Hobøl kirkebøker

Trolovelse / Vielse 1780 - 1799

1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799


1780   

Nr. Trolovet Viet  
1 06.01.1780 06.02.1780 Soldat Johanes Christensen Riser og Olia Bentsd.
caut. Hans Riser og Jon Hvidsten
2 15.01.1780 02.04.1780 enkemand Johanes Syversen og Helvig Gundersd. Sanner
caut. Ole Onaas og Johanes Fusker
3 15.02.1780 11.06.1780 enkemand Simen Rud i Spydeberg og enken Maria Larsd. Ø. Jahren
caut. Ole Onaas og Johanes Ultved
4 18.03.1780 25.06.1780 Soldat Sven Christensen Riser og Helvig Olsd. Smertue
caut. Mads Bioner og Reier Hvam
5 27.03.1780 18.06.1780 Knud Andersen Stenbøl og Anne Larsd. Krog
caut. Lars Huul og Arne Tisbiørnrud
6 28.05.1780 22.10.1780 enkemand Christen Hansen og Marthe Amundsd.
caut. Hans Hoff og Hans Finstad
7 10.06.1780 16.07.1780 Soldat Peder Ellingsen Dilling og Maria Hansd.
caut. Albreth Bach og Sven Huuleie
8 08.07.1780 15.10.1780 Soldat Niels Hansen Hoel og Karen Abrahamsd.
caut. Christopher og Amund Hvidsten
9 10.09.1780 08.10.1780 Dragon Christian Erichsen Skielfos og Malene Eliasd. Numestad
caut. Mads Bioner og Rejer Hvam
10 29.09.1780 05.11.1780 enkemand Christian Larsen Jarneje og Anne Andersd. Fuskereje
caut. Ole Stokstad og Ole Onaas
11 29.09.1780 15.11.1780 Soldat Hans Monsen Weggereje og Marthe Olsd. Weggereje
caut. Jon Waglen og Friderich Wegger
12 09.12.1780 26.02.1781 Lars Olsen Huul og enken Abelone Jacobsd. Pikstad
caut. Mathis Bovum og Ole Smebøl
13 09.12.1780 07.01.1781 Dragon Johannes Olsen Stokstad og Ragnild Johanesd. Fusker
caut. Jens Tomter og Rolf Solberg

1781    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 23.05.1781 22.10.1781 Wilhelm Aslaksen Skou og Marthe Povelsd. Engen
caut. Ole Wien i Spydeberg og Webiørn Berg
2 01.06.1781 15.09.1781 Helge Friderichsen Leppestad og Karen Gulbrandsd. Tomtereje
caut. Anders Tomter og John Leppestad
3 05.06.1781 15.07.1781 Jens Erichsen Ø. Tomter og Berthe Olsd. Jahrneje
caut. Johanes Jahren og Tollef Blixland
4 05.06.1781 10.11.1781 Sven Jacobsen Brøholt og enken Ragnild ?? Holteje
caut. Anders Holt og John Leppestad
5 09.06.1781 08.07.1781 Lars Andersen Holt og Karen Andersd. Svelgen
caut. Rejer Hvam og Torkild Grimsrud
6 28.07.1781 13.10.1781 Hans Jensen Bærøe og enken Kirstine Christensd. Risereje
caut. Anders Svelgen og Lars Andersen Skielfos
7 06.08.1781 27.10.1781 Soldat Johannes Olsen Husken og Anne Olsd.
caut. Hans Tingulstad og Ole Haslerud
8 29.09.1781 04.11.1781 Hans Bergersen Brevig og Ragnild Olsd.
caut. Simen Øvre og Helge Nedre Jahren
9 30.09.1781 28.10.1781 Halvor Amundsen Steensrød og Maria Olsd. Skielfos
caut. Niels Braathe og Thorer Skielfos
10 23.10.1781 26.01.1782 Hans Pedersen Holm og enken Anne Christensd.
caut. Thomes Berger og Torkild Haabel
11 27.10.1781 17.11.1781 Soldat Søren Olsen og Anne Jahnsd.
caut. Jens Iversen Røe i Sooner Sogn og Gunder Orskouv
12 04.11.1781 29.12.1781 enkemand Christen Trulsen Fosseje og Maren Pedersd.
caut. Christian Foss og Jens Nærbøl
13 17.11.1781 27.01.1782 Johannes Evensen og Aase Rasmusd.
caut. Christopher Bøler og Lars Krog
14 30.12.1781 17.03.1782 Johannes Hansen og Maren Pedersd.
caut. Thorer Tolfshuus og Johannes Stokstad
15 30.12.1781 17.02.1782 Hans Gundersen og Marthe Tostensd.
caut. Jens Løvestad og Clemeth Fuskereje

1782    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 08.02.1782 21.07.1782 Anders Olsen og Karen Syversd.
caut. Thorer Tolfshuus og Ole Kinnerud
2 24.02.1782 28.09.1782 Peder Larsen Rygge-eje og Maren Iversd.
caut. Hans Rygge og Aslak Eng
3 14.07.1782 13.10.1782 Lars Hansen Fusker og Anne Monsd. Weggereje
caut. Friderich Wegger og Anders Fuskereje
4 22.08.1782 05.10.1782 Ole Nielsen Kinnerud og Olou Halvorsd.
caut. Helge Kinnerud og Hans Lyshougdalen
5 29.08.1782 17.10.1782 Sven Larsen Holm og Maria Hansd. Oddestad
caut. Mads Bioner og Holm Narvestad
6 19.09.1782 19.09.1782 Sven Aasmundsen Skiølle og enken Thore Larsd. Rigesem
caut. hr. Lient. Wiborg og Gabriel Gusland  (etter kgl. bev.)
7 19.10.1782   Soldat Johannes Jensen Eng og Johanne Larsd. Krog
caut. Hans Krog og Mathis Bovum
8 21.10.1782   enkemand Hr. Lars Randbye og Jomfrue Anne Christiane Jessing? Trane
caut. Christen Numestad og Jens Saxebøl (etter kgl. bev.)
9 07.12.1782 05.01.1783 Lars Svennungsen Egeberg og Christine Christensd. Egeberg
caut. Helge Knapstad og Anders Jansen

