Hobøl kirkebøker

Vielse 1800 - 1813

1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813


1800

Nr. Trolovet Viet  
1 -ikke oppgitt- -ikke oppgitt- enkemand Thore Andersen Svines i Enebach og Kari Helgesd. Kinnerud
2 -ikke oppgitt- 02.01.1800 Baltzar Michelsen Røe fra Gieldøen paa Mos og Elen Larsd. Riser
3 30.11.1799 -ikke oppgitt- Johannes Rasmusen Senebraate i Kroer og Abigael Gabrielsd. Greager
4 15.11.1799 -ikke oppgitt- Halvor Andersen Gausebøl? og Ingebor Haggensd. Waglen
5 23.12.1799 -ikke oppgitt- Niels Halvorsen Vien og Helena Olsd.
6 05.01.1800 23.01.1800 Petter Holmsen Øvre Jahrn og Gunild Olsd. Nedre Svigebøl
7 15.02.1800 05.04.1800 Erich Gabrielsen Greager og Ragnild Helgesd. Hollebøl
8 -ikke oppgitt- 23.04.1800 Peder Michelsen Rustad og Sara Holmsd.
9 -ikke oppgitt- -ikke oppgitt- Hans Grenie i Spydeberg Sogn og Ragnild Christensd. Lillebye
10 -ikke oppgitt- 28.10.1800 Ole Andersen Søndre Hvidsten og Berthe Jonsd.
11 -ikke oppgitt- -ikke oppgitt- Aslach Evensen Eng og Mari Arnesd.
12 -ikke oppgitt- -ikke oppgitt- Michel Berthelsen Oddestad og Ingebor Olsd. Høyaas
13 -ikke oppgitt- -ikke oppgitt- Jacob Tostensen Bioner og Kirsti Marcusd. Schinnerud
14 -ikke oppgitt- -ikke oppgitt- Torkild Hansen Haavid og Mari Tostensd. Løvaas
15 -ikke oppgitt- -ikke oppgitt- Torkild Jensen V. Krog og enken Ragnild Trulsd. Grimsrud
16 -ikke oppgitt- -ikke oppgitt- Christopher Olsen Torp og Helene Hansdatter Torp
17 -ikke oppgitt- -ikke oppgitt- Christian Christophersen Rigesem og Ingebor Aslachsd.
18 -ikke oppgitt- -ikke oppgitt- Holm Holmsen Unaas og enken Mari Østensd. Nærbølpladsen

1801     Tilbake

Nr. Viet  
1 -ikke oppgitt- Andreas Evensen Mærø og Kari Larsd. Krog
2 -ikke oppgitt- Ole Friderichsen Wegger og Johanne Vebiørnsd. Fusker
3 -ikke oppgitt- Johannes Arnesen Tisbiørnrud og Anne Samuelsd. Tisbiørnrud
4 -ikke oppgitt- Webiørn Iversen Holt? og Johanne Johnsd.
5 -ikke oppgitt- Iver Gullichsen Schielfos og Maria Olsd. Schielfoseje
6 -ikke oppgitt- Lars Svendsen Holle og Kirstine Larsd. Rigesem
7 -ikke oppgitt- Torkild Svensen Skou og Barbroe Olsd. Nærbøl
8 -ikke oppgitt- Niels Olsen Thundbye i Spydeberg og Anne Maria Johannesd. Jahren
9 -ikke oppgitt- enkemand Hans Christophersen Soli og Thore Olsd. Weggerpladsen
10 13.02.1802 Lars Hansen Carlsmyr og enken Helvig Olsd. Smertue

1802    Tilbake

Nr. Viet  
1 12.06.1802 Anders Jensen Riser og enken Kirsti Amundsd. ibid.
2 16.04.1802 Torkild Taraldsen Østre Storbye og Maria Christensd. Lillebye
3 -ikke oppgitt- enkemand Halvor Larsen Bærøeje og Marthe Jacobsd.
4 16.08.1802 Anders Thoresen Breche og Eli Hansd. Bierkeskou
5 16.10.1802 Anders Christophersen Bierke af Krogstad og Mari Christiansd. Skoug
6 13.10.1802 Ole Ottersen Grytland? og Johanne Thorersd. Tolfshuus
7 12.10.1802 Lars Gundersen Stokstad i Aas og Johanne Michelsd. Myrer
8 27.11.1802 Svend Gabrielsen Greager og Margrethe Hansd. Igise
9 12.11.1802 Ole Hansen Berg og Olia Hansd. ibid.
10 10.08.1802 enkemand Gulbrand Nielsen af Spydeberg og Agar Jensd. Leppestad
11 25.11.1802 Jens Nielsen Grøstad i Vestbye og enken Anne Sophie Tisbiørnrud

