Hognes.net

 

Meny


Dåp
1767-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Trolovelse / Vielse   
1767-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Konfirmasjon
1767-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Begravelse  
1767-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

 

HH01580A.gif (1311 bytes)

 

 

Hogne Holst, den 6.5.2002
hogne.holst@chello.no
hogne@hognes.net 

Kirkebøker - Røros

Vielse 1800 - 1809

1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809


1800

Nr Trolovet Viet Navn
1 15.2.1800 14.3.1800 Peder Jonsen og Lorentze Schanke (P. Schankes datter)
2 1.3.1800 23.3.1800 Iver Olsen Spell og Marit Jørgsensd. Brekken
3 7.3.1800 8.3.1800 Capitain Friderich Biørnstrup og jomfrue Ane Margrethe Marstrand
4 15.3.1800 14.4.1800 Hans Erichsen Tønseth og Johanna Haraldsd. Dille
5 15.3.1800 14.4.1800 Anders Tørrisen Stormoen og Guri Eriksd. Jemt fra Tolgen
6 5.4.1800 27.4.1800 Ole Ingebrigtsen Hauen ved Wigen og Ingebor Hansd. Elven i Brekken
7 10.4.1800 13.7.1800 Johan Jørgensen Brekken og Kari Bentsd. Voldalen
8 12.4.1800 22.5.1800 Anders Johansen Mølner og Gunild Michelsd. Kulberger
9 16.4.1800 17.4.1800 Peter Møller og Peternilla Jensd. Glasmager
10 19.4.1800 11.5.1800 Anders Pedersen Dahlen og Sara Pedersd. Rugelsiøn
11 19.4.1800 11.5.1800 Esten Toresen Røe og Kari Eriksd. Breen fra Oos Annex
12 26.4.1800 25.5.1800 Ole Pedersen Indseth og Berret Jensd.
13 10.5.1800 2.6.1800 Jochum Andersen Nordfiord og Lucie Jensd. Glasmager
14 17.5.1800 27.6.1800 Lars Jørgensen Valset og Marit Olsd. Kirkbak fra Nyplads
15 28.6.1800 17.7.1800 Peder Pedersen Schot og Barbro Pedersd. Breen fra Oos Annex
16 28.6.1800 20.7.1800 Jon Gundersen Borgosen og Giertrud Olsd. Saxe i Brekken
17 5.7.1800 27.7.1800 Reinholt Jacobsen Vintervold og Kari Jørgensd. Walseth
18 30.8.1800 28.9.1800 Ole Saxesen Skomager eller Gudal paa Haugene og Marit Andersd. Nordfiord
19 20.9.1800 12.10.1800 Jon Johannesen Nyplads og Margrethe Maria Jonsd. Bygmester
20 26.9.1800 12.10.1800 Bergcadet Henrich Dybdal Mølmann og Maritte Clemmetsd. Vigen
21 27.9.1800 19.10.1800 enkemand Ole Ingebrigtsen Solie og enken Kirsti Johanesd. Kulberger
22 22.11.1800 26.12.1800 enkemand Peder Salvesen Moen og enken Margrethe Chirstina Evensd. paa Svormoen
23 22.11.1800 26.12.1800 Benjamin Olsen Galaaen og Ane Sophia Halvorsd. Snekker
24 29.11.1800 26.12.1800 Ole Larsen Tønseth og Ingebor Eriksd. Moen

