Hognes.net

 

Meny


Dåp
1767-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Trolovelse / Vielse   
1767-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Konfirmasjon
1767-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Begravelse  
1767-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

 

HH01580A.gif (1311 bytes)

 

 

Hogne Holst, den 6.5.2002
hogne.holst@chello.no
hogne@hognes.net 

Kirkebøker - Røros

Konfirmasjon 1790 - 1799

1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799


1790   Dom. 3 p. Trinit.

Nr. Navn
1 Anders Johannesen Mølner
2 Mathias Lorentsen Nybsølin
3 Henrik Ditlevsen Dybdalen
4 Faste Christoffersen
5 Hans Morten Friderichsen
6 Anders Olsen Rueldal
7 Even Olsen Solie
8 Jacob Jacobsen Vintervold
9 Ole Friderichsen Sandnæss
10 Peder Olsen Lang
11 Thomas Hansen Moen
12 Jørgen Larsen Walset
13 Anders Hansen Borgosen
1 Emerence Olsd. Nordervig
2 Dorethe Christensd. Kuraas
3 Maria Hansd. Langeland
4 Kirstie Andersd. Gullikstad
5 Bereth --ditto--
6 Kirsten Jørgensd.
7 Siri Hansd. Sund
8 Ingri Estensd. Langen
9 Johanna Haraldsd. Dille
10 Olava --ditto--
11 Ane Cathrina Persd. Tamnæs
12 Karen Berendsd. Rueldal?
13 Marit Caspersd. Feragen

1790    1. adv.                     Tilbake

Nr. Navn
1 Ole Persen Kulberg
2 Lars Persen Buk
3 Johan Olsen Hagen
4 Thron Jonsen Knoph
5 Poul Iversen Stormoen
6 Andreas Johansen Ertmann
7 Anders Christoffersen Hitterdal
8 Ole Larsen Tønset
1 Ane Larsd. Ahlbec ?
2 Kirsten Pedersd. Rytter
3 Ingebor Andersd. Nyplassen
4 Sara Thomasd.
5 Beret Andersd. Guldal
6 Marit Andersd. Røragen
7 Ane Hansd. Wessel

1791    2. p Tr.            Tilbake

Nr. Navn
1 Ellef Ellingsen
2 Per Johannesen Røragen
3 Per Jensen Glasmager
4 Anders Persen
5 Halvor Henriksen Biørgum
6 Anders Amundsen Pryts
7 Jens Ingebrechtsen Hougen
8 Per Bersvendsen
9 Anders Raadløs
10 Ole Andreasen Woldal
11 Jørgen Olsen Feragen
12 Knut Persen Wigen ?
1 Ane Margrethe Svendsd. Aspaas
2 Kirstie Jonsd. Knoph
3 Bereth Knudsd. Skanke
4 Maren Eliasd. Pryds
5 Beret Tarvaldsd. Sandnæss
6 Maren Hansd. Svart
7 Ane Persd. Salvesen
8 Marit Jonsd. Kuraasen
9 Sara Olsd. Skanke
10 Beret Christiansd. Hougen
11 Ingebor Nielsd. Vintervold
12 Marit Clementsd. Vigen
13 Beret Amundsd.
14 Maren Maria Jonsd. Kock
15 Ingebor Larsd. Risberg
16 Sara Nannestad

1791    Dom. 1 adv.             Tilbake

Nr. Navn
1 Ole Ditlevsen Dybdal
2 Ole Larsen Storman
3 Claus Erentsen Sommer
4 Sivert Olsen Oursund
5 Joe Gunnersen Borgosen
6 Ole Henningsen Mæle
7 Christoffer Svendsen
8 Ole Olsen Strømme
9 Christian Knudsen Tellebon
1 Margreth maria Jonsd.
2 Sara Olsd. Strømme
3 Lorense Larsd. Aalen
4 Ane Jensd. Guldal
5 Maria Eriksd. Tønset
6 Margreth Christophersd. Mullers
7 Marit Jokumsd.
8 Ane Lisbeth Persd. Hagen
9 Gunnil Jensd. Skanke
10 Gunnil Estensd. Langen
11 Maren Monsd.
12 Lisbeth Maria Olsd.
13 Marit Eriksd. Bille
14 Marit Andersd. Fieldsvold ?