1803    Tilbake

Nr. Viet  
1 -ikke oppgitt- Torkild Evensen Tomterdalen og Olia Christensd. ibid.
2 -ikke oppgitt- Hans Henrichsen Bierke i Krogstad og Anne Larsd. Aares
3 -ikke oppgitt- Torkild Hansen Frøland af Waaler og Marthe Olsd. Høyaas
4 26.02.1803 enkemand Ole Brynildsen Kromdalen? og Maria Jonsd. Braateeje
5 26.03.1803 Bottolf Olsen og Marthe Johannesd. Nyegaard
6 24.03.1803 Peder Christensen Greverud og Ingebor Webiørnsd. Fusker
7 -ikke oppgitt- Anders Hansen Skinnerudeje og Maren Hansd. ibid.
8 26.04.1803 Johannes Larsen fra ?? og Anne Maria Olsd. Nummestad
9 30.04.1803 Lars Enersen Jahrn og Kirsti Larsd. Grimsrud
10 30.03.1803 Hans Larsen Aares og Maren Olsd. Søndre Torp
11 05.03.1803 Andreas Tostensen Grønlund og Anne Jahnsd. Braanen?
12 18.03.1803 Iver Johannesen Nedre Tomter og Helvig Helgesd. Berg
13 05.06.1803 Lars Torjersen Houg og Thore Marie Holmsd.
14 09.07.1803 Candidatus hr. Syverin Breder og Jomfru Mette Christ. Preus
15 -ikke oppgitt- hr. Peder Aabel? og Jomfru Giertrud ??
16 25.06.1803 Bent Amundsen fra Rackestad og Helene Olsd.
17 19.11.1803 Andreas Ellefsen Krog og enken Johane Sophie Jahrn

1804    Tilbake

Nr. Viet  
1 26.11.1804 Hans Østensen ?? og Olia Larsd. Tingulstad Øvre
2 24.01.1804 Jens Henrichsen Lyshoug og enken Marte Halvorsd. Kinnerud
3 27.12.1804 enkemand Ingebreth Larsen Schiaseng? og Susana Olsd. Tolfshuus
4 11.02.1804 Ole Christophersen Egeberg fra Spydeberg og Anne Maria Ø. Hvidsten
5 21.01.1804 Christian Hansen og Marthe Hansd.
6 17.03.1804 Hans Jensen Saxebøl og Christense Torjersd. Ringstad
7 21.04.1804 enkemand Hans Jensen Weggerdalen og enken Kari Helgesd. Kinnerud
8 09.06.1804 enkemand Anders Iversen Hvidsten eje og Mari Larsd. Hvidsten
9 16.06.1804 enkemand Ole Thoresen Tømt og Ingebor Pedersd. Ernerud af Aas Sogn
10 21.07.1804 Corporal Marcus Jensen Øyen og Aaslov Andersd. Unaas
11 18.08.1804 Lars Olsen Myra og Kirsti Rolfsd. Solberg
12 13.10.1804 Svend Poulsen Bierke af Krogstad og Gunild Larsd. Houg
13 15.10.1804 Hans Larsen Walie af Waaler og Anne Kirstine Larsd. Haglerød
14 18.10.1804 enkemand Torkild Tharaldsen Nordbye af Helie annex og Olia Hansd. Kragerud
15 25.10.1804 enkemand Gulbrand Nielsen Thunbye af Spydeberg og Anne Sophie Johannesd. Jahren
16 16.10.1804 Christian Torkildsen og Birte Knudsd. Haabel eje
17 06.11.1804 enkemand Ole Johnsen Hvidsten og enke Helvig Andersd. Bierved
18 21.12.1804 Mathias Petersen Sølvberg af Spydeberg og Mari Hansd. Kragerud
19 29.12.1804 enkemand Svend Jacobsen og enken Barbro Pedersd. Nærebøl