1801    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 12.2.1801 14.2.1801 Salve Olsen og enken Kirsti Steensd.
2 3.4.1801 26.4.1801 Anders Pedersen Amundsen og Luci Johannesd. Hitterdal
3 11.4.1801 26.4.1801 Ole Johannesen Spell ved Langen og Berret Larsd. Langen
4 18.4.1801 17.5.1801 Hans Hansen Sevatdal og Kirsti Jonsd. Knoff
5 19.4.1801 21.6.1801 Anders Jensen Dybdal og Gunild Jensd. Schanke paa Haugene
6 25.4.1801 17.5.1801 Ole Jensen Sund og Ingebor Iversd. Grenadeer
7 1.5.1801 17.5.1801 Ole Olsen Strøme og Ingebor Jonsd. Trønnes
8 2.5.1801 25.5.1801 Peder Christophersen og Giertrud Jonsd. Haanes
9 2.5.1801 25.5.1801 Peder Olsen Graadal og Gunild Ingebrigtsd. Haugen
10 14.5.1801 21.6.1801 Sivert Pedersen Ophuus og Dordi Hendriksd. Blix
11 31.5.1801 28.6.1801 Ole Fridriksen Sannes og Kari Larsd. Krogen
12 20.6.1801 19.7.1801 Hendrik Ditlevsen Dybdal og Anne Margrete Jensd. Lillemoen
13 21.6.1801 19.7.1801 Christopher Clausen Garmager og Kari Jacobsd. Garmager
14 18.7.1801 10.8.1801 Berg Cadet Leonhard Christian Borchgrevink og Jomfrue Johanna Bergmand Holst
15 15.8.1801 13.9.1801 Anders Christophersen Hitterdal og Marit Olsd. Salve ved Langen
16 4.9.1801 29.11.1801 Ingebrigt Nilsen Brekken og Maren Maria Jonsd. Kok
17 6.9.1801 4.10.1801 Jørgen Larsen Sydal og Peternilla Christensd. Kuraas
18 12.9.1801 11.10.1801 Halvor Hendriksen Biørgum og Maria Johannisd. Morken
19 13.9.1801 11.10.1801 Peder Jonsen Dreyer og Elen Catarina Pedersd. Rytter
20 19.9.1801 11.10.1801 Lars Eriksen Moen og Kirsti Jonsd. Kokvold
21 20.9.1801 11.10.1801 Iver Larsen Haas
22 20.9.1801 18.10.1801 Jon Olsen Tørris og Ingebro Nielsd. Vintervold
23 20.9.1801 11.10.1801 Halvor Knudsen Moen og Ingri Estensd. Langen
24 1.11.1801 29.11.1801 Ole Jonsen Haanes og Anne Lisbet Larsd. Galaaen
25 14.11.1801 25.4.1802 Svend Larsen Feragen og Maren Pedersd. Vigen

1802    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 16.1.1802 7.2.1802 Peder Johannisen Lødingen og Berret Andersd. Gulikstad
2 30.1.1802 28.2.1802 Rasmus Svendsen Aspaas og Peternilla Jensd. Schanke
3 13.3.1802 12.3.1802 handelsmand Morten Leigh og jomfrue Bereth Martha Beenberg
4 20.3.1802 25.4.1802 Anders Olsen Saxe i Brekken og Maria Reinholtsd. Torpet
5 27.3.1802 19.4.1802 Ole Ditlevsen Dybdal og Berret Knudsd. Schanke
6 3.4.1802 2.5.1802 Jon Hansen Haas og Ingebor Ingebrigtsd. Hegset af Aalen
7 10.4.1802 2.5.1802 Tosten Ellingsen Dahlen og Sara Johansd.
8 24.4.1802 16.5.1802 Peter Larsen Tønseth og Kari Saxesd. Gudal
9 8.5.1802 7.6.1802 Christen Olsen Graadal og Anne Christina Pedersd. Dahlen
10 8.5.1802 30.5.1802 Anders Ernsten Sommer og Eva Didriksd. Sælbyg
11 8.5.1802 30.5.1802 Jon Jensen Sælbyg og Kirsti Iversd. Grenadeer
12 26.5.1802 8.6.1802 Anders Michelsen Raadløs og Brynild Olsd. Schanke
13 6.6.1802 11.7.1802 Christen Larsen Haugen og Ingebor Ingebrigtsd. Haugen i Wigen
14 12.6.1802 11.7.1802 Ole Olsen Kirkbak og Maria Christophersd. Møller
15 26.6.1802 25.7.1802 Peder Hansen Kok og Marit Jacobsd. Vintervold
16 26.6.1802 25.7.1802 Lorentz Olsen Hagen og Marit Nilsd. Borgos
17 23.7.1802 15.8.1802 Anders Olsen Beintz og Berret Olsd. Dille
18 11.9.1802 3.10.1802 Svend Pedersen Evavold og Martha Olsd. Vigen
19 25.9.1802 15.10.1802 Ole Olsen Sommer og enke etter Lars J. Hiulmager Anne Olsd. paa Nyplads
20 26.9.1802 17.10.1802 Hendrik Ingebrigtsen Haugen i Vigen og Luci Olsd. Vold ved Ørsund
21 3.10.1802 17.10.1802 Anders Pedersen Inseth og Guri Svendsd. Ryen
22 9.10.1802 29.10.1802 Ole Pedersen Ophuus og Lisbeth Sophia Andersd. Gulikstad
23 12.11.1802 5.12.1802 Esten Olsen Kok og Peternilla Pedersd. Inseth

