Hobøl kirkebøker

Trolovelse 1733 - 1759   Vielser

1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759


1733      

1. 18. Januar Jon Guldbrandsen og Bente Andersdatter
caut. Paul Svendsen Tompter og Ole Svendsen Kinnerud
2. 25. Januar Jacob Jonson og Maren Andersdatter Holt
caut. Tosten Siøfarson Thoen og Siver Hendricsen Lyshoug
3. 30. Januar Jon Nielsen og Karen Rolfsdatter Tingulstad
caut. Helge Nærebølle og Jacob Tingulstad
4 15. Mars Troels Andersen og Karen Jonsdatter
caut. Knud Grimsrud og Ingebret Riggesem
5 31. Mars Siver Tobiasen og Ingebor Biørnsdatter
caut. Ole Field og Morten Rø
6 14. Juni Anders Pedersen og Barbro Andersdatter
caut. Tolf Olsen Vaglen og Lars Olsen Vaglen
7 21. Juni Gunder Fridrichsen og Kisten Gundersdatter
caut. Hans Hansen Støttum og Helge Olsen? Nærebølle
8 17. September Joseph Andersen og Annichen Theodorsdatter
caut. Jon og Helge Hou
9 19. September Christoffer Jacobsen og Gunnor Olsdatter
caut. Arne Engen og Jon Gulbrandsen Kinnerud
10 26. September Amund Halvorsen og Kirsten Torersdatter
caut. Gunder Vegger og Lars Onaas
11 11. October Jens Andersen og Guri Anunsdatter
caut. Christen Knudsen Egeberg og Eric Olsen Kochsrud i Spydeberg Sogn.
1 Dom. 2 Advent Jon Svendsen og Olou Ingebretsdatter
caut. Knud Grimsrud og Hans Krog
     

1734      Tilbake

1 13. Februar Ole Østensen og Ingebor Evensdatter
caut. Tolf Vaglen og Ole Svichebølle
2 15. Februar Aschild Olsen og Anna Andrasdatter
caut. Jerch Huul og Torchild Bierve
3 13. Mars Anders Andersen og Anna Halstensdatter
caut. Tord Riser og Bent Biersrud
4 5. April Poul Hansen og Martha Arnesdatter
caut. Poul Tompter og Marcus Blixland
5 11. April Peter Henningsen og Kirsten Larsdatter
caut. Svend Lodschen og Peter Palmesen
6 22. April Rasmus Monsen og Karen Pedersdatter
caut. Siver Lyshoug og Riul Krog
7 2. Juli Poul Tronsen Gyller og Gunnile Larsdatter Tønderud
caut. Mathias Tronsen Brønerud og Ole Olsen Flachsestad
8 4. Juli soldat Helge Helgesen og Ingebor Christoffersdatter Rigge
9 18. Juli Christen Hansen og Martha Biørnsdatter
caut. Lars Olsen Onaas og Siver Larsen Suurbye
10 25. Juli Jerch Larsen og Ableone Aslachsdatter
caut. Lars Gustved og Ole Rød
11 5. September Johannes Olsen og Sara Støraadsdatter
caut. Peder Bue og Thord Riser
12 10. October Ingebret Rolfsen og Aase Ditlefsdatter
caut. Knud Grimsrud og Ole Berg
13 1. November Jon Søfrensen og Martha Søfrensdatter
caut. Osmund Andersen Amundrud og Ole Knudsen Lystad
begge af Spydeberg Sogn
14 10. November Peder Ingebretsen og Aase Andersdatter
caut. Knud Grimsrud og Jørgen Jarn
15 samme dag Thore Hansen og Margrethe Marcusdatter
Anders Pedersen Lille Holt og Jørgen Haagensen Store Holt
28. December Svend Svendsen Riis og Johanne Maria Samuelsdatter
caut. Erich Solberg, Marcus Blixland
     

