Hognes.net

 

Meny


Dåp
1767-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Trolovelse / Vielse   
1767-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Konfirmasjon
1767-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Begravelse  
1767-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

 

HH01580A.gif (1311 bytes)

 

 

Hogne Holst, den 6.5.2002
hogne.holst@chello.no
hogne@hognes.net 

Kirkebøker - Røros

Konfirmasjon 1780 - 1789

1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789


1780    Anden Søndag efter Trinitatis.

Nr. Navn
1 Ole Andersen Rugledal
2 Svend Jacobsen Vintervold
3 Anders Joensen Prytz
4 Anders Olsen Feragen
5 Ole Christensen Kuraasen
6 Dideric Olsen Galaaen
7 Peder Olsen Sandnæsset
8 Niels Olsen Bents
9 Astel Svendsen
10 Joen Hansen Sevatdalen
11 Lars Petersen Grind
12 Rolf Erichsen Galaaen
13 Ole Olsen Moeberg
14 Anders Andersen Guldahl
15 Hans Hansen Beckosen
16 Peder Larsen Haas
17 Anders Ellensen Vold
18 Anders Abrahamsen Nyeplats
19 Morten Svendsen Scot
20 Johannes Jensen Qvernengen
21 Ole Andersen Ørsund
22 Joen Jacobsen Doel
23 Peder Johannesen Koch
24 Anders Nielsen Borgosen
25 Anne Margrete Mølmand
26 Abel Maria Mølmand
27 Maria Evensd. Solie
28 Ingebor Jensd. Smed
29 Karen Andersd. Haugen
30 Martha Rolfsd.
31 Beritte Joensd. Kuraasen
32 Sara Andersd. Tellebon
33 Sophia Halvorsd. Graftaas
34 Sara Tarvaldsd. Sannesset
35 Maritte Henricsd. Lille Moen
36 Anneken Hansd. Berge
37 Sophia Clausd. Koch
38 Beritte Jochumsd. Knob
39 Maritte Ellendsd. Spel
40 Helene Olsd. Løe
41 Else Andersd. Jempt
42 Brønild Johannisd. Vold
43 Beritte Davidsd. Wessel
44 Johanna Olsd. Spel
45 Malena Finn

1780    Første Søndag i Advent

Nr. Navn
1 Michel Olsen Mæhle
2 Simen Torgersen
3 Christen Olsen Graadalen
4 Anders Ingebrigtsen Vintervold
5 Ole Jørgensen Feragen
6 Anders Johannisen Spel
7 Jens Christophersen Tronshat
8 Ole Johannisen Tronsmed
9 Ole Pedersen
10 Moens Ingebrigtsen Unsgaard
11 Siren Henningsd. Sandnæsset
12 Christiana Christophersd. Vessel
13 Anne Joensd. Haas
14 Maritte Joensd. Koch
15 Maren Hansd. Smed
16 Johanne Hansd. Trønnes
17 Beritte Christensd.
18 Emerence Christensd. Tronshat

Tilbake

1781    Tredie Søndag efter Trinitatis.

Nr. Navn
1 Faste Olsen Heskedal ?
2 Peder Larsen Pomp ?
3 Bersvend Eriksen Rueldal ?
4 Jens Jensen Surland
5 Peder Paulsen
6 Hans Johannesen
7 Peder Pedersen Ophuus
8 Ole Estensen Langen
9 Jacob Andersen Røragen
10 Joen Pedersen Tamnæs
11 Peder Olsen Kuraasen
12 Christopher Clausen Gahrmager
13 Ole Clausen Gahrmager
14 Axel Pedersen Stormoen
15 Ole Larsen Hiulmager
16 Ole Erichsen Korsiøen
17 Jokum Pedersen Bygmester
18 Lars Andersen Haugen
19 Reinholt Jakobsen Wintervold
20 Hans Henningsen Aasen
21 Thomas Larsen Finn
22 Claus Christophersen Brekken
23 Anne Olsd. Messingsmed
24 Sara Sivertsd. Brekken
25 Malene Jensd. Smed
26 Maritte Joensd. Wold
27 Ingebor Andersd. Borgosen
28 Lisbeth Halvorsd. Bakken
29 Maria Hansd. Sund
30 Peternille Olsd. Tronshat
31 Lisbeth Maria Johannesd. Skancke
32 Gunnil Maria Harraldsd.
33 Peternille Larsd. Griff ?
34 Beritte Fastesd. Skancke
35 Eva Diderichsd. Sælbyg
36 Anne Christophersd.
37 Karen Johannesd. Røragen
38 Kirsten Tørrisd. Dalen
39 Johanna Jakobsd. Sund