1803    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 12.3.1803 11.4.1803 Peder Pedersen Q...dalen? og Lisbeth Sophia Fastesd. Kieldsberg
2 12.3.1803 3.4.1803 Ole Ingebrigtsen Solie og enken etfer Iver O. Unsgaard Maren Jensd. Bonde
3 28.3.1803 10.6.1803 Ellen Ellendsen Vintervold og Karen Pedersd. Ovne? af Tydalen
4 2.4.1803 24.4.1803 Jens Ingebrigtsen Knoff og Kirsti Jonsd. Rytter
5 9.4.1803 29.4.1803 Johannes Nilsen Wintervold og Cornelia Jonsd. Tørris
6 16.4.1803 8.5.1803 Ole Olsen Kieldsberg og Giertrud Christensd. Haugen
7 23.4.1803 30.5.1803 skoleholder Ole Olsen Reimers og enke Luci Johannesd. Hitterdal
8 23.4.1803 22.5.1803 enkemand Ole Jensen Sund og Gunild Olsd. Negaard
9 23.4.1803 30.5.1803 Abraham Olsen Dille og Anne Lisbeth Olsd. Beintz
10 23.4.1803 19.5.1803 Jacob Jacobsen Vintervold og Ingebor Christensd. Hitterdal
11 6.5.1803 22.5.1803 Hans Pedersen Schanke og Marit Ellendsd. Vintervold
12 7.5.1803 30.5.1803 Christopher Evensen Opdal og Eva Clausd. Garmager
13 14.5.1803 31.5.1803 enkemand Morten Christophersen Bukvold og Luci Olsd. Kieldsberg
14 30.5.1803 7.7.1803 Rasmus Amundsen Rosten og Anne Christina Olsd. Graadal
15 2.7.1803 7.10.1803 enkemand Ole Olsen Ruelbak og Eva Olsd. Sommer
16 27.8.1803 25.9.1803 Anders Olsen Ryen og Maren Eriksd. Tønseth af Flanderborg
17 7.9.1803 2.10.1803 Ole Larsen Galaaen og Brynille Olsd. Galaaen
18 9.9.1803 9.10.1803 Peder Andersen Haugen og Ingebor Jonsd. Kok af Nypladsen
19 24.9.1803 30.10.1803 enkemand Bersvend Eriksen Rueldal og Gunil Pedersd. Galaaen
20 6.10.1803 30.10.1803 Peder Olsen Dille og Anne Christina Jensd. Halden
21 24.12.1803 27.12.1803 Lieutenant Theodor B. Holst og jomfru Elisabeth Dybdahl Mølmand