1735      Tilbake

1 6. Februar Svend Marcusen og Rangil Knudsdatter
caut. Hans Hansen Kraag, Riul Larsen Kraag
2 samme dag Lars Andersen og Rangil Jørnsdatter
caut. Joen Nielsen Schoug, Rasmus Christophersen Bøler
3 samme dag Jens Brynilsen og Marthe Thoresdatter
caut. Capit:arn: Foss, Tomes Andersen Oddestad
4 30. Mars Knud Thorsen og Anna Jensdatter
caut. Støkaard Hansen Narvestad, Thomes Andersen Oddestad
5 5. Mai Eric Olsen og Karen Enersdatter
caut. Svend Egeberg og Anders Egeberg
6 31. Mai Christen Iversen og Malene Friderichsdatter
caut. Tosten Toen, Svend Humlerud
7 24. Juni Poul Hansen og Anna Larsdatter ?
caut. Størchord Jansen Narvestad, Tomes Andersen Oddestad
8 27. Juni Poul Helgesen og Anna Trulsdatter
caut. Ole Trulsen Røe, Lars Bentsen Gustved
9 2. Juli Ander Tomesen og Marthe Larsdatter
caut. Torsten Svendsen Rustad, Torger Svendsen Morch
10 11. September Gunder Nielsen og Olou Larsdatter
caut. Clemet Fuscher, Ole Brechen
11 samme dag Johannes Olsen og Karen Syversdatter
caut. Jacob Holt, Anders Gundersen Bergsplads
12 19. September Peder Olsen og Magrethe Samulsdatter
caut.             -strøket over-
13 27. September Erich Joensen og Berthe Hansdatter
caut. Thord Hof og Tord Riser
14 15. October Tolf Olsen og Rønneu Amundsdatter
caut. Knud Grimsrud, Hans Bovem
15 23. October Tollef Christophersen og Anna Aschildsdatter
caut. Tron Hovi, Halvor Rigge
16 samme dag Hool Rolfsen og Gunille Trulsdatter
caut. Jacob Holt, Hans Ditlefsen Leppestadplads
17 30. October Christen Hansen og Valbor Stochordsdatter
caut. Jan Wegdahl og Knud Hvam
18 20. November Jacob Christiansen og Marthe Erichsdatter
caut. Thord Riiser, Zacharias Dahler
27. November Niels Christophersen og Magrete Pedersdatter
caut. Tolf Olsen Waglen, Lars Olsen Waglensplads
     

1736     Tilbake

1 15. Februar Eric Clemmedsen og Elen Amundsdatter
caut. Gunder Wegger og Lars Onaas
2 18. Mars Gulbrand Svendsen og Johanne Rasmusdatter
caut. Hans Kraag og Riul Kraag
3 6. Juni Ole Jacobsen og Kirstine Jonsdatter
caut. Jacob Jonsen Holt, Sven Humlerud
4 22. Juli Jens Amundsen og Jøran Ingebretsdatter
caut. Jerch Huul og Amund Biørnstad; Kroer Sogn
5 19. August Halvor Brynilsen og Elen Rolfsdatter
caut. Peder Bue, Knud Schaarn? i Waaler Sogn
6 18. October Ole Torbiørnsen Greager og Berthe Ericsdatter
caut. Lars Gustved og Christen Nærebøl
7 10. November Halvor Olsen og Helvig Rasmusdatter
caut. Poul Tomter og Joen Gulbrandsen Kinerud
     

1737      Tilbake

1 13. Januar Christen Amundsen og Gonnor Pedersdatter
caut. Ole Field, Hans Bovem
2 samme dag Niels Gudmundsen og Helge Knudsdatter
caut. Torchel Bierve, Jerch Huul
3 10. Februar Hans Larsen og Olou Christophersdatter
caut. Knud Grimsrud, Hans Krog
4 16. Februar Ener Tostensen og Anne Michelsdatter
caut. Lars Gustved og Jerch Larsen
5 11. April Ole Hansen og Christine Helgesdatter
caut. Poul Svenden Tomter og Joen Nielsen Schoug
6 13. Mai Cap:dis Armes Christan August Foss og Anne Hansdtr. Scholden?
caut. Ole Halvorsen Field, Gabriel Olsen Gusland
7 10. Juli Ole Tomesen og Jøran Haagensdatter
caut. Ingeberet Rigesem og Bertel Smeebølle
8 8. August Michel Jonsen og Ingebor Thomesdatter
caut. Størchord Narvestad og Christopher Braate
9 7. October Thorer Jochumsen og Ellen Svendsdatter
caut. Ole Field og Lars Hvidsteen
10 24. October Johannes Undulsen og Maren Nielsdatter
caut. Eric Clemetsen Fuscher, Hans Stochstad (plass)
     

