Hognes.net

 

Meny


Dåp
1767-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Trolovelse / Vielse   
1767-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Konfirmasjon
1767-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

Begravelse  
1767-1789
1790-1799
1800-1809
1810-1816

 

HH01580A.gif (1311 bytes)

 

 

Hogne Holst, den 6.5.2002
hogne.holst@chello.no
hogne@hognes.net 

Kirkebøker - Røros

Vielse 1810 - 1816

1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816


1810

Nr Trolovet Viet Navn
1 20.1.1810 17.6.1810 Peder Bersvendsen Floer og Sara Iversd. Sagmester
2 5.4.1810 23.4.1810 Michel Torbersen Sorken og Petronilla Olsd. Langen
3 5.4.1810 23.4.1810 Jonas Thomasen Find og Marithe Jonasd. Find af Tolgen
4 24.4.1810 11.6.1810 Jacob Rasmussen Wintervold og Maren Eliasd. Prytz
5 28.4.1810 31.5.1810 Peder Larsen Lien og Giertrud Saxesd. Solien
6 19.6.1810 15.7.1810 Henning Nielsen Brekken og Kirsti Trondsd. Siøvold
7 23.6.1810 20.7.1810 Hans Evensen Biørgen og Lisbeth Jørgensd. Skoth
8 8.9.1810 30.9.1810 Lars Diderichsen Tønseth og Christiana Jacobsd. Haanesset

1811    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 2.2.1811 24.2.1811 Johannes Ellendsen Kuraas og Ingeborg Larsd. Haas
2 21.2.1811 31.3.1811 Halvor Pedersen Rostbiørken og Berethe Fastesd.
3 15.3.1811 7.4.1811 enkemand Christen Olsen Kokvold og Johanna Saxesd. Solie
4 23.3.1811 21.4.1811 Kai Mortensen Qvax og Kirsti Olsd. Aas
5 25.3.1811 15.4.1811 Jon Olsen Lang og Dordi Torbersd. Sorken
6 12.4.1811 26.5.1811 Lorens Jakobsen Dahl og Olava Gudmundsd. Paulsen
7 15.4.1811 12.5.1811 Peder Hansen Schanke og enken Lisbeth Ditlevsd.
8 20.4.1811 7.7.1811 Peder Joensen Kuraasen og Marithe Ludvigsd. Giersvold af Holtaalen
9 27.4.1811 23.5.1811 Lars Jensen Sund og enken Lucia Pedersd. , Axel Erntzens enke
10 4.5.1811 7.6.1811 Anders Nielsen Hartz og Ingri Jacobsd. Langen
11 18.5.1811 16.6.1811 Lars Nielsen Aalen og Kirsti Pedersd. Krogen
12 15.6.1811 7.7.1811 Joen Pedersen Brekken og Nille Henningsd. Brekken
13 22.6.1811 21.7.1811 Jens Hansen Sund og Lucie Clausd. Waal (Vold?)
14 6.7.1811 29.9.1811 Lars Larsen Nordre Vang af Tolgen og Maria Hansd. Langen
15 6.7.1811 21.7.1811 Peder Clasen Haugen og Gunild Jokkumsd. Kok
16 13.7.1811 22.9.1811 Mons Olsen Neergaard og Lucia Fastesd. Kieldsberg
17 25.8.1811 22.9.1811 enkemand Morten Olsen Hardtz? og Ragnild Nielsd.
18 18.9.1811 13.10.1811 Ole Ingebrigtsen Erlien af Tolgen og Ingeborg Pedersd. Engan
19 29.9.1811 1.12.1811 Ole Larsen Haugen og Maria Larsd. Aalen
20 9.11.1811 8.12.1811 enkemand Ole Olsen Corporal og Gunild Iversd.
21 16.11.1811 1.12.1811 Tarvald Andersen ? og Kari Bergersd.
22 16.11.1811 8.12.1811 Anders Andersen Steenvold af Brekke og Lisbeth Evensd. Brynnildsvold