1804    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 2.1.1804 5.2.1804 Lorentz Larsen Alberz? og Ingebor Nilsd. Kirkhuus
2 10.3.1804 2.4.1804 Ole Olsen Haanes og Giertrud Lorentzd. Dybsølie
3 17.3.1804 8.4.1804 Ellen Clemetsen Vigen og Ingri Olsd. Røraas
4 26.3.1804 15.4.1804 Jørgen Jacobsen Sund og Marit Olsd. ?? (fød i Tolgen)
5 29.3.1804 22.4.1804 Hans Hansen Kok og Johanna Christensd. Ryen
6 31.3.1804 22.4.1804 Jochum Ellingsen Belgmager og Anne Sophia Amundsd. Prydz
7 1.4.1804 22.4.1804 Peder Johannesen Røragen og Berret Evensd. Opdal
8 21.4.1804 21.5.1804 Lars Olsen Rise og Eva Andersd. Koidal
9 21.4.1804 21.5.1804 Jens Andreasen Qvax og Olava Jonasd. Skomager af Røraas
10 21.4.1804 13.5.1804 Jacob Jørgensen Gudal og Marit Nilsd. Kirkhuus
11 22.4.1804 1.7.1804 Ingbrigt Henningsen Feragen og Marit Christensd. Ryen
12 5.5.1804 27.5.1804 Peder Jensen Glasmager og Margrete Olsd. Negaard
13 6.5.1804 27.5.1804 Iver Pedersen Spell og Randi Larsd. Galaaen
14 7.5.1804 1.7.1804 Casper Andersen Borgos og Berret Nilsd. Borgos
15 9.5.1804 27.5.1804 Anders Amundsen Prydz og Eva Hansd. Guldal
16 25.5.1804 17.6.1804 Tomas Jonsen Kok og enken Kari Jacobsd. Garmager
17 26.5.1804 1.7.1804 Hans Jonsen Knoff og Kirsti Siversd. Brekken
18 26.5.1804 1.7.1804 Ole Ingbrigtsen Rueldal og Lisbet Olsd. Lasse
19 8.6.1804 8.7.1804 Peder Andersen Ophuus og Maren Larsd. Langen
20 19.8.1804 23.9.1804 Mons Pedersen Krogen og Berret Ingebrigtsd. Høyberget af Tydalen
21 1.9.1804 30.9.1804 Jon Didriksen Tønseth og Maria Jensd. Sund
22 22.9.1804 21.10.1804 Jon Pedersen Ødegaard og Marit Johannesd. Salve
23 29.9.1804 19.5.1805 Ole Siversen Volden i Brekken og Anne Henningsd. Feragen
24 6.10.1804 28.10.1804 Anders Christophersen Tronssmed og enken efter Ole A. Nordfiord Ane Margrete Tomasd.
25 11.10.1804 26.10.1804 Johan Henningsen Brekken og Karen Olsd. Hagen