1738      Tilbake

1 2. Januar Ole Amundsen Holo og Goro Hansdatter
caut. Ole Field og Gabriel Gusland
2 9. Februar Hans Svendsen og Berthe Andersdatter
caut. Lars Olsen Waglen og Lars Hoff
3 7. Mars Carl Olsen og Anne Hansdatter
caut. Ole Field, Lars Gustved
4 samme dag Henrich Christophersen og Marthe Gudmundsdatter
caut. Ingebret Riggesem, Anders Foss
5 3. April Anders Christensen og Guri Toresdatter
caut. Jerch Huul, Anders Hollebølle
6 4. April Hans Hansen og Anne Andersdatter
caut. Clemet Fuscher og Lars Onaas
7 8. April Jan Gulbrandsen og Anniken Osmundsdatter
caut. Anders Lillebye, Halvor Kinnerud
8 17. April Hans Syversen og Gunille Jonsdatter
caut. Lars Hov og Poul Hovem i Garder Sogn
9 22. April Christen Hansen og Thordi Rasmusdatter
caut. Sven Schoug og Christen Nærebølle
10 26. Juni Anders Svendsen Dillerud og Gonor Christophersdatter
caut. Tron Hovi, og Trøg Haslerud
11 20. Juli Ole Jacobsen og Guri Monsdatter
caut. Rolf Carlstad, Hans Ascherud
12 27. Juli Ole Knudsen og Christence Ingebretsdatter
caut. Zacharias Dahler, Peder Brøholt
13 17. August Ole Andersen og Martha Andersdatter
caut. Jørgen Jarn og Hans Bovem
14 27. September Rasmus Clemedsen og Rønnou Amundsdatter
caut. Syver Suursbye og Lars Hof
15 28. October Einer Jacobsen og Olou Jensdatter
caut. Bent Biersrud, Hans Oderud
15 18. November Vilhelm Zachariesen og Jøran Achildsdatter
caut. Halsteen Mere og Tollef Tolfshuus
16 23. November Ole Vebjørnsen og Anne Tomter
caut. Leut. Samuel Fuscher og Gunder Wegger
     

1739      Tilbake

1 18. Januar Jens Rasmusen og Berthe Tostensdatter
caut. Anders Egeberg og Thorer Egeberg
2 5. April soldat Arne Pedersen og Karen Torchildsdatter
caut. Christopher Lie og Halvor Myrer
3 25. Mai dragon Ole Olsen og Anne Mortensdatter Bærøe
caut. Sven Tønderud og Zacharias Dahler
4 10. Juni Lars Hansen og Aase Halsteensdatter
caut. Zacharias Dahler og Anders Mere
5 24. Juni Aslach Haagensen og Malene Størchordsdatter
caut. Peder Bærøe og Niels Houg?
6 3. October Ole Nielsen og Aase Ericsdatter
caut. Peder Brøholt og Joen Kinnerud
7 15. November Jacob Torchildsen og Marthe Povelsdatter
caut. Ole Amundsen Holo og Bent Thorsen Schielstad
8 samme dag Ole Jørgensen og Johanne Pedersdatter
caut. Knud Jensen Grimsrud og Amund Christensen Gusland
9 20. December Anders Simonsen og Karen Tomesdatter
caut. Anders Dillerud og Ole Syversen Hagen
     

1740      Tilbake

1 13. Januar Bonde Pedersen og Barbro Helgesdatter
caut. Hans Kraagerud og Hans Roaas
2 9. Mars Christen Aschildsen og Marthe Gundersdatter
caut. Ole Brecchen og Hans Leppestad
3 10. April Johannes Svensen og Ane Joensdatter
caut. Ole Tomter og Johannes Elverud
4 1. Mai Jacob Andersen og Ingebor Caspersdatter
caut. Syver Lyshoug og Tollef Tolfshuus
5 7. Juni Torbiørn Carlsen og Maren Hansdatter
caut. Capitain Armes Foss og Siergant Riggesem
6 3. Juli Iver Simonsen og Gunille Larsdatter
caut. Jon Houg og Torchild Bierven
7 29. September Christopher Christophersen og Aase Hansdatter
caut. Halsteen Mere og Anders Dillerud
8 16. October Marcus Tollefsen Blixland og Marthe Kraft
caut. Ole Tomter og Hans Roaas
9 30. October Lars Jensen og Anne Ouensdatter
caut. Tron Hovi og Halsteen Mere
10 1. November Ole Syversen og Anne Aschildsdatter
caut. Lars Onaas og Ener Svennebye
11 27. November Aslach Gabrielsen og Anne Christensdatter Hovi
caut. Hans Bovem og Amund Gusland
     