1792    Dom. 3 p. Trinit.                 Tilbake

Nr. Navn
1 Christopher Olsen
2 Ole Christensen Hougen
3 Per Pedersen Haakegaard
4 Henrik Ingebriktsen Øresund
5 Per Jensen Halden
6 Rasmus Pedersen Ødegaard
7 Henrik Bersvendsen
8 Hans Eriksen ??
9 Thomas Jonsen Kok
10 Salve Olsen
11 Lars Johansen Langtrud ??
12 Jon Jensen
13 Sivert Johannesen Moen
14 Ole Haraldsen Dille
15 Ole Pedersen Commendant
16 Ole Jensen Sund
17 Per Hansen Sund
18 Esten Jacobsen Langen
19 Jon Ellensen Spel
20 Anders Olsen Brekken
21 Henrik Caspersen Feragen
22 Svend Persen Evavold
23 Lorents Monsen Rugelsøen
24 Ingebrigt Nielsen Borgosen
1 Ane Beintsd. Hartz
2 Eva Hansd.
3 Ane Monsd. Skogaasen
4 Johanne Larsd. Tørris
5 Ingebor Povelsd. Salve
6 Siri Johannesd. Salve
7 Lussi Jensd. Skanke
8 Petternille Christensd. Kuraasen
9 Ane Kirstine Jonsd. ??
10 Margrethe Olsd. Gullikstad
11 Lussi Larsd. Lien
12 Ingebor Haraldsd.
13 Walborg Jørgensd. Krogen
14 Karen Andersd. Werdal

1792   1. Søndag i Advent             Tilbake

Nr. Navn
1 Ingebor Johannesd. Spel
2 Olava Clausd. Sommer
3 Kirsten Tronsd.
4 Maren Kirstine Larsd. Langen
5 Olava Jonsd. Hanness
6 Ingebor Olsd. Galaaen
7 Jertrud Jonsd.
8 Lussi Persd. Vigen ?
9 Jertrud Jonsd. Haugen
10 Ane Andersd. Siøvold
11 Beret Henningsd. Feragen
12 Beret Olsd. Beints
13 Lisbeth Beintsd. Langen
14 Tarvald Persen Glasmager
15 Esten Olsen Kock
16 Jon Olsen Tørres
17 Anders Erentsen Guldal
18 Henning Hansen Brekken
19 Ole Saxes
20 Jørgen Jacobsen Elgaaen
21 Hans Morten Wessel
22 Jens Andreasen Qvax

1793    Dom. 2. Trinit.            Tilbake

Nr. Navn
1 Henrik Dybdal Mølmann
2 Theodor Theodorsen Holst
3 Ole Olsen Kielsberg
4 Rasmus Eliasen Pryts
5 Henning Halvorsen Lien
6 Lars Olsen ??
7 Mathias Larsen Hougen
8 Ole Hansen Bygmester
9 Christian Evensen Solie ?
10 Poul Olsen
11 Ellef Clementsen Vigen
12 Per Christoffersen
13 Emmert Ertmann
14 Johannes Ellendsen Trønnes
15 Per Jonsen Kuraasen
16 Peter Petersen Tynset
17 Christian Larsen Risberg
18 Per Andersen Ophuus
19 Anders Christensen  ??
20 Faste Jensen
21 Ole Persen Ophuus
22 Anders Estensen Korsøen
1 Ingebor Anna Holst
2 Maria Johannesd.
3 Ane Margrete Jensd.
4 Marit Johannesd. Salve
5 Marit Olsd. Kirkbakken
6 Lussi Hansd. Sæter
7 Ingebor Andersd. Korsøen ?
8 Elen Persd. Rytter
9 Maren Bergesd.
10 Eva Clausd.
11 Lisbeth Tarvaldsd. Sandnæss
12 Martha Olsd. Rise
13 Ane Jørgensd. Valset
14 Kari Evensd.