1812    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 25.1.1812 1.3.1812 Johannes Jensen Skomager og Bereth Olsd. Hitterdahl
2 24.2.1812 20.9.1812 enkemand Lars Nielsen af Øvigen i Sverrig og Anne Lisbeth Joensd.
3 21.3.1812 20.4.1812 Ole Olsen Rugelbak og enken Ingeborg Hansd. Flenborg
4 29.3.1812 12.7.1812 Isach Jacobsen Kleven og Ingeborg Clemetsd. Sandnesset
5 4.4.1812 27.4.1812 Iver Iversen Bakken og Ingeborg Hendrichsd. Røraas
6 11.4.1812 7.5.1812 Hans Johnsen Løkken og Maren Cicilia Dahl
7 13.4.1812 4.5.1812 Erich Olsen Langen og Berethe Olsd. Borgosen
8 26.4.1812 28.6.1812 Peder Jacobsen Haanesset og Berethe Bendsd. Langen
9 26.4.1812 31.5.1812 Anders Andersen Brekken og Siri Joensd. B...?
10 29.4.1812 21.6.1812 Svend Bersvendsen ?..volden og Berethe Olsd. Galaaen
11 11.5.1812 7.6.1812 Rasmus Eliasen Prytz og Anne Larsd. Ryen
12 25.5.1812 14.6.1812 enkemand Peder Kristensen Kuraasen og Karen Hansd. Schanke
13 30.5.1812 12.7.1812 Hans Mortensen Qvax og Anne Kirstina Pedersd. Strømelie
14 30.5.1812 5.7.1812 Peder Joensen Koidahl og Giertrud Hendrichsd. af Holtaalen
15 30.5.1812 21.6.1812 Peder Hansen Korsiøen og Inger Jacobsd. Engesvold
16 27.6.1812 27.7.1812 Johan Andersen Haugen og Karen Hansd. Sund
17 27.6.1812 14.9.1812 Harald Floer og Margrethe Olsd. Gulikstad
18 17.8.1812 4.10.1812 enkemand Lars Jensen Hallen og Anne Margrethe Pedersd. Ødegaard
19 5.9.1812 18.10.1812 Anders Saxesen Kieldsberg og Marithe Larsd. Langen
20 14.9.1812 4.10.1812 Anders Estensen Sæter og Ingri Olsd. Øversiøldahlen nu Nordrevig
21 26.9.1812 25.10.1812 Anders Johannesen Selboe og Kirsti Jørgensd. Feragen
22 26.9.1812 29.11.1812 Morten Petersen og Anne Elisabeth Andersd. Dahlen
23 26.9.1812 25.10.1812 enkemand Ole Jokkumsen og Elisabeth Sofia Olsd. Salve
24 26.9.1812 11.10.1812 Johannes Bendtsen Voldahl og Lisbeth Halvorsd. Brekken
25 24.10.1812 15.11.1812 Ole Ernstzen Hartsiøen? og Anne Mortensd. Bukvold
26 24.10.1812 18.7.1813 enkemand Jørgen Jørgensen Feragen og enken Berethe Larsd. Feragen

1813    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 20.3.1813 16.5.1813 Jens Hansen Bierken og enken Maren Kirstina Larsd. Langen
2 16.4.1813 4.7.1813 Saxe Andersen Wintervold og Eva Olsd. Sommer
3 1.5.1813 30.6.1813 Peder Andersen Skodt og Andrea Didericha Ha..? Sevatdahlen
4 15.5.1813 10.10.1813 Ole Evensen Moen og Dordi Erlingsd. Storbekken af Tolgen
5 22.5.1813 18.7.1813 Faste Pedersen Strømme og Sigrid Saxesd. Kieldsberg
6 29.5.1813 4.7.1813 Anders Andersen Haugen og Berethe Sofia Evensd. Brynnildsvold
7 5.6.1813 4.7.1813 Rasmus Andersen Koidahl og Karen Andersd. Skodt
8 12.6.1813 18.7.1813 Johannes Andersen Vildman og Marithe Joensd. Walseth
9 11.7.1813 26.7.1813 Ole Hansen Guldahl og Giertrud Clausd. Haugen
10 17.7.1813 29.9.1813 Christoffer Pedersen Wigen og Anne Margrethe Joensd. Lien
11 2.10.1813 24.10.1813 Iver Christensen Sand..? og Marithe Pedersd. Kuraasen
12 2.10.1813 17.10.1813 Johannes Ingebrigtsen Rugelbak og enken Anne Kirstina Pedersd. Dahlen