1741      Tilbake

1 1. Mars Peder Herleusen og Olou Syversdatter
caut. Anders Lillebye og Kotil Sundbye i Vestby Sogn
2 19. Mars Christopher Aslachsen og Maren Olsdatter
caut. Tosten Thoen og Anders Lilleby
3 24. Juni Rasmus Hansen og Berthe Aschildsdatter
caut. Poul Hovem i Garder Sogn, Peder Hestved
     

1742      Tilbake

1 21. Januar Jørgen Haagensen og Boel Rasmusdatter
caut. Friderich Alvem og Niels Lie i Krogstad Sogn
2 25. Mars Friderich Helgesen og Anne Marie Hansdatter
caut. Christen Nærebøll og Tallach Nærebølle
3 8. Juli Christopher Christophersen og Aase Pedersdatter
caut. Anders Lillebye og Gunder Lyshoug
4 18. Juli Osmund Hansen og Margrethe Hansdatter
caut. Amund Gusland og Aslach Bovem
5 9. September Christopher Svendsen og Susanna Størchordsdatter
caut. Thomes Oddestad og Christopher Braate
6 16. September Gunder Olsen Hvidsten og Ragnille Monsdatter
caut. Ole Holoe og Sven Tønderud
7 28. October Eric Ingebretsen og Johanne Pederdatter
caut. Ole Svichebøll og Ener Svennebye
8 11. November Torjer Syversen og Marie Ericsdatter
caut. Clemet Fuscher og Lars Onaas
9 18. November Jacob Trygsen og Olou Helgesdatter
caut. Tron Hovi og Lars Aslerud
10 2. December Helge Johannesen og Gulbor Andersdatter Bilet
caut. Torchild Bierven og Haagen Schioløen
11 20. October Ingebret Gundersen og Johanne Findsdatter
caut. Anders Haagensen Houg, Peder Houg
12 21. November Jacob Christophersen Sundbye og Maren Larsdatter Schoug
caut. Lars Gustved og Christen Nærebølle
     

1743      Tilbake

1 6. Januar Lars Svendsen og Maren Olsdatter
caut. Tosten Toen og Anders Lilleby
2 10. ? Jacob Andersen og Gunille Amundsdatter
caut. Peter Schojen i Spydeberg Sogn og Anders Egeberg
3 6. Mars Hans Trulsen og Hellene Pettersdatter
caut. Even Løchen udji Spydeberg Sogn, Hans Hooll
4 25. Mars Erich Halvorsen og Karen Rasmusdatter
caut. Christen Nyegaard og Hans Lodschen
5 6. April Aslach Knudsen og Marthe Evensdatter Kraft
caut. Ole Tomter og Hans Roaas
6 16. April Poul Hansen og Sophia Helvig Samuelsdatter
caut. Clemeth Fuscher og Ole Tomter
7 5. Mai Lars Halvorsen og Kirsten Brynilsdatter
caut. Halvor Myrer og Christopher Lie
8 23. Juni Ole Sørensen Jarn og Live Larsdatter
caut. Ener Svennebye i Hovi Sogn og Ole Svichebølle
9 30. Juni Gisle Jacobsen og Ingebor Bentsdatter
10 18. August Lars Syversen og Boel Erichsdatter
caut. Lars Onaas, Ole Tolfshuus
11 20. October Ingebret Gundersen og Johanne Findsdatter
caut. Anders Haagensen Houg, Peder Houg
12 21. November Jacob Christophersen Sundbye og Maren Larsdatter Schoug
caut. Lars Gustved og Christen Nærebølle
13 24. November Sven Nielsen Vegger og Olou Christophersdatter
caut. Syver Sundbye og Niels Olsen Kraagerud (plass)
14 15. December Ole Hansen fra Spydeberg og Inger Halvorsdatter fra Krog
caut. Hans Krog og Riul Krog
     