1793    Dom. 2. adv.             Tilbake

Nr. Navn
1 Halvor Knudsen
2 Ole Michelsen Haanes
3 Per Kojdal
4 Christen Einersen
5 Jacob Olsen Tamnes
6 Iver Olsen Spel
7 Christan Michelsen Kulberg
8 Hans Jonsen Sund
9 Ole Pedersen Indset
10 Ole Ingebrigtsen Rueldal
11 Jacob Iversen
12 Jens Olsen Maglivold
13 Johanes Bentsen Voldal
14 Jens Henriksen Biørgum
15 Torber Sorken
16 Carl Mortensen Qvax
17 Henning Jonsen
18 Simon Olsen
19 Morten Petersen Sælbyg
1 Margrethe Olsd. Trønnes
2 Ingri Bentsd.
3 Johanna Johannesd.
4 Margrethe Persd. Hane
5 Olava Berentsd. Rueldal
6 Marit Jensd. Skanke
7 Ane Lisbeth Olsd. Beintz
8 Benthe Olsd. Langen
9 Ingebor Rasmusd. Rise
10 Kirstie Iversd.
11 Martha Johannisd.
12 Marit Ellendsd. Vintervold
13 Kirstie Ingebriktsd.
14 Beret Olsd. Galaaen
15 Olava Jonasd.
16 Marit Olsd. Strømme

1794    2. p Trinit.            Tilbake

Nr. Navn
1 Johannes Johannesen Aas
2 Johannes Thomesen
3 Torber Olsen Jemt
4 Hans Olsen Aasen
5 Harald Bersvendsen
6 Christian Persen Salve
7 Ole Olsen Riser
8 Zacharias Larsen Albak ?
9 Hans Olsen Kok
10 Tron Jonsen Søevold
11 Anders Christiansen Tronsmed
12 Henrik Andersen Søevold
13 Jokum Ellensen
14 Iver Persen Spel
15 Erich Jonsen Opdal
16 Joe Johannesen Ødegaard
17 Ole Pedersen Strømme
18 Thomas Jensen Gullikstad
19 Lars Henriksen Haugen
20 Christian Olsen Dille
21 Endre Olsen
22 Esthen Jensen Riser
1 Ane Margrethe Marstrand
2 Jertrud Knudsd.
3 Malena Olsd. Gullikstad
4 Maren Olsd. Grind
5 Maria Jensd. Sund
6 Ingebor Christiansd.
7 Ane Kirstine Jensd. Halden
8 Maria Larsd. Aalen
9 Ane Larsd. Buk
10 Bereth Jensd. Torgersen
11 Kari Christoffersen? Tronshat
12 Lisbeth Margrethe Igmann
13 Ane Kirstine Persd. Dalen
14 Ane Iversd. Tamness
15 Ingebor Olsd. Ormhauen ?
16 Malena Jacobsd. Haanes
17 Marit Estensd. Kojan
18 Kari Olsd. Hagen
19 Kari Hansd. Moen
20 Gunill Larsd. Hiulmager

1794    Dom. 1. adv.             Tilbake

Nr. Navn
1 Frideric Persen Skanke
2 Michel Solandsen
3 Christopher Erichsen Bille
4 Ole Olsen ??
5 Johan Henningsen Brekken
6 Ole Jonsen Rueldal
7 Knut Ellingsen Kaasen
8 Jon Pedersen Ødegaard
9 Per Jørgensen Oursund
10 Henning Nielsen i Brekken
11 Jens Amundsen Pryds
12 Jens Olsen Feragen ?
13 Anders Persen Dalen
14 Jon Olsen Trønnes
15 Joe Persen ??
1 Lisbeth Sophie Andersd.
2 Olava Iversd. Rueldal
3 Ane Lisbeth Larsd. Galaaen
4 Dordie Henriksd. Rueldal
5 Bereth Estensd. Langen
6 Marit Haraldsen Storman
7 Bereth Persd. Tamnes
8 Marit Johansd.
9 Margret Rasmusd. Bygmester
10 Lisbeth Olsd. Lasse
11 Ane Henningsd. Feragen
12 Lussi Bentsd. Voldalen