1805    Tilbake

Nr. Viet  
1 09.01.1805 Christian Thoresen Fossum af Spydeberg og Ragnild Hansd. Igsie
2 03.03.1805 Christopher Hansen Hoel og Anne Olsd. Foss
3 14.03.1805 Lars Hansen Mierskou af Enebak og Birtine Jensd. Jeteberg
4 09.04.1805 Jens Olsen Kolstad af Aschim og Kari Johannesd. Jahren
5 14.06.1805 Botolf Thoresen Fossum af Spydeberg og Kirsti Iversd. Svigebøl
6 01.11.1805 Johannes Olsen Riggesem og Johanne Jensd. Riggesem
7 05.11.1805 Hans Pedersen Torp af Hovi Annex og Marie Larsd. Kinnerud
8 23.11.1805 Marcus Hansen Hoel og Johanne Larsd. Haabel eje

1806    Tilbake

Nr. Viet  
1 11.01.1806 enkemand Lars Iversen Mørch eje og enken Mari Hansd. Schiølle eje
2 08.02.1806 Søren Hansen Kragerud og Dorthe Sophie Andersd. Unaas
3 23.03.1806 Hans Larsen Kobbel af Waaler og enke Birte Michelsd. Schielfos
4 31.05.1806 Niels Haralsen? fra Edsberg Sogn og Mette Maria Christophersd. Bærøe
5 29.06.1806 Ole Halvorsen ?? og Marthe Rasmusd. Bærøe
6 30.10.1806 Lars Helgesen Kinnerud og Ellen Christophersd. Østre Bøller

1807    Tilbake

Nr. Viet  
1 20.02.1807 Daniel Hendrichsen og Johanne Svends. Heia
2 07.02.1807 Andreas Jensen Fjeld og Siri Simensd. ibid.
3 19.05.1807 Johannes Larsen og Olia Simensd. Søndre Hvidsten
4 18.07.1807 enkemand Svend Jacobsen og enken Mari Christiansd. Nordre Hvidsten
5 22.10.1807 enkemand Dragon Ole Hansen og Maria Helgesd. Kinnerud

1808    Tilbake

Nr. Viet  
1 29.01.1808 Grenader David Henrichsen og Anne Marie Hansd. Foss
2 ??.03.1808 Anders Olsen og Abigael Gabrielsd. Greager
3 03.10.1808 Poul Pedersen Numestad og Marthe Jensd. Saxebøl
4 24.09.1808 Ole Gabrielsen Greager og Anne Marcusd. Houg
5 24.10.1808 Erich Erichsen Patterud og Ingebor Larsd. Westerbye

1809    Tilbake

Nr. Viet  
1 17.12.1808 Hans Erichsen Hestved og Else Mikkelsd. Laasken
2 02.02.1809 Dragon Hans Andersen og enken Ingebor Pedersd. Tømt
3 25.02.1809 Niels Nielsen af Spydeberg og Anne Margrethe Hagensd. Hollebøl
4 20.07.1809 Peder Andersen Dahl og Anniken Poulsd. ibid.
5 28.10.1809 Eric Iversen Luure og Marie Mikkelsd.
6 21.10.1809 Ole Jensen Myhren og Helvig Andersd.
7 23.10.1809 Johan Henrich Larsen Westerbye og Helvig Poulsd. Dahl
8 01.11.1809 Capit. hr. Iver Hesselberg i Spydeberg og jomfru Alette Preus

1810     Tilbake

Nr. Viet  
1 06.01.1810 Dragon Friderich Larsen Berg? og Berthe Pettersd. Holden
2 17.03.1810 Jørgen Evensen Grønstved og Henriette Gustved
3 04.04.1810 Thomas Larsen Løvaas og enken Mari Arnesd. Eeg
4 14.04.1810 Jacob Østensen og Christense Pedersd. Houg
5 13.07.1810 Thorer Nielsen Tomter af Spydeberg og enke Berthe Evensd. Pigstad
6 18.06.1810 Artellerist enkemand Webjørn Svendsen Hoel og Lotte Johnsd. Tisbjørnrud
7 18.06.1810 Johannes Arnesen Luur og Marie Johnsd. ibid.
8 31.10.1810 Even Evensen Hovie og Dorthe Marie Johannesd. Dahler
9 11.11.1810 Thomas Hansen Flesberg af Waaler og enken Karen Svendsd. Wegger
10 17.11.1810 Lars Iversen Hejen? og Dorthe Larsd.
11 12.12.1810 Andreas Mathiesen Westbye af Spydeberg og Marie Rolfsd. Solberg
12 12.12.1810 Wilhelm Simensen af Spydeberg og Berthe Pedersd. Riggesem