1744      Tilbake

1 19. Januar Hans Sebjørnsen og Guri Svendsdatter
caut. Anbiørn Haglerud, Knud Dahl
2 samme dag Lars Andersen og Gertrud Nielsdatter
caut. Knud Grimsrud og Hans Krog
3 20. Februar Ole Svendsen Vegger og Karen Ingebretsdatter Vegger
caut. Syver Suurbye og Lars Olsen Vaglen (plass)
4 26. Februar Eric Jonsen Schielle fra Skibtved Sogn og Anne Jonsd. Hvidsteen
caut. Lars Riiser, og Torchild  Schoug ; Skibtved Sogn
5 28. Februar Sven Torjersen og Berthe Olsdatter Brechen
caut. Peder Kausebølle i Spydeberg Sogn og Clemed Fuscher
6 samme dag Hans Tostensen og Ragnille Tostensdatter Toen
caut. Tosten Isie og Thorer Egeberg
7 15. Mars Anders Pedersen og Karen Christophersdatter
caut. Christopher Mere, Anders Mere
8 21. Mars Nicolay Jonsen og Maren Andersdatter Schoug
caut. Jacob Schoug, Peder Tingulstad
9 22. April Haagen Hansen og Ingeborg Arnesdatter Tispenrud
caut. Ole Holoe og Johannes Luur
10 samme dag Hans Andersen og Maren Larsdatter Heaas
caut. Jens Braate og Hans Heiaas
11 26. April Eric Andersen og Anne Larsdatter Gustved
caut. Anders Pedersen Holt i Krogstad Sogn, Torchild Bierve
12 19. Mai Arne Pedersen og Anne Syversdatter Hollebølle (plass)
caut. Anders Hollebølle og Thorer Egeberg
13 9. Juni Lars Rasch og Sophie Elisabeth Preus
14 19. Juli Ole Nielsen og Inger Jørgensdatter
caut. Ole Tomter og Sven Humlerud
15 18. October Peder Ingebretsen og Berte Christensdatter
caut. Knud Grimsrud og Jacob Holt
16 15. November Ole Monsen og Elen Rasmusdatter
17 6. Desember Christopher Christophersen og Karen Jonsdatter
caut. Lars Holle og Christopher Torp

1745     Tilbake

1 10. Mars Sven Halvorsen og Ingeborg Pedersdatter
2 10. Juni Ole Amundsen Holoe og Berthe Arnesdatter Tispenrud
caut. Sven Tønderud og Haagen Tispenrud
3 11. Juli Siergant Peder Sørensen og Marie Larsdatter Onaas
caut. Lieutenant Georg von Senden og lensmand Clemet Fuscher
4 25. August Jacob Torjersen og Anne Rejersdatter Hove
caut. Tron Hove og Lars Aslerud
5 1. September Eric Ericsen Rød og Karen Olsdatter Rød
-bevilling av 6. august 1745-
6 12. September Lars Helgesen Vien og Anne Larsdatter Onaas
caut. Søren Stochstad og Peder Sørensen Hellerud
7 7. November Ole Kiostelsen og Maren Syversdatter øfre Bøler
caut. Hans Krog og Niels Bøler
8 11. November Hans Christensen og Marthe Roaldsdatter Schiølle
caut. Ingebret Rigesim og Amund Schiølle
9 29. November Eric Svendsen Schiølle og Maren Simonsdatter Hagen
caut. Torchild Bierve og Amund Schiølle

1746     Tilbake

1 28. Januar Qvarteer Mester Christian Neb og Abigael Samuelsdatter Fuscher
2 1. Februar Sven Jonsen Tomter og Aase Olsdatter Berg
caut. Ole Tomter og Halvor Kinnerud
3 20. Februar Hans Olsen og Ragnille Hansdatter Haabelsplass
caut. Anders Holt i Krogstad Sogn, Anders Schiestad
4 29. Juni Osmund Hansen Støttum og Anne Arnesdatter Tispenrud
caut. Haagen Tispenrud og Ole Holoe
5 2. Juli Ole Jørgensen Jarnsplass og Thore Helgesdatter
caut. Engebred Riggesim og Knud Grimsrud
6 24. Juli Thorer Sørensen Jarn og Maria Christophersdatter
caut. Lars Onaas og Syver Suurbye
7 20. October Lars Larsen n: Tomter og Gunille Trulsdatter
caut. Ole Sebiørnsen Tomter og Ole Nielsen Tomtersplass
8 17. December Niels Olsen og Johanne Syversdatter
caut. Hans Olsen Karder i Sohner Sogn, Ole Jacobsen Bergsplass