1805    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 1.1.1805 13.1.1805 Hans Bentsen Langen og Maria Jonsd. Kuraas
2 19.1.1805 10.2.1805 Peder Jensen Hallen og Emerentze Olsd. Nordrevigen
3 9.2.1805 31.3.1805 Ole Hansen Bygmester og enken Berret Povelsd.
4 14.2.1805 29.3.1805 Esten Evensen Erlie af Tolgen og Bente Olsd. Langen fra Fæmund
5 23.2.1805 31.3.1805 enkemand Christopher Olsen Moen og enken Ane Sophia Tarvaldsd.
6 1.3.1805 29.3.1805 Lars Ingebrigtsen Bruen af Tufsingdal og enken Marit Andersd. Brekken
7 9.3.1805 23.5.1805 Peder Evensen Solie og Berret Olsd. Tronshat
8 23.3.1805 21.4.1805 Ole Nilsen Mæle og Barbro Amundsd.
9 6.4.1805 12.5.1805 Michel Iversen Garmager og Marie Hansd. Guldal
10 12.4.1805 9.6.1805 Rasmus Jochumsen Kojan og Barbro Andersd. Kojdal
11 13.4.1805 3.5.1805 Christopher Olsen og enken Anne Kirstina Jonsd.
12 27.4.1805 30.6.1805 Nils Beintsen og Christiana Larsd. Lien
13 27.4.1805 26.5.1805 Anders Lorentzen Dybsølie og Catarina Saxesd. Gudal
14 27.4.1805 19.5.1805 Jon Povelsen Salve og Margrete Andersd. Nordfiord
15 4.5.1805 5.7.1805 enkemand Erik Larsen Tufsingdal og enken Ragnild Eriksd. Sydal
16 4.5.1805 9.6.1805 Peder Hansen Sund og Marit Olsd. Jempt
17 4.5.1805 3.6.1805 Hans Iversen Unsgaard og Giertrud Jochumsd. Knoff
18 4.5.1805 14.7.1805 Hans Morten Hansen Vessel og Luci Bentsd. Langen
19 10.5.1805 3.6.1805 Esten Jacobsen Langen og Kari Iversd. Neegaard
20 2.6.1805 30.6.1805 Christen Ejnersen og Luci Larsd. Lien
21 4.6.1805 27.10.1805 Christen Larsen Haas og enken Giertrud Jacobsd. af Haugene
22 22.6.1805 14.7.1805 Ole Pedersen Hagen og Anne Sophia Hermandsd.
23 23.6.1805 21.7.1805 Christopher Davidsen Vesselvold og enken Brynille Adamsd.
24 26.6.1805 21.7.1805 Jørgen Andersen Borgos og Anne Estensd. Buk
25 29.6.1805 19.7.1805 Henning Hansen Elven i Brekken og Anne Henningsd. Saxe i Brekken
26 21.9.1805 13.10.1805 Hans Knudsen Moen og enken Kirstina Olsd. Valdalsvold
27 21.9.1805 13.10.1805 Faste Johannesen Salve og Elen Knudsd. Tellebonde
28 19.10.1805 10.11.1805 Ole Olsen Herdal og Kirsti Jørgensd. Gudal

1806    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 11.1.1806 2.2.1806 Jochum Jonsen Bygmester og Anne Lucia Larsd. Tørris
2 11.1.1806 16.2.1806 Peter Reinholtsen Schanke og Olava Olsd. Tørris
3 11.1.1806 16.2.1806 Christen Larsen Risberg og Luci Christophersd. Hitterdal
4 11.1.1806 11.4.1806 Ole Iversen Unsgaard og enken Lorentza Schanke
5 8.2.1806 2.3.1806 Erik Gundersen Fugel og Gunild Hansd. Trønnes
6 8.3.1806 11.4.1806 enkemand Arne Jacobsen Kuraas og enken Berret Larsd.
7 22.3.1806 13.4.1806 Adam Olsen Krog og Siren Fastesd. Kieldsberg
8 22.3.1806 13.4.1806 Christopher Hansen Wessel og Elisabeth Ditlevsd.
9 29.3.1806 27.4.1806 Henning Olsen Saxe fra Brechen og Lorentze Larsd. Aalen
10 29.3.1806 29.6.1806 Svend Jonsen Snekker og Siri Jacobsd. Haanes
11 2.4.1806 27.4.1806 Anders Olsen Brechen og Berith Henningsd. Feragen
12 4.4.1806 28.9.1806 Rasmus Estensen Kojan og Ane Catrine Caspersd. Feragen
13 12.4.1806 11.7.1806 Mathias Reinholdsen og Marith Henningsd.
14 13.4.1806 20.7.1806 Knud Henningsen Ødegaard og Berith Jensd. Lasse
15 19.4.1806 3.8.1806 Peder Olsen fra Tufsingdalen og Marith Jonsd., enke efter Iver Korsøen
16 26.4.1806 28.9.1806 Anders Olsen Døl og Marith Monsd. Feragen (el. Jonsd.?)
17 26.4.1806 18.5.1806 Jens Amundsen Prytz og Sara Pedersd. Glasmager
18 10.5.1806 8.6.1806 Peder Pedersen Hakegaard og Kjerstie Thoresd. Hagen
19 14.5.1806 8.6.1806 Henrich Andersen Siøvold og Margrethe Jensd. ??..vold
20 15.5.1806 15.6.1806 Jens Olsen Røraas og Marith Jonsd. Bygmester
21 17.5.1806 5.12.1806 Claus Clausen Sommer og Ingeborg Andersd. Brekken
22 31.5.1806 17.6.1806 Povel Olsen og Gunild Larsd. Hiulmager
23 31.5.1806 22.6.1806 Ole Jensen Qverneng og Kirsten Jensd. Schanke
24 7.6.1806 29.6.1806 enkemand Nils ? Buk og Inger Larsd. Strøme
25 20.6.1806 11.7.1806 enkemand Even Olsen Solie og Ragnild Olsd. Søvaal?
26 7.6.1806 20.7.1806 Peder Ingebrigtsen Knoph og Anne Margrete Evensd. Nyplas
27 29.6.1806 27.7.1806 Rasmus Jacobsen Engelvold og Lorentse? Jørgensd. Krogen
28 7.6.1806 ? enkemand Jon Larsen Hiulmager og Margrete Christophersd. Møller
29 1.6.1806 19.10.1806 enkemand Peder Olsen Graadahl og Maria Ditlevsd. Wigen
30 31.8.1806 26.10.1806 Peder Christensen Sandnes og Inger Olsd. Tolgen
31 21.9.1806 12.10.1806 enkemand Niels Jacobsen Vintervold og Marith Jørgensd. Walseth
32 12.10.1806 24.7.1807 Mathis Larsen Haugen og Malene Lorentzd. Dybsølie
33 31.10.1806 7.12.1806 Ole Pedersen Tamnes og Henricha ? Vintervold
34 9.11.1806 26.12.1806 Ole Estensen Spel og Marith Nilsd. Røraas
35 29.11.1806 26.12.1806 Ole Jonsen Tronshat og Anne Jacobsd. Galaaen
36 20.12.1806 22.2.1807 Anders Larsen Feragen og Mali Jonsd.