1783    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 08.02.1783 10.06.1783 Corporal Michael Thoresen Ris og Torborg Sophia Aasmundsd. Støttum
caut. Christian Fos og Torkild Grimsrud
2 04.03.1783 30.04.1783 Ole Olsen Tingulstad og Christine Svendsd.
caut. Jacob Nærbøl og Hans Tingulstad
3 15.03.1783 05.04.1783 Peder Pedersen Risereje og Maria Hansd.
caut. Johannes Riser og Hans Olsen
4 03.04.1783 26.04.1783 Anders Hansen Karlstad og Berthe Gulliksd. Karlstadeje
caut. Anders Svelgen og Lars Skielfos
5 16.04.1783 31.05.1783 Simen Jonsen og Margrethe Hansd. Sullebrue
caut. Michael Melbye og Gabriel Gusland
6 07.06.1783 29.06.1783 Soldat Gunder Thoresen Melbye og Johanne Johnsd. Brecha
caut. Thorer Tolfshuus og Johannes Jahren
7 15.06.1783 09.08.1783 Thorer Gulbrandsen og enken Margrethe Jacobsd.
caut. Jacob og Jens Nærbøl
8 22.07.1783   Copulered efter Kgl. Bev. Seigr Eskild Frid: Trane og Jomfrue Marthe Kirstine Randbye paa Huul
caut. Seigr. Friderich Trane og Mons. Ris?? -utydelig-
9 07.08.1783 04.10.1783 Dragon Ole Sørensen Næs og Maren Olsd. Waglen
caut. Asbiørn Myren og Ole Syv. Hoff
10 08.08.1783 13.09.1783 enkemand Gunder Halvorsen og enke Marthe Larsd. Pikstad
caut. Otter Olsen Kalsmyr? og Hans Hansen Nærbøleje
11 04.09.1783 13.10.1783 Peder Hansen Heaaseje og Berthe Larsd.
caut. Lars Bentsen og Peder Svendsen
12 06.09.1783 12.10.1783 Dragon Christen Carlsen og Karen Gulliksd.
caut. Rejer Hvam og Thore Skielstad
13 25.10.1783 22.11.1783 Dragon Hans Pedersen og Giertrud Hansd.
caut. Christian Hvidsten og Hans Bierved eje
14 25.10.1783 16.11.1783 Soldat Hans Halvorsen og Maria Hansd.
caut. Lars Biørnstad og Henrich Tonnum?
15 08.11.1783 06.12.1783 Soldat Amund Thoresen og Thorer Larsd.
caut. Johannes Mærøe og Knud Stenbøl
16 11.11.1783 04.01.1784 Dragon Samuel Jonsen Brechen og Johane Sophie Johanesd. Jahren
caut. Torkild Grimsrud og Anders Holt
17 29.11.1783 01.01.1784 enkemand Hans Carlsen og Anne Christensd.
caut. Børre Bøler og Anders Mærøe
18 13.12.1783 06.01.1784 Soldat Torkild Børresen og enken Anne Rasmusd.
caut. Ole Smebøl og Gabriel Gusland

1784    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 24.01.1784 pigen død Ole Olsen og Maren Andersd.
caut. Rasmus og Sven Berger i Krogstad
2 01.02.1784 17.03.1784 enkemand Johanes Svendsen og Marthe Nielsd.
caut. Lars Humlerud og Anders Melbye eje
3 22.02.1784 12.04.1784 Jacob Christophersen og Berthe Gulbrandsd.
caut. John Leppestad og Christian Egeberg i Spydeberg Sogn
4 01.04.1784 22.05.1784 Iver Olsen Waglen og Marthe Asbiørnsd.
caut. Hans Finstad og Hans Mons. Veggereje
5 01.06.1784 04.07.1784 enkemand Johanes Syversen og Johanne Clausd.
caut. Tollef Blixland og Ole Smebøl
6 24.06.1784 18.07.1784 Soldat Sven Jensen Øvre Borra? i Spydberg og Maren Christophersd. Bøler
caut.Torkild Grimsrud og Jens Onnerud fra Spydeberg
7 31.07.1784 12.09.1784 Hans Pedersen Askerud og Karen Nielsd. Karlstad
caut. Rejer Hvam og Christian Skielfos
8 14.08.1784 19.09.1784 Ener Jensen Nygaard og Gunild Gundersd.
caut. John Hvidsten og Aslak Nyegaard
9 11.09.1784 17.10.1784 Ole Johnsen Brechen og Thore Andersd. Holt
caut. Torkild Grimsrud og Christian Foss
10 03.10.1784 31.10.1784 Ole Larsen Haabel og Anne Andersd. Flesa
caut. Jens og Anders Mærøe
11 03.10.1784 14.11.1784 enkemand Rasmus Andersen fra Mos og enke Maria Jensd. Bærøeje
caut. Thore Skiestad og Sven Tønnerud
12 09.10.1784 20.11.1784 enkemand Johannes Arnesen ?? fra Aas og Johanne Andersd.
caut. Thore Nielsen Ø. Braathe og Hans Christensen Sutterud
13 16.10.1784 14.11.1784 Soldat Jens Olsen og Anne Hansd.
caut. Arne Tisbiørnrud og Johannes Eng
14 31.10.1784 31.11.1784 Ole Erlandsen og Marthe Pedersd.
caut. Jens Ellerup og Mathis Ellerup
15 27.12.1784 23.01.1785 Soldat Arne Olsen Botner og Maren Thoresd. Skiestad
caut. Mathis Biørnstad og Hans Pols?, begge fra Waaler Sogn
16 31.12.1784 12.02.1785 Dragon John Olsen Haavid og Berthe Marie Anderd. Haavid
caut. Jørgen Grønstved og Christian Haslerud