1811     Tilbake

Nr. Viet  
1 09.03.1811 Soldat Hans Larsen Bøhler af Spydeberg og Kari Amundsd. Carlstad
2 12.03.1811 enkemand Friderich Andersen og Marthe Evensd.
3 16.04.1811 Lars Jensen Myhrer og Anne Christine Svendsd. Smertue
4 25.04.1811 Soldat Gunder Trondsen og enken Thore Marie Larsd. Grimsrud
5 06.05.1811 Dragon Juel Friderichsen og Gunil Christiansd. Krumdalen
6 06.05.1811 Soldat Hans Haagensen og Christine Jensd. Laasken
7 04.06.1811 Soldat Svend Wilhelmsen Østbye af Aas og enke Gunild Syversd. Krog
8 22.06.1811 enkemand Anders Halvorsen og Kirsten Torkildsd. Unaas
9 22.06.1811 Bent Arnesen og enken Margrethe Hansd. Strutten
10 20.07.1811 Dragon Anders Christensen og Ingebor Jacobea Hansd.
11 28.09.1811 enkemand Jørgen Torbjørnsen Holden og Anne Christophersd. Brækken
12 28.11.1811 enkemand Jacob Christophersen Bøhler og Sara ??
13 23.11.1811 enkemand Niels Olsen Bovum og enke Gunild Christophersd.

1812    Tilbake

Nr. Viet  
1 25.01.1812 Casper Olsen og Olia Knudsd. Huul
2 22.02.1812 Halvor Nielsen Krog og Anne Andersd. Bærøe
3 13.03.1812 enkemand Christen Olsen Mærøpl. og Susanne Larsd. Mærøe
4 14.03.1812 Johannes Rasmusen Tømt og Anne Helene Danielsd. Unaas
5 19.03.1812 Niels Olsen Tolfshuus og Barbra Jensd. Tomter
6 25.03.1812 Hans Knudsen Hvam og Sophie Andersd. Skjelfos
7 25.03.1812 Andreas Larsen og Ragnild Nielsd. Grimsrudpl.
8 18.04.1812 Gunder Christiansen og Christine Larsd. Egeberg
9 21.04.1812 Jens Johannesen Skøjen af Westbye og Mari Andersd. Tomter
10 25.04.1812 enkemand Peder Mikkelsen Rygge og Mari Larsd. Nygaard
11 08.05.1812 Soldat Hans Henrichsen Næsset og Barbra Mathiasd.
12 19.09.1812 Hans Svendsen og Christence Larsd. Aaraas
13 10.10.1812 enkemand Thorer Taraldsen og enken Maria Johnsd. Carlstadpl.
14 17.10.1812 enkemand Andreas Evensen Mærøe og Helvig? Rolfsd. Solberg
15 17.11.1812 Artillerist Jacob Rejersen og Helen Johannesd. Lillebyepl.
16 05.12.1812 Artillerist Jacob Olsen Berger og enke Anne Larsd. Aaraas

1813    Tilbake

Nr. Viet  
1 28.12.1812 hr. Ole Farup og jomfru Marthe Christine Thrane efter Kgl. Bev.
2 20.03.1813 Hans Knudsen Skinebøl og Christine Jensd.
3 03.04.1813 Soldat Svend Friderichsen af Aas og Anne Dorthe Jensd. Skiestad
4 03.04.1813 Skoleholder Andreas Enersen og Anne Larine Knudsd.?
5 13.04.1813 Syver Rolfsen Solberg og Magrethe Nielsd. Brøholt
6 02.05.1813 enkemand Hans Iversen Troldhatten og Mari Amundsd.
7 06.05.1813 Jens Jensen Mørk af Spydeberg og Gunild Evensd. Egeberg
8 12.06.1813 Christian Henrichsen Skoug og Helene Aslaksd. Mossen
9 07.10.1813 Tollef Olsen Skjolden og Helen Gulbrandsd. Krog
10 26.10.1813 Christian Eilertsen af Spydeberg og Abigael Henrichsd. Sanager
11 27.10.1813 Svend Gabrielsen Gusland og Kari Trondsd. Brækken
12 11.11.1813 Eric Svendsen og Anne Jacobsd. Damen

Tilbake


Hogne Holst, den 29.5.2000