Etterkommere av Povel Madsen Holst

Citations


11. Peder Dybdal

1Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.


Hanna Holmboe Irgens

1Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.

2Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.

3Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.

4Opplysn. fra Nanna Egidius sin slektside den 21.5.1999.


38. Peter Dybdal

1Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.

2C.S. Schilbred (iflg. Bjørn Flor).


Helene Margareta Broch

1Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29 + opplysninger fra Nanna Egilius sin slektsside den 21.5.1999.


39. Gjertrud Margarete Holst Dybdal

1Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.

2Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.


40. Margrethe Sophie Dybdal

1Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.


41. Kirsten Dybdal

1Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.


43. Poul Irgens Dybdal

1Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.


44. Birgitte Marie Dybdal

1Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29.


Caspar Fredrik Gill

1Slekten Irgens; Ludvig Kr. Langberg, Oslo 1927, s. 29 + opplysninger fra Nanna Egilius sin slektsside den 21.5.1999.


23. Christian Holst

1Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).

2Kirkebok, Oslo Domkirke 1743 - 1786 (MINI 4).


Karen Kierbo

1Kirkebok, vielser i Fredrikstad 1717 - 1871 (Fredrikstad historielag).


46. Hans Peter Holst

1Kirkebok, døpte i Fredrikstad 1780 - 1800 (Fredrikstad historielag).

2Kirkebok, døpte i Fredrikstad 1780 - 1800 (Fredrikstad historielag).


47. Niels Kierbo Holst

1Kirkebok, døpte i Fredrikstad 1780 - 1800 (Fredrikstad historielag).

2Kirkebok, døpte i Fredrikstad 1780 - 1800 (Fredrikstad historielag).


48. Johanne Marie Holst

1Kirkebok, døpte i Fredrikstad 1780 - 1800 (Fredrikstad historielag).

2Kirkebok, døpte i Fredrikstad 1780 - 1800 (Fredrikstad historielag).


25. Margrete Holst

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Slægten Marstrand; Troels Marstrand, Kbh. 1885,, s. X.


Michael Christian Marstrand

1Kirkebøker, Røros vielser, 1727 - 1766 (RHD).

2Slægtshaandbogen; Th. Hauch Fausbøll, Kbh. 1900, s. 602 + folketelling 1801.

3Slægten Marstrand; Troels Marstrand, Kbh. 1885,, s. X.


50. Anna Marstrand

1Kirkebok, Røros 1767 - 1805.

2Kirkebok, Røros 1767 - 1805.

3Kirkebok, Røros 1767 - 1805.

4Kirkebok, Røros 1767 - 1805.


51. Anna Marstrand

1Kirkebok, Røros 1767 - 1805, + Folketellingen 1801.

2Kirkebok, Røros 1767 - 1805.

3Kvikne bygdebok, bind I, s. 264.


26. Theodorus Bergman Holst

1Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

2Kirkebok, dåp Røros 1727-1766 (fra RHD).

3Rørosboka, bind 3, s. 16 (+ e-mail fra Bjørn Flor) + Slekten Giæver; C.S. Sc hilbred, 1982, s. 44.

4Kirkebok, Røros 1798 - 1805 (MINI 681A05).


Anne Christine Munch Schjelderup

1Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802 (iflg. Bjørn Flor).

2Kirkebok, Støren.

3Kirkebok, Støren (iflg. Bjørn Flor) + Slekten Giæver; C.S.Schilbred, 1982,.

4Rørosboka, bind 3, s. 16.

5Kirkebok, Røros 1767 - 1805.


54. N. Holst

1Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802 (MINI 730A02).

2Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802 (MINI 730A02).

3Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802 (MINI 730A02).


56. Boletta Kirstine Holst

1Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802.

2Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802.

3Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802.

4Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802.


57. Claudius Marius Bergmann Holst

1Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802 (MINI 730A02).

2Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802 (MINI 730A02).

3Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802 (MINI 730A02).


35. Claus Irgens Holst

1Håndskevet notis etter Wilhelm Chr. Wessel Holst, ca år 1900.

2Kirkebok, Røros 1767 - 1805.

3Elverum en bygdebeskrivelse; S.H.Finne-Grønn, 1909, s. 118 + Løtenboka.


Johanne Sophie Randulf

1Kirkebok, Sparbu 1767 - 1794.

2Elverum en bygdebeskrivelse; S.H.Finne-Grønn, 1909, s. 118.

3Kirkebok, Haltdalen 1748 - 1804 (HF 1208).

4Kirkebok, Løten 1850 - 1862 (HF 1307).

5Kirkebok, Løten 1850 - 1862 (HF 1307).


63. Nicolai Christian Munck Holst

1Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802.

2Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802.

3Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802.


64. N. (dødfødt) Holst

1Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802.

2Kirkebok, Inderøy 1762 - 1802.


36. Giertrud Catharina Floer

1Kirkebok, Selbu 1757 - 1801 (HF 1230).

2Kirkebok, Selbu 1757 - 1801 (HF 1230).

3Kirkebok, Kvikne 1785 - 1815 (HF 1345).

4Kirkebok, Kvikne 1785 - 1815 (HF 1345).


Lorentz Angell Fyhn

1Kirkebok, Selbu 1757 - 1801 (HF 1230).

2De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, s. 53.

3De ældre norske familier Wessel, G.Wessel, Christiania 1898, s. 53.


68. Hans Fyhn

1Kirkebok, Kvikne 1785 - 1815 (HF 1345).

2Kirkebok, Kvikne 1785 - 1815 (HF 1345).

3Kirkebok, Kvikne 1785 - 1815 (HF 1345).

4Kirkebok, Kvikne 1785 - 1815 (HF 1345).


69. Ane Catrina Fyhn

1Bygdebok for Meldal bd. 3 (Gard og ætt 1), + Folketelling 1801.

2Kirkebok, Kvikne 1785 - 1815 (HF 1345).


Elias Olsen

1Bygdebok for Meldal bd. 3 (Gard og ætt 1).

2Bygdebok for Meldal bd. 3 (Gard og ætt 1).