eng
caut. Hans Riser og Ingebreth Eng
15 01.11.1777 11.01.1778 Soldat Hans Michelsen Orderud og Marthe Jacobsd. Hougseje
caut. Albreth Bak og Christopher Hvidsten
16 15.11.1777 08.02.1778 enkemand Andreas Hansen og Dorthe Arnesd. Rigesem-eje
caut. Christan Foss og Ole Smebøl
17 30.11.1777 01.01.1778 Soldat Erich Clausen og enken Kirsten Christensd.
caut. Reier Hvam og Christen Numestad
18 01.12.1777 04.01.1778 Dragon Jon Thoresen Rannum og Maria Pedersd. Jahren
caut. Ole Onaas og Johannes Ultved
19 14.12.1777 04.01.1778 Soldat Hans Hansen Narvestadeje og Ingebor Andersd.
caut Niels Braate og Sven Narvestadeje

1778    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 03.04.1778 26.07.1778 enkemand Christen Nielsen Samsøe og Giertrud Andersd.
caut. hr. Lientenant Schade og Lensmand Lars Huul
2 04.04.1778 02.07.1778 Ole Nielsen Kinnerud og Ragnild Jensd. Bierkeskouv
caut. Aasmund Støttum og Hans Isie
3 09.04.1778 24.06.1778 enkemand Sven Gulbrandsen og Olou Larsd.
caut. Lars og Hans Hou
4 22.08.1778 01.11..1778 Corporal Niels Samuelsen Melbye og Marthe Thoresd. Melbye
caut. Christian Fos og Torkild Grimsrud
5 28.08.1778 25.10.1778 Soldat Gullik Larsen og Johanne Aslaksd.
caut. Abraham Hool og Hans Steenbøl
6 26.09.1778 14.02.1779 enkemand Hans Helgesen og enken Anne Trulsd.
caut. Hans Riser og Michael Melbye
7 24.10.1778 29.11.1778 enkemand Rasmus Hansen Mærøe og enken Thore Gabrielsd.
caut. Hans Riser og Johannes Mærøe
8 15.11.1778 24.01.1779 Soldat Lars Andersen Flesa og Karen Andersd. Mærøe
caut. Hans Røe og Hans Riser
9 19.12.1778 14.02.1779 Gunner ? Hansen Engen og Malene Gulbrandsd.
caut. Anders Tomter og Vebiørn Berg

1779    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 28.03.1779 13.06.1779 Hans Gundersen og enken Anne Olsd. Surbye
caut. Johanes Fusker og Per Svikkebøl
2 17.04.1779 27.06.1779 Soldat Tosten Thoresen og Anne Pedersd. Askerud
caut. Thore Skiestad og Hans Carlstad
3 07.05.1779 13.06.1779 Soldat Simen Jensen og Maren Thoresd.
caut. Wilhlem Kataas og Lars Jacobsen Biervedeje
4 26.06.1779 31.10.1779 Samuel Povelsen Engen og Susana Hansd. Berg
caut. Jon Brekka og Otter Brøholt
5 21.08.1779 10.10.1779 Dragon Hans Olsen Bierved og enken Helvig Andersd. Mærøe
caut. Hans Røe og Hans Rygge
6 26.08.1779 26.09.1779 Dragon Hans Hansen Sulebrue og Gunild Hansd.
caut. Ole Øyen og Samuel Engen
7 18.09.1779 17.10.1779 Tallak Tallaksen Tippen og enken Maren Johnsd. Myrer
caut. Torjer Ringstad og Thorer Skielfos
8 26.08.1779 31.10.1779 Dragon Torbiørn Jensen og Christine Carlsd.
caut. Hans Carlstad og Christen Hvamseje
9 23.10.1779 28.12.1779 Soldat Ole Olsen Rigesemeje og Ragnild Hansd. Sullebrue
caut. Ole Smedbøl og Jacob Nerbøl
10 23.10.1779 22.01.1780 enkemand Gulbrand Johnsen Tomtereje og Anne Andersd.
caut. Anders og Jens Tomter
11 03.12.1779 26.12.1779 Soldat Johanes Iversen og Andrine Nielsd.
caut. Svennung og Christen Egeberg
12 07.12.1779 28.12.1779 Soldat Enger Hansen Hoolseje og Larine Thoresd. Skiestad
caut. Berthel Tonerud og Lars Biørnstad

Tilbake


Hogne Holst, den 28.05.2000