1785    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 12.02.1785 20.03.1785 Soldat Torkild Jonsen Ø. Borra og enke Anne Andreasd. Ø. Bøler
caut. Torkild Grimsrud og Hans Høydal
2 13.05.1785 21.06.1785 Johannes Andersen og Maria Larsd.
caut. Anders og Johannes Mærøe
3 21.05.1785 19.06.1785 Soldat Jens Tostensen Gusrud og Maria Andersd. Hollebøl
caut. Hans Tostensen og Hans Isie
4 06.08.1782 02.10.1785 Johannes Johannesen Losken og Maren Andersd.
caut. Niels Palmehytten og Hans Olsen Biervedeje
5 13.08.1785 18.09.1785 Jacob Andersen Holt og Berthe Andersd. Svelgen
caut. Lensmand Hans Samuelsen og Torkild Grimsrud
6 02.10.1785 30.10.1785 Ole Larsen Surbye og Dorthe Pedersd. Svikkebøl
caut. Ole Onaas og Ole Svikkebøl
7 08.10.1785 05.11.1785 Rasmus Jerken Haavid og Aase Andersd. Haavid
caut. Christian Haavid og Anders Mærøe
8 15.10.1785 13.11.1785 Haagen Andersen Hollebøl og Ingebor Andersd. Berg
caut. Aasmund Skiølle og Ole Smebøl
9 27.10.1785 04.12.1785 Soldat Anders Larsen Nordre Sætter i Agger Sogn og Olia Hansd. Oddestad
caut. Lars Vesterbye og Ole Hansen Nordre Sætter
10 12.11.1785 28.12.1785 Anders Iversen og enken Ragnild Carlsd. Stougner
caut. Christian og Lars Skielfos
11 10.12.1785 08.01.1786 Peder Hansen Østerdal og Ingeborg Jensd. Bierkeskoug
caut. Haagen Hollebøl og Jens Gusrud

1786    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 05.02.1786 05.03.1786 Soldat Aslak Jansen Orskoug og Gunild Olsd.
caut. Anders Mærøe og Anders Berger
2 04.03.1786 22.04.1786 enkemand Christian Nielsen Pikstad og Abigael Christensd.
caut. Gabriel Greager og Sven Aslaksen
3 06.06.1786 09.07.1786 Soldat Jacob Svenungsen Sundbye og Anne Christensd. Egeberg
caut. Helge Knapstad og Svenung Egeberg
4 03.09.1786 01.11.1786 Soldat Ole Svensen og enken Heile Rasmusd.
caut. Simen Jaren og Arne Roaas
5 23.09.1786 22.10.1786 Corporal Berthel Nielsen Tolfshuus og Ane Jensd.
caut. Thore Tolfshuus og Niels Brøholt
6 30.09.1786 01.11.1786 Halvor Christensen Egeberg og Gunild Andersd. Hollebøl
caut. Hans Igsie og Svennung Egeberg
7 01.11.1786 30.12.1786 Brynild Larsen og Elen Larsd.
caut. Halvor Larsen Kintslie? og Anders Mærøe
8 01.11.1786 27.12.1786 Sven Torkildsen Rygge-eje og Gulbiør Hansd.
caut. Lars Bentsen og Ulrich Riser eje
9 04.11.1786 02.12.1786 enkemand Hans Pedersen Rygge og Anne Hansd. Røe
caut. Erich Gustved og Christopher Hvidsten
10 25.11.1786 01.01.1787 Sven Michelsen Gusland og Kristense Christophersd. Hvidsten
11 02.12.1786 07.01.1787 Hans Hansen og Johanne Henrichsd.
caut. Simen Ø. Jahren og Ole Svigebøl
12 28.12.1786   Copuleret efter Kgl. Bev. Mathias Pedersen og Maria Gundersd. Braathe

1787    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 14.04.1787 27.06.1787 Lars Pedersen Svigebøl og Christine Christensd. Lillebye
caut. Ole Onaas og Ole Surbye
2 29.05.1787 24.06.1787 Tosten Jensen Kirkerud og Anne Siøfarsd. Thon
caut. Vebiørn Berg og Hans Igsie
3 16.06.1787 14.07.1787 Peder Berthelsen Dillingsen og enken Kirsten Tostensd. Tingulstad
caut. Christian og Jens Nerbøl
4 21.07.1787 22.09.1787 Carl Wilhelmsen Kataas og Giertrud Larsd.
caut. Albreth Bach og Anders Hvidsten eje
5 09.08.1787 06.10.1787 Sven Olsen Vaglen og Thore Svendsd. Tingulstad
caut. Ole Tingulstad og Iver Vaglen
6 23.08.1787 07.10.1787 Ole Larsen Heeli i Spydeberg og Johanne Christophersd. Ø. Bøler
caut. Torkild Grimsrud og Tarald Nordbye i Spydeberg
7 08.09.1787 20.10.1787 Anders Olsen Schielfos og Christina Gulliksd. Carlstad
caut. Anders Schielfos og Lars Schielfos
8 20.09.1787 14.10.1787 Christian Andersen Kraagerud og Abigael Vebiørnsd. Onaas
caut. Anders Finstad og Niels Jørgensen Onaaseje
9 07.10.1787 11.11.1787 Hans Andersen Krog og Lisbeth  Friderichsd. Foss
caut. Niels Samuelsen Melbye og Svend Rigesem
10 13.10.1787 17.11.1787 Christian Andersen Schielfos og Olia Torjersd. Ringstad
caut. Christian Lie og Rejer Hvam
11 20.10.1787 01.12.1787 Gabriel Henrichsen Tingulstad og Christie Christophersd. Hvidsten
caut. Hans Røe og Torjer Ringstad
12 03.11.1787 24.11.1787 Sergiant Ole Bentsen Watten og Mari Sørensd. Næs
caut. Hans Gudmundsen Hellerud i Haavid og Ole Syversen Hoff
13 17.11.1787 13.01.1788 Johan Christophersen og Marthe Johanesd. Gusland
caut. Ole Smebøl og Svend Rigesem