1814    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 16.1.1814 6.2.1814 Jens Iversen Haftorsen og Ingeborg Andersd. Sommer
2 14.2.1814 11.4.1814 Ole Torbersen Sorken og Peternilla Olsd. Riisberg
3 16.3.1814 11.4.1814 Lasse Jensen og Dorothea Estensd.
4 1.4.1814 24.4.1814 enkemand Erich Larsen Sydahl og Maria Clausd. Haugen
5 23.4.1814 30.5.1814 Hans Jensen Sund og Kari Olsd. Neergaarden
6 23.4.1814 10.7.1814 Claus Iversen Unsgaard og Ingeborg Ingebrigtsd. Tønseth
7 14.5.1814 6.6.1814 Erich Nielsen Aalen og Olava Berntsd. Rugeldahl
8 28.7.1814 22.10.1814 Hans Joensen Sund og Gurru Joensd. Løken
9 14.8.1814 16.10.1814 Jørgen Larsen Feragen og Johanna Nielsd. Lasse
10 30.9.1814 13.11.1814 Svend Johannesen Rugeldahl og Marithe Joensd. Kuraasen
11 1.10.1814 27.11.1814 Peder Jørgensen Gudahl og Lucie Jacobsd. Moen
12 10.11.1814 11.12.1814 Michel Michelsen Raadløs og Anne Margrethe Iversd. Unsgaard
13 11.11.1814 4.12.1814 Anders Monsen Guldahl og Anne Kirstine Ingebrigtsd. Tønseth
14 26.11.1814 15.1.1815 Joen Reinholdtsen og Berethe Saxesd. Gudahl

1815    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 7.1.1815 3.2.1815 handelsmand Anders Trondsen og Olava Jensd. Schanke
2 9.3.1815 7.4.1815 Faste Joensen Kuraasen og Randi Andersd. Brekken
3 25.3.1815 23.4.1815 Peder Svendsen Vesselvold og enken Kirsten Joensd. Knoph
4 25.3.1815 27.3.1815 Capitain Hans Christian von Schrøder og jomfrue Giertrud Aas
5 25.3.1815 16.4.1815 Johannes Estensen Kojan og Hille Andersd. Skodt
6 8.4.1815 28.5.1815 Jacob Andersen Vintervold og Elen Larsd. Haas
7 15.4.1815 18.6.1815 Hans Morten Johannesen Ødegaard og Kirsten Reinholdtsd. Glasmager fra Galaaen
8 22.4.1815 18.6.1815 Mons Olsen Aas og Ingeborg Olsd. Riise af Stormoen
9 24.4.1815 16.6.1815 Jon Iversen Evjen og Giertrud Ingebrigtsd. Engan
10 6.5.1815 18.6.1815 Ole Larsen Ryen og Giertrud Christensd. Sandnesset
11 6.5.1815 11.6.1815 Hans Ellendsen Belgmager og Anne Kirstine Reinholdtsd. Smed
12 11.5.1815 11.6.1815 Jacob Olsen Tamnesset og Berethe Tarvaldsd. af Stormoen
13 20.5.1815 22.6.1815 Frederich Jokumsen Kok og Maren Christensd. Sand kiernen?
14 3.6.1815 17.3.1816 Hendrich Christophersen Møller og Olava Jonsd. Valseth
15 3.6.1815 4.8.1815 Jens Iversen Bonness. og Anne Margrethe Hansd. Bierken
16 3.6.1815 21.7.1816 Hans Hansen Elven og Lucie Jonsd. Walseth
17 3.6.1815 28.4.1816 Jørgen Jørgensen Feragen og Marithe Johannesd. Selboe
18 15.6.1815 17.6.1815 Faste Krog og enken Ingeborg Andersd.
19 25.11.1815 10.12.1815 enkemand Knud Knudsen Tellebonde og Siri Hansd. Schanke
20 29.12.1815 21.7.1816 Torger Bendixen og Carnilken? Olsd. Wigen
21 30.12.1815 9.8.1816 Peder Olsen Lang og Petronilla Jensd. Solie af Stormoen

