Min slekt

Jeg vil på disse sidene presentere noe av slekten jeg har jobbet med. Av praktiske grunner har jeg laget åtte anetavler (for hver av mine oldeforeldre) med linker til deres familier. Har også med linker til kildene for opplysningene. Anetavlene finner dere her.

Har valgt å lage en del lister over etterkommere av min slekt også. Mange vil nok finne igjen deler av sin slekt også. Håper jeg med dette kan komme i kontakt med andre som kan hjelpe meg videre der jeg måtte mangle opplysninger. Etterkommere finner dere her.


Har skaffet meg en microkort-leser, og vil med tiden legge ut kirkebøker for Hobøl / Tomter sogn. Grunnen for at jeg velger Hobøl, er at det for tiden finnes lite tilgjengelig kilder for sognet. Hobøl har blant annet ingen bygdebok man kan hjelpe seg med.