1781    Første Søndag i Advent

Nr. Navn
1 Einer Einersen Lien
2 Jens Christensen Døl
3 Mikkel Johnsen Feragen
4 Esten Estensen Langen
5 Ingebret Estensen Tufsingdal
6 Niels Mikkelsen Tufsingdal
7 Hans Andersen Nordfjord
8 Maria Mikkelsd. Raadløs
9 Kirsten Hansd. Wessel
10 Sophia Amundsd. Pryds
11 Cornelia Petersd. Tønset
12 Karen Ingebretsd. Hougen
13 Eva Friderichsd. Sannæsset
14 Kirsten Peersd.
15 Lisbeth Margrethe Jensd. Skot
16 Karen Jakobsd. Kuraasen
17 Kirsten Jensd. Glasmager
18 Andrea Andersd. Hougen
19 Maritte Christensd. Hougen
20 Giertrud Larsd. Tørres

Tilbake

1782    Tredie Søndag efter Trinitatis.       

Nr. Navn
1 Peder Fastesen
2 Niele Estensen Buch
3 Jørgen Jørgensen Sund Feragen
4 Claus Olsen Galaaen
5 John Jakobsen Funnesdal
6 John Pedersen Commendant
7 Abraham Mikkelsen Colberger
8 Mikkel Pedersen Tronsmed
9 Ole Jørgensen Krogen
10 Christopher Olsen
11 Peder Andersen Qvax
12 Lucia Pedersd. Skancke
13 Maritte Olsd. Kuraasen
14 Ingebor Jensd. Gullichstad
15 Karen Larsd. Krogen
16 Giertrud Lorentsd. Dybsiølen
17 Ane Nielsd. Colberger
18 Ane Larsd. Moen
19 Ildri Olsd. Moeberg
20 Beritte Mikkelsd. Raadløs
21 Inger Cathrine Reimers
22 Lisbeth Sophia Pedersd. Inset
23 Lucia Johannesd. Tronsmed
24 Eva Pedersd. Sæbyg
25 Olava Tiøstelsd.
26 Giertrud Hansd. Knoph
27 Ingebor Larsd. Wintervold
28 Ane Jensd. Suurland
29 Maritte Johnsd. Døl
30 Cornelia Johnsd. Tørres
31 Olava Olsd. Jemt

1782    Første Søndag i Advent

Nr. Navn
1 Anders Clausen Sommer
2 Claus Tørresen Moen
3 Ole Petersen Grind
4 Lars Pedersen Buch
5 Jørgen Christophersen
6 Peder Olsen Døl
7 Ole Hansen Trønnes
8 Johan Hansen
9 Jens Jensen Skancke
10 Anne Ingebrigtsd. Borgos
11 Malene Knudsd. Moen
12 Anne Lucia Harraldsd. Siaafram ?
13 Randi Knudsd.
14 Eva Olsd. Gahrmager
15 Susana Brinchmann

Tilbake

1783    Tredie Søndag efter Trinitatis.

Nr. Navn
1 Peder Pedersen Flanderbor
2 Anders Jørgensen Valset
3 Svend Christensen Kuraasen
4 Johannes Jacobsen Kirkgaden
5 Claus Johannisen Mølner
6 Joen Olsen Langen
7 Iver Olsen Risberg
8 Mathis Joensen Kuraasen
9 Jens Svendsen Scot
10 Dideric Hansen Sevatdal
11 Anders Jacobsen Funnisdal
12 Malene Christensd. Kuraasen
13 Johanna Joensd. Koch
14 Anne Andersd. Finn
15 Karen Jensd. Gudal
16 Kirsten Pedersd. Bruen
17 Olava Henricsd. Søevold
18 Ingebor Andersd. Indsæt
19 Anne Andersd. Røragen
20 Giertrud Estensd. Langen
21 Siren Joensd. Finn
22 Olava Olsd. Spel

1783    Første Søndag i Advent

Nr. Navn
1 Caspar Andersen Borgosen
2 Ole Hansen Bekosen
3 Abraham Jacobsen Ørsund
4 Ole Berntsen Rugeldal
5 Eric Olsen Feragen
6 Lars Eliasen Pryts
7 Simon Johannesen Spel
8 Johannes Halvorsen Døel
9 Simon Halvorsen Hougen
10 Soland Micelsen Tufsingdal
11 Ingebor Olsd. Sælbyg
12 Olava Larsd. Tønset
13 Anne Svendsd. Tufsingdal
14 Brynild  ibid.
15 Maritte Hansd. Sund
16 Maren Ditlevsd. Vigen
17 Siren Pedersd. Salve
18 Ingebor Henricsd. Ødegaard
19 Karen Estensd. Kojen
20 Anne Malene Fastesd. Skanke
21 Brynnild Olsd. Galaaen
22 Berntina Møllmann
23 Maria Joensd. Solie
24 Johanna Johannesd. Koch

