Vaglen

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

20. Vaglen. Udt. væ2gge£'n. -- a Vaghlanom RB. 121. VaghlenRB. 257. Wagelen (Pl. Myrer) 1723.Vaglinn, se Id No. 99. Gaarden synes efter Kartet at ligge paa eni Dalbunden fremskydende Høide. Her er det ogsaa af Formen i RB. tyde-ligt, at Navnet udgaar fra en afledet Form vagli.


Kommer mere siden...