1795    Dom. 3 p. Trinit.            Tilbake

Nr. Navn
1 Ole Christiansen Berg
2 Per Larsen Lien
3 Steen Iversen
4 Christopher Evensen
5 Salve Johannisen
6 Lars Larsen Haugen
7 Lars Clementsen Vigen
8 Jørgen Jensen Gudahl
9 Ole Halvorsen Opdahl
10 Niels Jonasen
11 Hans Ellensen
12 Hans Eriksen Tønset
13 Jens Jørgensen Gudal
14 Knud Henriksen Ødeaard
15 Jacob Gunnersen Rugel ?
16 Niels Larsen Vintervold
1 Lisbeth Johansd. Mølman
2 Ane Sophie Halvorsd.
3 Marit Amundsd.
4 Bereth Iversd. Steens?
5 Gunnil Olsd. Steens?
6 Jertrud Chatrina Jensd. Skanke
7 Bereth Jonsd. Sund
8 Ingebor Nielsd. Kirkhuus
9 Lisbeth Ditlevsd. Dybdal
10 Malena Olsd.
11 Malena Persd. Strømme
12 Marit Christ. Ryen
13 Marit Caspersd. Bekken
14 Ingebor Andersd. Rueldal

1795    Dom. 2. advent             Tilbake

Nr. Navn
1 Anders Persen Skanke
2 Andreas Olsen Jemtvold
3 Hans Christensen Korsiøen
4 Anders Olsen Rueldal
5 Ole Estensen Feragen
6 Hans Iversen Unsgaard
7 Per Hansen Korsiøen
8 Jacob Saxesen
9 Ingebricht Ingebrichtsen Rueldal
10 Hans Jonsen Unsgaard
11 Ole Jonsen Haaness
12 Faste Olsen Salve
13 Anders Andersen Brekken
14 Hans Evensen Brønnilsvold
15 Poul Andersen Moen
16 Henning Andreasen Qvax
1 Bereth Olsd. Dille
2 Siri Jacobsd. Hanness
3 Ingebor Iversd. Grenader
4 Elen Knudsd. Tellebond
5 Olava Rasmusd. Riser
6 Lisbeth Hansd. Brekken
7 Marit Persd. Kuraasen
8 Marit Olsd. Jemt
9 Olava Haraldsd. Gullikstad
10 Ane Monsd. Corporal
11 Maria Ericsd. Bille
12 Elen Larsd. Langen
13 Lisbeth Jensd. Skanke
14 Gunnild Caspersd. Feragen
15 Kari Persd. Vigen
16 Ingebor Ingebrictsd. Haugen
17 Maria Jonsd. Kuraas
18 Maren Andersd. Rueldal

1796    4. p. Trin.            Tilbake

Nr. Navn
1 Halvor Svendsen Aspaas
2 Jochum Jonsen Bygmester
3 Peter Reinholtsen Skanke
4 Halvar Jonsen Unsgaard
5 Christoffer Clausen Brynnilsvold
6 Niels Christoffersen Tronsmed
7 Ole Hansen Vessel
8 Ole Nielsen Mæhle
9 Halvor Olsen Feragen
10 Ernst Johanis. Ødegaard
11 Ellen Christiansen Spel
1 Bereth Olsd. Glasmager
2 Maria Hansd. Guldal
3 Olava Hansd. Sund
4 Lussi Christiansd. Hitterdal
5 Kirstin Olsd. Aas
6 Eva Andersd.
7 Jertrud Olsd.
8 Ane Margrethe Tarvaldsd.
9 Peternille Haraldsd.
10 Siri Hansd.
11 Randi Larsd. Galaaen
12 Bereth Jensd.
13 karen Jonsd.
14 Gertrud Clausd. Hougen
15 Lussi Bentsd. Langen
16 Maria Christensd.?  Muller
17 Else Fastesd. Qvax
18 Marit Olsd. Femund