1788    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 22.03.1788 13.04.1788 Hans Halvorsen fra Holen og Maria Christophersd.
caut. Hans Askerud og Christen Carlstad
2 23.03.1788 01.05.1788 enkemand Svend Gulbrandsen Svelgen og Helena Hansd. Tisbiørnrud
caut. Johannes Eng og Rolf Biervehouen
3 15.04.1788 13.05.1788 Soldat Ingebreth Povelsen Steensrud og Susana Jensd.
caut. Hans Olsen Grøstad og Diderich Helgesen Næs i Skie Sogn
4 15.04.1788 13.05.1788 Soldat Even Jensen og Gunild Thoresd. Schiestad
caut. Gunder Larsen Numestad og Arne Olsen fra Garder
5 02.05.1788 05.07.1788 Brynild Andersen Søndre Hvidsten og Mari Steffensd.
caut. John Hvidsten og Ener Søndre Hvidsten eje
6 11.06.1788   Copuleret Thorer Tiend fra Wennersgaard i Aas og Sophie Johnsd. Søndre Hvidsten efter Kgl. Bev.
caut. Lensmand Tiend og Lars Randbye
7 19.06.1788 09.08.1788 Gabriel Jerksen Krog og Mari Ottersd. Krog
caut. Lars Krog og Christian Krog
8 21.06.1788 15.07.1788 Christian Andersen Schielfos og Inger Gullichsd. Carlstadeje
caut. Aslach Olsen Bak?? og Gullich Larsen Høyaaseje
9 23.07.1788 13.08.1788 enkemand Simen Larsen og enken Berthe Gulbrandsd.
caut. Anders Svanebak og Clemet Kolbaand
10 30.08.1788 19.10.1788 enkemand Helge Larsen Kinnerud og Marthe Halvorsd. ditto
caut. Ole Kinnerud og Vebiørn Berg
11 05.09.1788   enkemand og Soldat Christian Christophersen Svansuren og Karen Johanesd. Willemstad
caut. Vebiørn Fusker og Clemet Kolbaand
12 06.09.1788 14.10.1788 Anders Olsen Yttre Jahrseje og Maria Svendsd.
caut. John Leppestad og Johannes Jahren
13 13.09.1788 12.10.1788 Hans Torkildsen Bierved og Sibella Rejersd. Hvam
caut. Torjer Ringstad og Christian Skielfos
14 16.09.1788 29.11.1788 Aslak Torkildsen Rygge eje og enken Kari Nielsd. Askerud
caut. Svend Tønnerud og Gullik Askerudeje
15 18.11.1788 13.01.1789 Johannes Hansen Rød og Kirstine Olsd. Bærøe
caut. Hans Rygge og Hans Riser
16 19.11.1788 27.12.1788 enkemand Jacob Christophersen Heja og enken Helvig Svendsd. Fosseje
caut. Per Tingulstad og Tosten Bovum
17 22.11.1788 03.01.1789 Soldat Fredrich Christensen Grystad i Vestbye og Inger Thorersd. Braathe
caut. Mathis Biørnstad og Holm Narvestad

1789    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 07.02.1789 01.03.1789 enkemand Ole Olsen Menes i Enebak og Mari Jensd. Wien
caut. Vebiørn Fusker og Holm Olsen Menes
2 08.02.1789 04.04.1789 Peder Andersen Øyen og Anne Johannesd.
caut. Vebiørn Fusker og Thorer Tolfshuus
3 07.03.1789 02.05.1789 enkemand Anders Larsen Hvidsteneje og Sara Jensd.
caut. Amund Hvidsten og Svend Greager
4 07.03.1789 23.03.1789 Erich Erichsen Stenbøl og Anne Larsd.
caut. Knud Stenbøl og Lars Aares
5 09.03.1789 04.04.1789 Peder Andersen fra Krogstad og enken Mari Rasmusd. Høyas
caut. Torkild og Haagen Bovumeje
6 13.03.1789 06.04.1789 enkemand Søren Olsen Tinebyeje i Soner og Olia Aslaksd. Bekhuus?
caut. Haagen Aslaksen og Anders Pettersen Tenebyeje i Sooner
7 22.08.1789 19.09.1789 enkemand Torkild Børresen og Mari Thomesd. Skinerud
caut. Anders Petersen Skinerud og Marcus Pedersen Bøler
8 25.08.1789 24.10.1789 enkemand Christen Knudsen Schiestadeje og Mari Torbiørnsd. Numestadeje
caut. Torjer Ringstad og Christian Lie
9 24.09.1789 03.11.1789 enkemand Hans Svendsen Hvidsteneje og Kari Johanesd. Palmehytten
caut. Niels Bentzen og Aslak Eng
10 25.09.1789   Copuleret efter Kgl. Bev. Per Haagensen Tisbiørnrud og Anne Ollia? Bærøe
caut. hr. Capit. Arctander og hr. Capit. Grøn
11 03.10.1789 22.11.1789 enkemand Tosten Jensen Thon og Olia Hansd. Berg
caut. Svend ?? og Haagen Hollebøl
12 17.10.1789 24.11.1789 Soldat Per Povelsen Grimsrudeje og Pernille Johanesd. Grimsrud
caut. Christian Foss og Johannes Holt
13 20.10.1789   Ole Olsen Svetta og Thore Gundersd. Risereje
caut. Christian og Rasmus Haavid
14 14.11.1789   Soldat Peder Jonsen fra Krogstad og enken Aase Torvaldsd. Tomtereie
caut. Hans Olsen Grøstad og Guner Ener ?? i Krogstad
15 28.11.1789 29.12.1789 enkemand Amund Aasmundsen Nordre Hvidsten og enken Anne Hansd. Rygge
caut. Enersen og Gabriel Greager
16 19.12.1789 30.01.1790 Soldat Lars Hansen Rygge og Anne Dorthea Larsd. Biørnstad
caut. Johannes Daler og Johannes Eng
17 20.12.1789 28.12.1789 Hans Marcusen og enken Gunild Andersd. Schinnerud

