Vegger

Hentet fra dokumentasjonsprosjektet O.Rygh: "Norske Gaardnavne"

13. Vegger. Udt. væ2ggær. -- a Weggium DN. I 333, 1377a Væggium RB. 122. Veggher 1520. Wegger 1624. (Pl. Knatterback,Rognestad, Soellie) 1723.Veggir, Flt. af veggr m., Væg. Dette Ord er i sin Anvendelse i Steds-navne udentvivl at opfatte som sigtende til en Fjeldvæg eller Bergvæg. Jfr.det i Betydning nærstaaende Gavl (gafl), der ogsaa ofte forekommer iStedsnavne.


Kommer mere siden...