Etterkommere av Povel Madsen Holst

Citations


3. Giertrud Margrethe Holst

1Statsarkivet i Trondheim.

2Statsarkivet i Trondheim.

3Statsarkivet i Trondheim.


Peder Dybdal

1Kirkebøker, Røros vielser, 1727 - 1766 (RHD).

2Dybdahlsætta ved Jakob Haraldseid, Elverum, 1957.

3Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).

4Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).


9. Povel Henning Dybdal

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Rørosboka, bind 4, p. 152.

3Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).


10. Ole Henrich Dybdal

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).


12. Povel Henning Dybdal

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).


4. Hans Petter Holst

1Statsarkivet i Trondheim.

2Statsarkivet i Trondheim.

3Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

4Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


Elisabeth Marie Mustekeit

1NST V,, s. 180.

2NST V,, s. 180.

3NST V,, s. 180.

4Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

5Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


13. Giertrud Kirstina Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


14. Else Kirstina Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

3Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

4Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


15. Paul Madsen Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

3Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

4Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


16. Ingeborg Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


17. Christiana Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

3Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

4Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


18. Paul Henning Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


19. Henning Irgens Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


20. Maren Sophia Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

3Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

4Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


21. Christiana Sophia Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


22. Joachim Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


24. Wilhelm Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

3Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

4Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


6. Claus Paulsen Holst

1Kirkebok, Selbu 1699 - 1737 (MINI 695A01), + Selbu bygdebok.

2Kirkebok, Selbu 1699 - 1737 (MINI 695A01).

3Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 158.

4Kirkebok, Røros 1767 - 1805, + Rørosboka, bind 3, s. 16.


Johanne Bergman

1Kirkebøker, Røros vielser, 1727 - 1766 (RHD).

2Statsarkivet i Trondheim.

3Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).

4Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).


27. Povel Henning Holst

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).

4Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).


28. Johanna Holst

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).

4Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).


Anne Margrete Irgens

1Kirkebøker, Røros vielser, 1727 - 1766 (RHD).

2Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

4Statsarkivet i Trondheim.

5Kirkebok, Røros 1767 - 1805.


29. Johannes Holst

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).

4Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).


30. Johanna Holst

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Kirkebok, Røros 1767 - 1805.

4Kirkebok, Røros 1767 - 1805.


31. Johannes Holst

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 158.

4Kirkebok, Røros 1767 - 1805, + Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 158.


32. Paul Holst

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Kirkebok, begravelser Røros 1727-1766 (fra RHD).


33. Henning Irgens Holst

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Rørosboka, bind 3, s. 58.

4Kirkebok, Røros 1806 - 1816.


Ingeborg Olsdatter Rise

1Kirkebok, Røros 1767 - 1805, + Rørosboka, bind 3, s. 58.

2Rørosboka, bind 3, s. 58.

3Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

4Rørosboka, bind 3, s. 58.

5Kirkebok, Røros 1806 - 1816 (MINI 681A06).


34. Paul Irgens Holst

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 158.


Magdalena Borchgrevinck

1Kirkebok, Røros 1767 - 1797 (MINI 681A04).

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

4Rørosboka, bind 3,, s. 14.

5Slægten Borchgrevink med sidelinjer ; B.J. Borchgrevink, Chr., 1911,, s. 56.


8. Ribor Chatarina Holst

1Kirkebok, Selbu 1699 - 1737 (MINI 695A01), + Folketelling 1801.

2Kirkebok, Selbu 1699 - 1737 (MINI 695A01).

3Kirkebok, Meldal 1776 - 1815 (HF 1200).

4Kirkebok, Meldal 1776 - 1815 (HF 1200).


Peder Floer

1Kirkebøker, Røros vielser, 1727 - 1766 (RHD).

2Opplysn. sendt pr. e-mail fra Bjorn Flor den 13.2.1997.

3Kirkebok, Selbu 1757 - 1801 (HF 1230).

4Kirkebok, Selbu 1757 - 1801 (HF 1230).