1790    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 23.01.1790 28.02.1790 Christian Olsen Tomter og Kirstine Pedersd. Tomtereje
caut. Anders og Jens Tomter
2 30.01.1790 11.01.1790 enkemand Berthel Nielsen Tolfshuus og Maria Holmsd.
caut. Ole Kinnerud og Henrich Lyshoug
3 13.03.1790 24.04.1790 enkemand Svend Jacobsen Skou og Berthe Tostensd. Skou
caut. Enersen og Even Ambiørnrud i Krogstad
4 20.03.1790 17.04.1790 Lars Evensen Ambiørnrud og Ane Dorthea Gustved
caut. Gunder og Svend Skou
5 20.03.1790 25.05.1790 enkemand Dragon Helge Jensen i Aas og Maria Thorersd. Schielfos
caut. Christian Skielfos og Torjer Ringstad
6 21.03.1790 16.05.1790 Dragon Jacob Christiansen Saxebøl og Berthe Maria Hansd. Myrereje
caut. Helge Jensen Schielfos og Christian Andersen ditto
7 10.07.1790 22.08.1790 Ener Povelsen Gusland og Magrethe Clemetsd.
caut. Jens Nærbøl og Jon Field
8 24.07.1790 06.09.1790 Thorer Hansen og Marthe Christophersd. Sulebrue
caut. Jens Smebøl og Jens Larsen Jarseje
9 02.09.1790 17.10.1790 Ole Ottersen Rustad i Spydeberg og Mari Andersd. Kraageruddalen
caut. Friderich Wegger og Niels Brøholt
10 05.09.1790 03.10.1790 Povel Asbiørnsen Myra og Marthe Andersd. Svanebak
caut. Vebiørn Fusker og Tosten Wien
11 08.09.1790 02.10.1790 Skoleholder Anders Halvorsen og Anne Bentsd.
caut. Jens Tomter og Ole Kinnerud
12 11.09.1790 08.10.1790 Jacob Haagensen Tisbiørnrud og Berthe Maria Bærøe
caut. Per Bærøe og Hans Holoe
13 15.09.1790 21.10.1790 Mads Nielsen Tomter fra Spydeberg og Berthe Christophersd. Hvidsten
caut. Hans Myrer i Spydeberg og Svend Knapstad
14 18.09.1790 10.10.1790 Johannes Gulbrandsen Bierved og Olia Johnsd.
caut. Lars Riser og Johannes Hvidsten
15 19.09.1790 17.10.1790 Svend Olsen Jahrseje og Marthe Holmsd. Svigebøl
caut. Ole Svigebøl og Holge Jahren
16 09.10.1790 19.11.1790 Friderich Friderichsen Støttum og Ingebor Gulbrandsd. Bovum
caut. Jens Smebøl og Hans Støttum
17 20.11.1790 27.12.1790 enkemand Svend Torkildsen Rygge eje og Berthe Bentsd. Daler
caut. Johanes Daler og Lars Rygge

1791    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 24.04.1791 14.05.1791 Iver Iversen Schielfos og enken Kirsti Christensd. Dalseje
caut. Povel Dal og Lars Haglerud
2 09.04.1791 14.05.1791 Skoleholder Andreas Jensen og Maria Johansesd.
caut. Christian og Rasmus Hovid
3 30.04.1791 14.06.1791 Hans Hansen Braarud i Waaler og enke Christense Evensd. Hvam
caut. Narvestad og Jens Saxebøl
4 07.05.1791 31.05.1791 Aslach Jacobsen Pigstad og enke Giertrud Hansd.
caut. Gabriel Greager og Per Pigstad
5 15.07.1791   Copulerede efter Kgl. Bev. Mons. Per Bærøe og Jomfrue Olia Randbye
caut. ?? Scheel og ?? Wiede
6 16.07.1791 24.08.1791 enkemand Christian Børresen Bøler og enken Gunild Andersd. Schinnerud
caut. Jon Myrer og Torkild Braathe
7 03.09.1791 31.10.1791 enkemand Axel Nielsen Braathe i Enebach og Maria Andreasd. Holen
caut. Anders Kraageruddalen og Friderich Wegger
8 10.09.1791 08.10.1791 Hans Hansen i Krogstad og enke Ragnild Johanesd. Stokstad
caut. Ole Haga og Vebiørn Fusker
9 17.09.1791 16.10.1791 Søren Nielsen Unaas og Christine Pedersd.
caut. Rejer og Lars Unaaseje
10 25.09.1791 23.10.1791 Arne Aasmundsen Støttum og Kari Hansd.
caut. Christian og Rasmus Haavid
11 29.09.1791 06.11.1791 enkemand Torkild Jensen Ø. Bøler og Anne Larsd. Krog
caut. Torkild Grimsrud og Johannes Jahren
12 25.10.1791 29.11.1791 Svend Olsen Carlstad og Anne Larsd. Carlstad
caut. Christen Carlstad og Aslak Askerud
13 27.10.1791 14.12.1791 Svend Jacobsen Skou og Helene Christensd. Skiøllle eje
caut. Tosten og Gunder Skou
14 29.10.1791 24.11.1791 Hans Hansen Berg og Thore Enersd. Hvidsten
caut. Ole Nærbøl og Svend Rigesem
15 03.11.1791 27.12.1791 Ole Persen Surbye og enken Anne Sørensd. Kraagerud
caut. Arne Roaas og Friderich Wegger
16 26.11.1791 18.01.1792 enkemand Gunder Larsen Ween i Waaler og Kirstine Torjersd. Ringstad
caut. Christen Nummestad og Jens Saxebøl
17 26.11.1791 06.01.1791 Johanes Pedersen Moer og enken Inger Olsd. Huulseje
caut. Anders Bach og Lars Houg