1796    1. Søndag i Advent             Tilbake

Nr. Navn
1 Stephen Jonasen
2 Anders Tronsen
3 Tosten Ingbricktsen Rueldal
4 Ole Olsen Grind
5 Ole Jacobsen Haaness
6 Anders Clausen Kok
7 Ole Knudsen Moen
8 Sivert Thronsen
9 Michel Iversen
10 Hans Jacobsen Guldal
11 Strømme Olsen
12 Ole Erentsen Sommer
13 Johannes Estensen Kojen
14 Erich Gunnersen Fugel
15 Per Olsen Langen
1 Ane Margrethe Jacobsd. Galaaen
2 Ane Jacobsd. Galaaen
3 Randi Andersd. Norfjord
4 Margreth  - ditto -
5 Barbro Amundsd. Røe
6 Sara Olsd. Galaaen
7 Lussi Johannisd. Hitterdal
8 Marit Andersd. Wardal
9 Marit Olsd. Salve
10 Bereth Sophie Evensd. Brynnildsvold
11 Ane Margreth Evensd. Rueldal
12 Rebecca Jacobsd. Salve
13 Lisbeth Jørgensd. Skot
14 Margreth Jensd. Wesselvold

1797    3. Søndag efter Trinit.            Tilbake

Nr. Navn
1 Ole Jokumsen
2 Niels Olsen Spel
3 Ole Pedersen Hagen
4 Joen Halvorsen Snedker
5 Anders Andersen Koidal
6 Gabriel Ingman
7 Anders Andersen Dalen
8 Faste Johansen Salve
9 Ole Pedersen Tamnes
10 Knud Larsen Aalen
11 Klemmet Klemmetsen Wiigen
12 Jakob Andersen Wintervold
13 Jon Jonsen Rueldal
14 Jokum Erichsen Sanden
15 Hans Mortensen Qvax
16 Joen Olsen Hagen
17 Jakob Jørgensen Skomager
18 Michael Pedersen Strømme
19 Ole Iversen Unsgaard
1 Jomfrue Johanna Lehmand
2 Lisbeth Henrichsd. Biørgum
3 Giertrud Christensd. Hougen
4 Ingrid Larsd. Hougen
5 Petronelle Pedersd. Indsæt
6 Petronelle Joensd. Biørken
7 Lucie Larsd. Tørres
8 Maren Erichsd. Tønset
9 Christiane Larsd. Lien
10 Lisbeth Hansd. Moen
11 Ane Sophie Henrichsd. Ingman
12 Ingeborg Olsd. Rise
13 Marte Evensd. Nyplads
14 Ane Pedersd. Rugelsøen
15 Mallene Larsd. Rugelsøen
16 Inger Olsd. Røraas
17 Karen Larsd. Hiulmager
18 Giertrud Christensd. Wigeln
19 Birte Christensd. Korsøen
20 Marit Hansd. Korsøen
21 Karen Fastesd. Qvax
22 Anna Mortensd. Find