Tilbake

1784    Anden Søndag efter Trinitatis.

Nr. Navn
1 Ole Jensen Selboe
2 Peder Haraldsen Gullichstad
3 Anders Bersvendsen
4 Peder Hansen Koch
5 Anders Olsen Brue
6 Peder Tarvaldsen Sannæsset
7 Claus Olsen Sommer
8 Moens Abrahamsen Nyeplats
9 Johannes Pedersen Haakegaard
10 Michel Olsen Bak
11 Ole Adamsen Bekosen
12 Troen Troensen
13 Henric Pedersen Møller
14 Ole Andersen Nordfjord
15 Tarvald Pedersen Nyeplats
16 Harald Pedersen Ophuus
17 Peder Olsen Graadal
18 Johanna Joensd. Koch
19 Anne Jacobsd. Sund
20 Dorthea Svendsd.
21 Ildri Hansd. Wessel
22 Kirsten Larsd. Valseth
23 Malene Hansd. Sund
24 Karen Tørresd. Stormoen
25 Cornelia Jensd. Qvernengen
26 Johanna Olsd. Moeberg
27 Beritte Olsd.
28 Barbro Christophersd.
29 Cornelia Olsd. Lang
30 Ingebor Clausd. Sommer

1784    Første Søndag i Advent

Nr. Navn
1 Zacharias Jacobsen Ryen
2 Anders Pedersen Boch
3 Berge Christophersen Tronshat
4 Jens Larsen Kok
5 Peder Pedersen Kjelsberg
6 Peder Johnsen Hougene
7 Hans Ingebrigtsen Knop
8 Iver Abrahamsen Nyeplats
9 Thomas Johnsen Finn
10 Ingebor Jensd. Glasmager
11 Kirsten Christophersd. Brekken
12 Lucie Larsd. Griff

Tilbake

1785    Tredie Søndag efter Trinitatis.

Nr. Navn
1 Ole Olsen Døel
2 Peder Jacobsen Wintervold
3 Anders Olsen Lang
4 Ole Halvorsen Kirbak
5 Hans Morten Fridrichsen Sandnæs
6 Benjamin Reinholt Surland
7 Joen Johannisen Nyeplas
8 Hans Jochumsen Knop
9 Claus Jørgensen Krogen
10 Peder Hansen Knop
11 Joen Hansen Haas
12 Lars Syngvijen ?
13 Maren Pedersd. Wiigen
14 Ingebor Olsd. Hæskedal
15 Olava Evensd. Solie
16 Lisbeth Halvorsd. Lie
17 Margrethe Andreasd. Qvax
18 Anne Ernsd. Sommer
19 Johanna Olsd. Tørris
20 Sara Andresd. Gullikstad
21 Giertrud Jochumsd. Knop
22 Beritte Iversd. Rueldal
23 Marie Jensd. Jensaas
24 Anne Andersd. Pryts
25 Karen Jørgensd. Valsæt
26 Brønild Adamsd. Sommer
27 Maritte Larsd. Wintervold
28 Giertrud Ericsd. Korsøen
29 Maritte Ericsd. Opdal

1785    Første Søndag i Advent    

Nr. Navn
1 Christopher Davidsen Wessel
2 Anders Moensen Rugelsøen
3 Jørgen Henricsen Myrmoe
4 Ole Olsen Sandæs
5 Ole Ericsen Opdal
6 Ole Olsen Feragen
7 Henning Olsen Saxe
8 Ingebrigt Svendsen Femund
9 Joen Joensen Haanæs
10 Henric Henricsen Metling ?
11 Jens Olsen Tronshat
12 Bersvend Olsen Snedker
13 Hans Estensen Langen
14 Johannes Pedersen Schanke
15 Anders Svendsen
16 Niels Olsen Hartz
17 Gunild Michelsd. Colberger
18 Maritte Nielsd. Borgosen
19 Karen Henningsd. Brekken
20 Maritte Jørgensd. Valsæt
21 Cornelia Andersd. Storgaden
22 Guren Andersd. Mølner