1807    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 11.4.1807 12.7.1807 Anders Clausen? Koch og Lucia Persd. Comandant
2 11.4.1807 26.4.1807 Anders Nilsen fra Tolgen og Lisbeth Mortensd. Find
3 18.4.1807 10.5.1807 Ole Jacobsen Haanes og Marith Iversd. Grenadeer fra Stormoen
4 18.4.1807 10.5.1807 enkemand Ole Berntsen? Rugeldahl og Marithe Amundsd. Røraas
5 25.4.1807 31.5.1807 Thomas Jensen Gulikstad og Olava Iversed. Bjørnstue
6 2.5.1807 12.7.1807 Ole Hansen Bekosen og Maren Ellendsd. Belgmager
7 2.5.1807 24.5.1807 Lars Jensen Hallen og Kirsti Christoffersd.
8 9.5.1807 31.5.1807 Jacob Saxesen Gudahl og Malena Jacobsd. Haanesset
9 30.5.1807 14.6.1807 Hans Olsen Koch og Eln Cathrina Schanke
10 6.6.1807 3.7.1807 Christen Michelsen Kulberg og Lucie Christensd. Hitterdahl
11 21.6.1807 2.8.1807 enkemand Peder Pedersen Skot og Olava Haraldsd. Dille
12 27.6.1807 26.7.1807 Jens Jørgensen Gudahl og Randi Andersd. Nordfiord
13 27.6.1807 19.7.1807 Reinholdt Johansen Surland og Marithe Caspersd. Brekken
14 18.7.1807 9.8.1807 Peder Jørgensen Rugelsiøen og Kari Jonsd. Kuraasen
15 29.8.1807 20.11.1807 Jon Hansen Elven eller Brekken og Bereth Svendsd. Ryen i Brekken
16 26.9.1807 5.1.1808 Anders Christoffersen Møller og enken Kari Nilsd. Vintervold
17 17.10.1807 3.7.1808 Johannes Pedersen Buch og enken Catharina Jonsd. Feragen
18 17.10.1807 15.11.1807 Jokum Erichsen Hvidsanden og Giertrud Jacobsd. Røe af Tolgen