1798    1. Søndag efter Trefold.            Tilbake

Nr. Navn Fødselsår
1 Jon Jonhanisen Grønberg af Aalen 1781
2 Rasmus Svendsen Aspaas 1783
3 Mons Pedersen Krogen 1782
4 Christen Pedersen Dahlen 1783
5 Rasmus Christophersen Møller 1782
6 Adam Olsen Krogen 1782
7 Anders Andersen Saxe 1781
8 Lars Bendixen Oursund 1783
9 Casper Olsen Nielsgaard 1781
10 Tørris Andersen Dahlen 1782
11 Peder Ingebrigtsen Knoph 1782
12 Peter Amundsen Bakken 1783
13 Rasmus Rasmusen Bukvold 1782
14 Lorents Mortensen Flanderborg 1783
15 Anders Andersen Siøvold 1781
16 Ole Jonsen Siøvold 1782
17 Niels Andersen Vintervold 1782
18 Hans Morten Johanesen Hitterdal 1782
19 Jon Jonsen Kuuraas 1782
20 Jon Heningsen Brekken 1781
21 Anders Jørgensen Brekken 1781
22 Christen Christensen Tamnes 1781
1 Cornelia Ellingsd. Belgmager 1783
2 Sara Pedersd. Glasmager 1782
3 Ane Sophia Ellingsd. Vintervold 1783
4 Maria Jensd. Skomager 1782
5 Margrethe Olsd. Neergaard 1782
6 Johanna Pedersd. Spell 1782
7 Marit Jonsd. Kuuraas 1783
8 Giertrud Saxed. Solie 1780
9 Gunild Pedersd. Buk 1782
10 Ane Christina Reinholtsd. 1782
11 Lucie Olsd. Vold 1783
12 Dordi Olsd. Tamnes 1782
13 Barbro Jonsd. Siøn 1782
14 Ane Heningsd. Saxe 1781
15 Ane Jonsd. Myhran 1782
16 Berret Ingebrigtsd. Brekken 1781

1799    4. Søndag efter Trefold.        Tilbake

Nr. Navn Fødselsår
1 Ole Pedersen Salve 1783
2 Christopher Hansen Vessel 1784
3 Johannes Olsen Dille 1783
4 Ole Hansen Guldal 1783
5 Hans Olsen Sund 1783
6 Faste Iversen Grenadeer 1784
7 Jon Povelsen Salve 1783
8 Anders Andersen Haugen 1783
9 Ingebrigt Henningsen Feragen 1781
10 Anders Jonsen Sund 1782
11 Ole Ellingsen Moen 1782
12 Johannes Jensen Skomager 1783
13 Jon Didriksen Tønset 1783
14 Peter Olsen Rise 1783
15 Ole Larsen Ryen 1783
16 Ole Iversen Garmager 1783
17 Ole Estensen Vang 1783
18 Ole Jonsen Funesdal 1782
19 Ole Saxesen Solie 1782
20 Jens Christensen Tisted 1782
21 Peder Erntsen Sommer 1782
22 Tarvald Andersen Gulikstad 1783
23 Niels Bentsen Haugene 1781
24 Lars Tronsen Smed 1781
25 Hans Olsen Skien ? 1782
26 Strøme Pedersen Strømevold 1782
27 Ingebrigt Jørgensen Schot 1782
28 Jon Hansen Elven 1782
29 Peder Christensen Harsiøen 1781
30 Jørgen Christophersen Hitterdal 1780
31 Ole Reinholtsen Schanke 1782
32 Ole Olsen Bakkene 1782
33 Anders Eriksen Billevold 1781
34 Rasmus Colbeinsen Kojdal 1782
35 Anders Gundersen Fugel 1781
36 Peder ?? Solie 1780
37 Ole Johansen Sælboe 1781
1 Jomfr. Johanna Holst 1784
2 Jomfr. Elen Lemvig 1784
3 Kirsten Christophersd. Qvikne 1783
4 Peternille Jensd. Schanke 1784
5 Lisbeth Sophia Fastesd. Kieldsberg 1783
6 Kirsten Jonsd. Rytter 1783
7 Olava Johannesd. Hitterdal 1783
8 Nille Henningsd. Brekken 1783
9 Berret Evensd. Opdal 1783
10 Berret Bentsd. Langen 1783
11 Marit Larsd. Langen 1783
12 Kirsten Pedersd. Krogen 1784
13 Peternille Pedersd. Vigen 1783
14 Sara Iversd. Strømevold 1783
15 Elen Olsd. Ryen i Rugeldal 1784
16 Guri Svendsd. Ryen i Brekken 1782
17 Kirsten Jonsd. Kokvold 1782
18 Marit Gundersd. Fugel 1781
19 Ane Catarina Caspersd. Feragen 1781
20 Lisbeth Mortensd. Holm 1783

Tilbake


Hogne Holst, den 31.5.2000
hogne.holst@chello.no