1792    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 28.01.1792 16.03.1792 Even Jensen Schiestad og Mari Olsd. Bærøe
caut. Sven Tonerud og Ole Schiestad
2 15.02.1792 25.03.1792 Andreas Johannesen Grimsrudeje og Inger Povelsd. Grimsrud
caut. Hans Hysken og Johannes Jahren
3 03.03.1792 14.04.1792 enkemand Henrich Nielsen Lyshoug og Thorer Christophersd. Lyshoug
caut. Vebiørn Berg og Ole Tolfshuus
4 19.05.1792 24.07.1792 Holm Andersen Kraageruddalen og Agar? Syversd. Haav
caut. Iver Vaglen og Ole Weggerpladsen
5 31.05.1792 24.06.1792 Aslach Jonsen Ulskie? og Marthe Pedersd. Oddestad
caut. ?? Samuelsen og Lars Westerbye
6 02.07.1792 24.07.1792 Anders Simensen Schiølle og Magrethe Hansd. Grønsved
caut. Ingebreth Steensrud og Knud Steenbøl
7 02.07.1792 21.07.1792 Rasmus Jensen Bierkeskoug og Berthe Gabrielsd. Greager
caut. Amund Hvidsten og Ole Tingulstad
8 21.07.1792 18.08.1792 enkemand Gabriel Jacobsen Greager og enken Maria Madsd. Bovum
caut. Jens Tomter og Ole Nærbøl
9 21.07.1792 18.08.1792 Per Bentzen Schielfos og Eli Jonsd. Schielfos
caut. Torjer Ringstad og Johannes Daler
10 18.08.1792 06.10.1792 Amund Jensen Tasebach og Anne Persd. Bierkeskoug
caut. Webiørn Berg og Henrich Lyshoug
11 19.08.1792 19.09.1792 Ellef Gislesen Haabel og Kari Johanesd. Gusland
caut. Lars Aares og Ole Berger
12 29.09.1792 17.11.1792 Lars Christiansen Hoel og Kari Nielsd. Braathe
caut. Torkild Grimsrud og Svend Rigesem
13 30.09.1792 14.12.1792 Johanes Hansen Dalereje og enken Helvig Hansd. Risereje
caut. Johannes Daler og Lars Bentzen
14 07.10.1792 16.12.1792 Erich Polsen Torp og Helvig Hansd. Hoel
caut. Niels Braathe og Ingebreth Foss
15 20.10.1792 24.11.1792 Thorer Jacobsen Fieldseje og Mari Larsd. Field
caut. Lars og Christian Krog
16 21.11.1792 25.11.1792 Ole Jonsen Hesleskoug? i Spydeberg og Maria Olsd. Elverud
caut. Hans Igsie og Tosten Thon
17 22.11.1792 21.10.1792? Jacob Gabrielsen Toverud? og Christine Olsd. Torp
caut. Erich Greager og Ingebreth Foss
18 15.12.1792 13.01.1793 Diderich Olsen Eeg og Marthe Povelsd. Dahl
caut. Lensmand Samuelsen og Holm Narvestad

1793    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 26.02.1793 22.03.1793 Diderich Jonsen Warslestad i Skie Sogn og Anne Andersd. Kraageruddalen
caut. Friderich Wegger og Ole Weggerpladsen
2 01.06.1793 22.06.1793 Gunder Olsen Houg og Anne Larsd. Houg
caut. Ole Biresrud og John Houg
3 08.06.1793 04.08.1793 Syver Jensen Bierkeskou og Maria Jensd. Tasebach
caut. Henrich Lyshoug og Johannes Larsen Berg? eje
4 10.06.1793 06.08.1793 Christen Gulliksen Askerudeje og Barbro Torkildsd. Rygge eje
caut. Svend Tønnerud og Ole Tømt
5 17.08.1793 29.09.1793 Gunder Gulbrandsen og Berthe Jensd. Bovum
caut. Enersen og Gabriel Gusland
6 18.08.1793 07.02.1794 Samuel Syversen Siørbye og Anne Larsd. Homlerud
caut. Tosten Thon og Anders Kraageruddaln
7 31.08.1793 20.10.1793 Anders Christiansen Bierved og Maria Jonsd. ibid
caut. Lars Riser
8 12.10.1793   Ellef Jonsen Solberg og Marthe Tostensd. Skou
caut. Even Ambiørnrud og Svend Skou
9 15.10.1793 04.11.1793 enkemand Anders Sørensen Kraageruddalen og Gunild Syversd. Messen fra Agger
caut. Ole Persen Kraagerud og Ole Larsen Weggerdalen
10 16.10.1793 20.10.1793 Ole Nielsen Nerbøl og Gunild Gislesd. Haavid
caut. Ole og Johannes Tingulstad
11 15.11.1793   Copulerede efter Kgl. Bev. Jon Olsen Brechen og Anne Arnesd. Roaas
caut. Webiørn Berg og Thorer Tolfshuus
12 18.11.1793   Copulerede efter Kgl. Bev. Svend Aasmundsen Rigesem og Maria Larsd.
caut. Gulbrand Ø. Krog
13 08.12.1793 27.12.1793 Claus? Svennungsen Egeberg og Anne Helgesd. Kinnerud
caut. Hans Igsie og Halvor Egeberg