1808    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 9.1.1808 5.2.1808 Ole Iversen Bachen og Marith Arnesd. Kuraasen
2 23.1.1808 15.7.1808 Jon Amundsen Prytz og Elen Maria Frederichsd. Brandt
3 12.2.1808 19.6.1808 Lars Clemetsen Wigen og enken Elen Knudsd. Tellebon
4 27.2.1808 10.3.1808 Lars Larsen Tufsingdahl og Anne Olsd. Feragen
5 11.6.1808 10.7.1808 Ole Haraldsen Dille og Cornelia Ellendsd. Belgmager
6 25.6.1808 25.9.1808 Ole Saxesen Kulberg og Ellen Larsd. Lengen
7 3.7.1808 2.10.1808 Anders Gundersen Fugl og Petronilla Jonsd. Sund
8 10.7.1808 14.10.1808 enkemand Peder Olsen ? Kløverue Anne Margrete Ingebrigtsd. Rugelbak
9 20.8.1808 2.10.1808 Peter Petersen Tønseth og Olava Iversd. Rugeldahl
10 28.8.1808 2.10.1808 Ole Jonsen Siøvold og Barbroe Erichsd. Moen i Tufsingdahlen
11 3.9.1808 23.10.1808 Esten Jonsen Riise og Petronilla Larsd. Haas
12 4.9.1808 2.10.1808 Ole Jokumsen i Berge og Anne Toresd. Hosøyen
13 4.9.1808 2.10.1808 Adam Jonsen B..? og Johanna Pedersd. Spel
14 17.9.1808 24.10.1808 Clemet Clemetsen og Anne Sophie Ellendsd. Vintervold
15 18.9.1808 2.10.1808 Ole Estensen Vangen af Hitterdahlen og Ingri Larsd. Haugen
16 18.9.1808 18.11.1808 Ingebrigt Nielsen Vintervold og Kirsti Hansd. Elven
17 8.10.1808 13.11.1808 Anders Jørgensen Brekken og Ingeborg Jonsd. Kojan
18 12.11.1808 18.1.1809 Strøme Pedersen Strømmevold og enken Maren Jensd. Bonde
19 26.11.1808 9.4.1809 enkemand Jens Jensen Bonde og Marith Andersd. Prytz
20 31.12.1808 2.5.1809 Peder Eliasen i Selboe og Martha Evensd. Moen

1809    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 11.3.1809 16.4.1809 Lars Throndsen og Anne Jørgensd. Walseth
2 11.3.1809 30.4.1809 Jacob Andersen Vintervold og Anne Margrethe Iversd. Grenadeer paa Stormoen
3 14.4.1809 9.7.1809 Hans Christensen Korsiøen og Kari Pedersd. Wigen
4 22.4.1809 11.6.1809 Peder Jacobsen Wintervold og Marith Haraldsd. Stormaan
5 30.4.1809 26.5.1809 enkemand Jon Pedersen Tørres og enken Ingeborg Olsd. Bryg?
6 7.5.1809 25.6.1809 Jørgen Christoffersen Hitterdahl og Lucia Evensd. Opdahl
7 8.5.1809 11.6.1809 enkemand Peter Tomasen Dahlen og Ingeborg Paulsd. Salve
8 27.5.1809 9.7.1809 Hans Erichsen Korsiøen og Walborg Jørgensd. Krogen
9 9.9.1809 1.10.1809 Andreas Olsen og Elisabeth Sophia Johannesd.
10 23.9.1809 22.10.1809 Erntz Johannesen Ødegaard og Elen Andersd. Torpet
11 30.9.1809 23.4.1810 Christen Pedersen Dahlen og Ingeborg Hansd. Birken
12 30.9.1809 14.6.1810 enkemand Jokkum Johannesen Spel og Malena Johannesd. Dille
13 9.12.1809 15.7.1810 Jørgen Jørgensen Walseth og enken Giertrud Kiøstelsd. Torpet
14 11.12.1809   enkemand Lars Larsen Haas og Lucia Hansd. Borgosen - ægteskabet blev ej fuldbyrdet

Tilbake


Hogne Holst, den 20.1.2000
hogne.holst@chello.no