1816    Tilbake

Nr Trolovet Viet Navn
1 16.3.1816 21.7.1816 enkemand Lars Jensen Sund og Lucia Andersd. Qvax
2 16.3.1816 28.7.1816 Lars Olsen Strømmelie og Karen Axelsd. Gahrmager
3 16.3.1816 15.7.1816 Peder Hansen Guldahl og Berith Knudsd. Schanke
4 16.3.1816 19.7.1816 enkemand Ole Pedersen Haugen og Berith Tollevsd. Vangen af Ous Annex
5 16.3.1816 11.8.1816 Peder Larsen Buch og Marith Pedersd. Strømmevold
6 16.3.1816 28.4.1816 Mons Jacobsen Gallaaen og Ingeborg Fastesd. Kielsberg
7 16.3.1816 27.4.1816 Berge? Pedersen Ryen og Ane Margrethe Johannesd. Ødegaard
8 16.3.1816 28.4.1816 Johannes Johnsen Kielsberg og enken Ane Mortensd. ?..vold
9 21.3.1816 21.3.1816 Capitain Krog og jomfrue Johanna Bie Lehmand
10 27.4.1816 22.9.1816 Hendrich Johnsen Ødegaard og Ingeborg Pedersd. Gallaaen
11 27.4.1816 6.10.1816 Ellen Johannesen Spell og Ingeborg Johannesd. Ødegaard
12 27.4.1816 21.7.1816 Tørres Johnsen Trønnes og Giertrud Pedersd. Brynnildsvold
13 27.4.1816 21.7.1816 John Rasmussen Kielsberg og Ane Mikkelsd. Røragen? (el. Feragen)
14 27.4.1816 20.10.1816 Iver Hansen Tellebond og enken Martha Johannesd. Nyeplads
15 27.4.1816 19.7.1816 Halvor Johnsen Unsgaard og Ingeborg Andersd. Hauen?
16 27.4.1816 4.8.1816 Christopher Jørgensen Qvichne og Guri Johnsd. Unsgaard
17 27.4.1816 4.8.1816 Anders Fastesen og Marith Pedersd. Vingelen
18 19.7.1816 18.8.1816 enkemand Mons Jensen Skodt og Maren Hansd. Svartz
19 20.7.1816 6.10.1816 Hans Andersen Nordfiord og enken Lucia Jonsd. Gulikstad
20 27.7.1816 13.10.1816 Hans Johansen Haugen og Anne Maria Reinholdtsd. Galaaen
21 27.7.1816 22.9.1816 Lars Olsen Salve og Maren Johanesd. Spel
22 28.7.1816   Anders Pedersen Strøme og enken Johanna Larsd. Tørres
23 23.9.1816 18.10.1816 enkemand Lars Christensen Hegdahlen og Cornelia Mortensd. Bukvold
24 27.9.1816 18.10.1816 Ole Mortensen Bukvold og Giertrud Svendsd. Wesselvold
25 5.10.1816 23.11.1816 Peder Jensen Kielsberg og Karen Knudsd. Knoph
26 25.10.1816 21.4.1817 enkemand Petter Larsen Tønseth og Helvig Maria Frederichsd. Brandt
27 25.10.1816 16.11.1816 Christopher Jensen Kielsberg og Peternilla Olsd. Schanke
28 26.10.1816 29.6.1817 Christen Christophersen Hitterdahl og Johanna Joensd. Løvseth
1 1.2.1817 11.4.1817 enkemand Jens Kielsberg og Margrethe Hansd. Aasen

Tilbake


Hogne Holst, den 21.1.2000
hogne.holst@chello.no