Tilbake

1786    Tredie Søndag efter Trinit.

Nr. Navn
1 John Pedersen Evavold
2 Knud Jochumsen
3 Siver Hansen Stormoen
4 Niels Olsen Kielsberg
5 Ole Johanisen Spell
6 John Amundsen Pryts
7 Anders Jensen Diubdal
8 Ole Olsen Bakken
9 Peder Pedersen Wigen
10 Erns Olsen Galaaen
11 Anders Ernsen Sommer
12 Eric Olsen Langen
13 Peder Johnsen
14 Eric Beintsen
15 Christen Olsen Døel
16 Anders Eliasen Pryts
17 Niels Larsen Aalen
18 Margrethe Haraldsd.
19 Ingebor Pedersd. Indsæt
20 Anne Andersd. Indsæt
21 Ingri Larsd. Hiulmager
22 Christianna Jensd.
23 Lucie Evensd. Indsæt
24 Peternille Petersd. Tønset
25 Karen Petersd. Grind
26 Olava Jensd. Glasmager
27 Ingebor Ericsd.
28 Gunil Pedersd. Kolberger
29 Beritte Jacobsd. Ryen
30 Regina Mathisd.
31 Kirsten Abrahamsd.
32 Siri Bersvendsd.
33 Giertrud Hansd. Wessel
34 Lucie Tarvaldsd. Sandnæs
35 Randi Johannisd. Røragen

1786    Første Søndag i Advent    

Nr. Navn
1 Ingebrigt Olsen Jæmpt
2 Michel Michelsen Raadløs
3 Peder Hansen Bekosen
4 Ole Iversen Grenadair
5 Lorens Olsen
6 Peder Jacobsen
7 Salve Pedersen
8 Iver Larsen Haas
9 Stephen Fastesen
10 Sivert Pedersen Ophuus
11 Margrethe Hansd. Sund
12 Beritte Johnsd. Trønnes
13 Peternille Jensd. Smed
14 Maritte Jensd. Rueldal
15 Sara Clemensd. Strømme
16 Beritte Nielsd. Borgosen
17 Anne Olsd. Saxe
18 Lisbeth Tronsd.
19 Karen Johannisd.
20 Lisbeth Christophersd.
21 Anne Petersd.
22 Beritte Olsd. Nordervig
23 Anne Olsd. Loe
24 Peternille Pedersd. Aalmaas
25 Elen Olsd. Kirkbak
26 Anne Margrethe Tomasd.
27 Karen Jacobsd.

Tilbake

1787   Dom. 3. p. Trin.

Nr. Navn
1 Ole Larsen Langen
2 Anders Olsen Trønnes
3 Berge Pedersen Buk
4 Ole Halvorsen Lie
5 Knud Halvorsen Haugen
6 Per Christensen Kuraas
7 Jon Abrahamsen Flor
8 Ole Olsen Sælbyg
9 Ole Larsen Risberg
10 Ole Olsen Rugeldal
11 Ole Ellendsen Belgmager
12 Hans Hansen Sevatdal
13 Per Jonsen Tørres
14 Michel Christophersen
15 Johannes Larsen Vintervold
16 Peter Petersen Tønset
17 Aasmus Jonsen Bygmester
18 Lars Larsen Tørres
19 Johannes Bersvendsen Flor
20 Jon Jacobsen Sund
21 Lasse Hansen Borgos
22 Axell Olsen ?
23 Giertrud Ditlevsd. Mæle
24 Marit Jensd. Surland
25 Elen Persd.
26 Maren Kystelsd.
27 Ragnil Ellensd.
28 Ane Clemetsd.
29 Maria Adamsd. Bekosen ?
30 Jertue Jensd. Qverneng
31 Maren Bersvendsd. Snedker
32 Sara Sommer
33 Eva Ingebrigtsd. Sælbyg
34 Gunnil Ingebrigtsd. Hougen
35 Kirstie Olsd. Dille
36 Gunnil Marie Amundsd.
37 Eva Andersd. Guldal
38 Ane Kirstine Andersd. Guldal
39 Ingebor Olsd. Kok
40 Elen Monsd. Rugelsøen
41 Dorthe Jonsd. Kuraasen
42 Giertue Cathrine Ellensd.
43 Brynild Johansd. Kok
44 Sara Johansd.
45 Martha Henricsd. Kielsberg
46 Ane Hansd. Bekosen
47 Lusie Persd. Comendant
48 Marit Hansd. Bygmester
49 Ingebor Olsd. Graadalen
50 Lisbeth Halvorsd. Brekken

1787    Dom. 2 p. Adv.

Nr. Navn
1 Johannes Ingebricsen Bakken
2 Eric Jørgensen Feragen
3 Peder Jensen Skanke
4 Henrich Knudsen
5 Peter Petersen Grind
6 Ole Jochumsen
7 Marit Olsd. Nordvig
8 Sara Andreasd. Valdal
9 Peternille Henningsd. Mæhle
10 Malena Elensd. Dollen ?? (Dahlen?)