1794    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 04.01.1794   Copulered efter Kgl. Bev. Ingebreth Christiansen Foss og Gunild Taraldsd. Haraldstad fra Rachestad Sogn
caut. Lars Randbye og Per Bærøe
2 08.02.1794 05.04.1794 enkemand Henrich Nielsen Lyshoug og Anne Asbiørnsd. Finstad
caut. Ole Tolfshuus og Iver Waglen
3 16.02.1794 29.03.1794 Ole Andersen Nyegaard og Christine Pettersd. Nyegaard
caut. Hans Nyegaard og Lars Riser
4 08.03.1794 03.04.1794 Lars Gundersen Skaagen i Westbye Sogn og Kirsti Johansd. Smertue
caut. Lensmand Samuelsen og Tosten Bioner
5 22.03.1794   Webiørn Olsen Thon og enken Berthe Jacobsd. Houg
caut. Ole Biersrud og Hans Østbye
6 31.03.1794   Copulered efter Kgl. Bev. hr. Prokurator Debes og Jomfrue Randbye
caut. Holm Wiig og Hansen fra Østenbøl i Enebach
7 04.04.1794 22.04.1794 Per Christophersen Bærøe og Ragnild Jensd. Risereje
caut. Lars Bentzen og Lars Andersen Saubachen
8 22.04.1794 10.06.1794 Svend Svendsen Hoel og Olia Jacobsd. Mærøeeje
caut. Anders Mærøe og Lars Andersen Saubachen
9 06.07.1794   Copulered efter Kgl. Bev. Hans Clemetsen Dal i Agger Sogn og Olia Gabrielsd. Gusland
caut. Rasmus Wevlingstad og Hans Holmsen Solberg i Enebach
10 26.07.1794 13.09.1794 Hans Svendsen Svelgen og Johanne Gullichsd. Svelgen
caut. Hans Hvam og Lars Carlstad
11 26.07.1794 29.09.1794 enkemand Thorer Svendsen Steentorp og enken Ragnild Nielsd. Mærøe eje
caut. Lars Saubakken og Anders Mærøe
12 14.10.1794 25.10.1794 Povel Olsen Smertue og enken Johanne Larsd. Eng
caut. Hans Tisbiørnrud og Hans Nyegaard
13 15.10.1794 22.11.1794 John Johannesen Willumstad og Anne Olsd. Berg
caut. Webiørn Berg og Jon? Blixlandeje
14   07.01.1796 enkemand Tosten Jensen Wien og enke Kari Persd. Greverud
"Til Vitterlighed Thorer Iversen Tolfhuus, Niels Persen Heerumseje i Aas Sogn"
15 21.11.1794 08.01.1795 enkemand Anders Jensen Skoleholder og Johanne Andersd.
caut. Lars Aares og Ole Berger
16 28.11.1794 21.01.1795 Friderich Andersen Smørjehytten og Margrethe Larsd. Homlerud
caut. Lars Flesa
17 05.12.1794 28.01.1795 Johannes Johannesen Gulli og Ingeborg Larsd. Homlerud
caut. Anders Tomter og Samuel Homlerud
18 05.12.1794 28.02.1795 Lars Gulbrandsen Tomter og enken Anne Persd. Næssa
caut. Webiørn Berg og Henrich Lyshoug
19 05.12.1794 04.04.1795 enkemand Christopher Hansen Stougner og Lisbeth Olsd. Schielfos
caut. Lars Carlstad og Christian Svelgen

1795    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 17.01.1795 05.03.1795 Anders Ludrichsen og Marie Helvarsd.
caut. Lars Riser og Torbiørn Risereje
2 25.04.1795 06.06.1795 Gabriel Halvorsen Schielfos og Kirstine Michelsd. Schielfos
caut. Thorer Ringstad og Christian Schielfos
3 25.04.1795 05.07.1795 Christian Hansen Fos og Gunild Christophersd. Sullebrue
caut. Christian Fos og Ole Nærbøl
4 03.06.1795 05.07.1795 Niels Jacobsen Skou og Hevig Sophia Povelsd.
caut. Lars Aares og Lib???
5 11.07.1795 22.07.1795 Anders Andersen og Berthe Thorersd. Tolfshuus
6 19.09.1795 04.10.1795 enkemand Povel Asbiørnsen Svanebach og Anne Andersd. Kraageruddalen
7 26.09.1795 24.10.1795 Even Amundsen Kollerud af Sverrig og Gunild Jerksd. Rigesem
caut. Ole Nærbøl og Svend Rigesem
8 29.09.1795 31.10.1795 Niels Olsen Heja og Sophi Giermundsd. Støttuøm
caut. Hans Støttum og Ole Nærbøl
9 17.10.1795 04.11.1795 Hans Olsen Jahrseje og Thore Hansd. af Aas
caut. Lars og Johannes Biørnstad
10 14.11.1795 12.12.1795 Svend Christophersen af Krogstad og Else Michelsd. Raache
caut. Christian og Torkild Skinnerud
11 28.11.1795   Tosten Jensen Vien og enke Kari Persd. Greverud
caut. Webiørn Fusker og Hans Stokstad
12 10.12.1795 07.02.1796 Johannes Olsen Søndre Mærøe og Maren Sophie Evensd. Svetta
caut. Anders Mærøe og Rasmus Haavid
13 10.12.1795 17.01.1796 Jon Evensen Bovum af Spydeberg og Gunild Tollefsd. Blixland
caut. Anders Tomter og Ole Svigebøl