Tilbake

1788

Nr. Navn
1 Gerhard Prøsch
2 Jon Olsen Reimers
3 Jochum Andersen Norfjord
4 Peder Pedersen Møller
5 Hans Pedersen Schanke
6 Anders Persen Indset
7 Johannes Johannesen Stormoe
8 Anders Olsen Beintz
9 Jørgen Andersen Brækken
10 Anders Olsen Saxe
11 Johannes Jensen Solie
12 Erich Johannesen Schanke
13 Bendix Haraldsen
14 Christen Jensen
15 Henrich Jonsen Opdal
16 Lorentz Ellingsen Kaasen
17 Svend Jonsen
18 Anders Andersen Røragen
1 Elisabeth Hartz
2 Ane Olsd. Garmager
3 Ane Cathrina Jonasd.
4 Lucia Jensd.
5 Kirsten Andersd.
6 Ingebor Jacobsd. Vintervold
7 Johanna Jensd. Guldal
8 Ane Lisbeth Christiansd.
9 Sara Estensd.
10 Jertrud Sophie Hansd.
11 Kirsten Hansd. Langeland
12 Siri Olsd. Salvesen
13 Dorthea Jørgensd. Krogen
14 Ane Lussia Henricsd. Ødegaard
15 Margrethe Jonsd. Moen fra Tolgen
16 Kirsten Jonsd. Kok
17 Kari Nielsd. Vintervold
18 Peternille Evensd. Solie
19 Ingebor Olsd. Haanes.
20 Jertrud Olsd. Saxe
21 Marit Christiansd.
22 Marit Jonsd. Finna

1788   

Nr. Navn
1 Søren Holst
2 Casper Brækken
3 Per Dille
4 Knut Knudsen Sælbyg
5 Hans Jonsen Knop
6 Rasmus Jochumsen Kojen
7 Beret Henrichsd. Aasen
8 Margret Jonsd. Knop
9 Kirstie Persd.
10 Maria Persd. Vigen
11 Beret Olsd. Heskedal
12 Kari Caspersd. Brækken
13 Peternilla Tørresd.
14 Barbro Haraldsd. Haanes.
15 Marit Erichsd. Korsøen
16 Malene Persd. Evavold
17 Marit Jacobsd. Vintervold
18 Peternilla Olsd. Gullikstad

Tilbake

1789    Dom 3. p. Trinit.

Nr. Navn
1 Didrich Hartz
2 Hans Bentsen Langen
3 Ole Tronsen
4 Anders Jacobsen
5 Johan Jørgensen
6 Lars Jørgensen Valset
7 Tosten Eliasen? Dalen
8 Christian Olsen
9 Jon Hougen
10 Ole Graadalen
11 Ole Olsen Kirkebak
12 Jon Larsen Hiulmager
13 Per Haraldsen
14 Per Andersen Nyplads
15 Tørres Jonsen Trønnes
16 Benjamin Olsen
17 Ole Jonsen Kuraas
18 Christian Larsen Hougen
19 Anders Larsen Krogen
20 Peter Tønset
21 Jens Hansen Syl
22 Morten Jensen Sund
1 Lorentze Schanke
2 Beret Larsd. Langen
3 Marit Henningsd. Brekken?
4 Ingebor Hansd.
5 Maria Reinholtsd. Tamnæs
6 Siren? Ellendsd. Belgmager
7 Barbro Korsøen
8 Maren Haraldsd.
9 Sara Persd. Oursøen?
10 Gunnil Persd. Ophuus
11 Kari Bentsd. Voldalen
12 Kari Olsd.
13 Ane Kirstine Olsd. Graadalen
14 Ingri Jacobsd. Langen
15 Olava Olsd. Moen
16 Malena Johansd. Dille
17 Marit Ingebretsd.
18 Peternille Olsd. Langen

1789    Dom 1 adv.

Nr. Navn
1 Claus Michelsen Marstrand
2 Per Pedersen Dalen
3 Thomas Olsen Kok
4 Per Hansen Sund
5 Lars Larsen Moen
6 Ole Andreasen Qvax
7 Andreas Fastesen Qvax
8 Ole Hansen Sund
1 Ane Kirstine Larsd. Tørris
2 Karen Saxesd.
3 Marit Andersd. Norfjord
4 Ane Lussia Halvorsd. Lie
5 Siri Abrahamsd.
6 Lussi Iversd. Stormoen
7 Jertrud Jonsd. Hanness.
8 Olava Monsd. Rugelsiø
9 Ane Margrethe Ingebrigtsd.

Tilbake


Hogne Holst, den 31.5.2000   
hogne.holst@chello.no