1796    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 27.02.1796 03.04.1796 Ole Erichsen Haavid i Spydeberg og Gunnor Fridricsd. Wegger
caut. Anders Kraageruddalen og Johannes Fusker
2 05.03.1796 24.04.1796 enkemand Simen Andersen Blixlandeje og Kari Olsd. Øgaarden
caut. Svend Blixland og Jens Øgaarden
3 05.05.1796 15.05.1796 Petter Johansen Løvestadeje i Spydeberg og Olou Svennungsd. Egeberg
caut. Haagen Hollebøl og Halvor Egeberg
4 08.05.1796 03.07.1796 Carl Erlandsen og Jøran Olsd. Brøholt
caut. Niels Brøholt og Samuel Engen
5 28.08.1796 12.10.1796 enkemand Povel Andersen Bierke og enken Sibelle Rejersd. Bierved
caut. Randbye og Svend Rigesem
6 03.09.1796 29.10.1796 Gunder Christensen Hvidsten og Johane Povelsd. Torp
caut. Svend Rigsem og Vebiørn Berg
7 12.11.1796 03.12.1796 Helge Andersen Unaas og Magrethe Nielsd. Sanner
caut. Anders Unaas og Helge Jahren
8 19.11.1796 17.12.1796 Povel Arnesen Numestad og Marthe Clausd. ibid.
caut. Torkild Skinnerud og Johannes Smertue eje

1797    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 07.01.1797 19.02.1797 enkemand Ole Larsen Brekka og Maria Andersd. Holt
caut. Niels Samuelsen og Torkild Bergersen
2 31.01.1797 18.04.1797 Christian Jensen Bovum og Gunil Jonsd. Brechen
caut. Vebiørn Berg og Gabriel Gusland
3 04.02.1797 26.03.1797 Sven Larsen Krogseje og Aase Mathisd. Krog
caut. Torkild og Lars Krog
4 05.03.1797 23.04.1797 Gulbrand Simensen Waglen og Kirsti Johanesd. Willumstad
caut. Hans Stokstad og Iver Waglen
5 25.03.1797 02.07.1797 Marcus Mathisen Ellerup og Ingebor Gabrielsd. Gusland
caut. Ole Schiolden og Vebiørn Berg
6 06.05.1797 24.06.1797 Tron Jerksen og Johane Evensd. Hvidsten
caut. Amund og Hans Hvidsten
7 13.05.1797 16.06.1797 enkemand Hans Larsen Ourum i Waaler og enke Barbro Torkildsd. Askerudeje
caut. Aslach Askerud og Ole Tømt
8 28.05.1797   Hans Ellefsen Huul og Ingebor Mathisd. Ellerup
caut. Gabriel Gusland og Christian Bovum
9 07.06.1797   Lars Albertsen og Anne Olsd. Bierved
caut. ?? Enersen og Povel Bierved
10 01.07.1797   enkemand Aslach Johnsen Bærøe og Anne Christophersd. Bærøe-eje
caut. Svend Tonerud og Ole Tømt
11 16.09.1797 21.10.1797 enkemand Johanes Larsen Bovumeje og Johane Olsd. Holt
caut. Ole Nærbøl og Torkild Krog
12 23.09.1797 21.10.1797 enkemand Hans Pedersen Nordre Schielfos og Thore Gundersd.
caut. Christian Nordre Schielfos og Torkild Schinnerud
13 23.09.1797 15.10.1797 Hans Christensen Egeberg og Anne Hansd. Kraagerud
caut. Anders og Søren Kraagerud
14 05.10.1797 09.11.1797 Andreas Torkildsen Grimsrud og Eli Jonsd. Leppestad
caut. Tron Egeberg og Ellef Syversen
15 08.10.1797 05.11.1797 Corporal Syver Ellefsen Bach og Lovise Larsd. Huul
caut. Lars og Povel Houg
16 28.10.1797 29.12.1797 Anun Evensen og Helene Jacobsd.
caut. Sven Tonerud og Anders Skoleholder?
17 04.11.1797 07.01.1798 Johannes Hansen Brechen og Ingebor Pederd. Bovum
caut. Jens Brechen og Christian Bovum
18 06.11.1797 08.12.1797 Ole Torjersen Krogseje og Ingebor Hansd. Guslandeje
caut. Torkild og Gulbrand Krog
19 10.11.1797 18.12.1797 Marcus Tollefsen Blixland og Helene Johannesd. Roaas
caut. Kiel Syversen Humlerud og Ole Ottersen Rustad

1798    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1 15.09.1798 21.10.1798 Johannes Jensen Berg og Susana Henrichsd. ??
caut. Webiørn Berg og Ole Kinnerud
2 29.09.1798 24.11.1798 Andreas Ingvoldsen fra Westbye Sogn og Helvig Thomesd. Eng
caut. Aslach Eng og Torbiørn Hole eje
3 17.11.1798   Jørgen Torbiørnsen fra Krogstad og Anne Sophie Svendsd. Holle
caut. Webiørn Berg og Gulbrand Lyshoug

1799    Tilbake

Nr. Trolovet Viet  
1   17.03.1799 Friderich Larsen Vesterbye og Maria Tostensd. Bion
2   16.04.1799 Christopher Eng og enken Johane Larsd. Eng
3   06.04.1799 Johanes Persen Østre Schielfos og maria Christiansd. Fosnæs
4   19.04.1799 hr. Lieut. Velding? og Kari Bentsd.
5   16.07.1799 Svend Tollefsen Blixland og Kari Vebiørnsd. Fusker
6   09.07.1799 Hans Hansen Grøntorp og Aaslov Tollefsd. Blixland
7   Ikke oppgitt Bent Arnesen Holoeje og Siri Gullichsd. Løvestad
8   Ikke oppgitt Per Hansen ?? og Gunild Olsd.
9   Ikke oppgitt Niels Asbiørnsen Krog og Thore Larsd. Krog
10   09.11.1799 Ole Bottolfsen Houer og Gunild Holmsd. Narvestad
11   03.11.1799 Johannes Amundsen Hvidsten og Maria Tollefsd.
12   Ikke oppgitt Amund Thoresen Bye af Rødenes og enken Christine Olsd. Myra

Tilbake


Hogne Holst, den 28.5.2000