1747     Tilbake

1 17. Januar Hans Olsen Berg og Barbro Svendsdatter Schoug
caut. Ole Tomter og Jacob nordre Schoug
2 22. Januar Lars Knudsen Finstad og Anne Andersdatter Lillebye
caut. Tosten Toen og Aslach Blixland
3 19. Februar Ander Jacobsen og Marthe Amundsdatter Hovi (plass)
caut. Tron Hovi og Jens Hove
4 19. Mars Peder Erichsen Greager og Anne Christensdatter n: Bovem
caut. Lars Greager og Tron Hovi
5 3. April Lars Carlsen og Maren Zachariasdatter Jarn
caut. Knud Grimsrud og Torbiørn Gusland
6 9. April Henrich Christophersen og Maria Larsdatter Schoug
caut. Hans Hooll, og Halvor Biørnstad i Kroer Sogn
7 11. Juli Hans Hansen Gulli og Dorthe Jerchsdatter Huul
8 10. September Ole Larsen og Oslou Andersdatter Onaas
caut. Søfren Stochstad og Christian Neb
9 17. September Jørgen Friderichsen og Hellebor Pederdatter Tønnerud
caut. Hans Ascherud og Halvor Schistad
10 samme dag Carl Jacobsen og Anne Knudsdatter Onaas
caut. Chresten Onaasplass og Anders Hoviplass
11 29. September Anders Torgersen og Dorthe Syversdatter Narvestadplass
caut. Hans Kraag og Christopher Narvestad
12 samme dag Jens Andersen og Gunnild Jørgensdatter Lyshoug
caut. Gunner Lyshoug og Gunner Lyshougsplass
13 1. November Jon Halvorsen og Guri Halsteensdatter
caut. Lars Riser og Vilhelm Daler
14 4. November Nils Gudmundsen og Ane Maria Pedersdotter
caut. Jacob Jacobsen og Gunder Povelsen

1748      Tilbake

1 2. Februar Hans Anbiørnsen Haglerud og Karen Størchordsdatter Narvestad
caut. Christopher Braate og Anders Løwestad i Spydeberg Sogn
2 1. Mars Ollen Vetlesen Strømschoug i Raae Sogn og Johanne Nilsd. Heaas
caut. Niels Vegdahl i Vaaler Sogn og Jens Braate
3 10. Mars Hans Olsen Rød og Elen Aschildsdatter Mere
caut. Anders Mere og Halvor Rigge
4 samme dag Jens Simonsen Haabel og Berthe Olsdatter ibid.
caut. Tron Hove og Jens Hove
5 17. Mars Jon Simonsen og Marthe Caspersdatter
caut. Torbiørn Gusland og Peder nord: Bovem
6 16. April Anders Botolphsen og Christine Andersdatter Foss
caut. Sven Schoug og Lars Holle
7 samme dag Ole Olsen og Marthe Nielsdatter
caut. Eric Leppestad og Gunder Poulsen på Foss
8 4. Juni Ulrich Jensen Stochstad og Adriana Torchildsdatter Fuscherplass
caut. Sven Wegger, Eschild Fuscherplass
9 4. August Morten Hansen Ascherud og Gunille Helgesdatter
caut. Haagen Tispenrud, Bent Luur
10 24. August Lars Holmsen Lannem og Thore Hansdatter Krog
caut. Peder Kousebølle og Anders Næstingenplass i Spydeberg s.
11 15. September Ole Eschilsen og Ragnille Andersdatter
caut. Lars Onaas og Johannes Fuscher
12 24. September Ole Olsen og Anne Lovise Sørensdatter
caut. Tallach Nærebøll og Osmund Støttum
13 13. October Anders Clemedsen og Maren Gulbrandsdatter
caut. Johannes Vien og Hans Henrich Stochstadplass
14 27. October Christopher Knudsen og Anne Andersdatter Kraagerud
caut. Søren Stochstad og Peder Jarn
15 3. November Hans Amundsen og Aase Riursdatter Krog
caut. Hans Krog og Anders Smedsøn i Hovi Sogn
16 10. November Gudmund Olsen og Olou Christophersdatter Aslerudsplass
caut. Lars Aslerud, Jacob Aslerud
17 24. November Sven Tostensen Rustad og Berthe Tostensdatter Biercheschoug
caut. Anders Hollebølle, Torjer Morch i Krogstad Sogn
18 1. December Lars Gudmundsen og Aase Halvorsdatter Hoolsplass
caut. Halvor Biørnstad, Hans Hool
19 26. December Jon Christensen og Karen Christophersdatter Rigge
caut. Bent Luur, Hans Løchen i Spydeberg Sogn
20 27. December Lars Thomesen og Maren Christophersdatter
caut. Anders Aarhuus og Jens Hagen

1749     Tilbake

1 2. Februar Hans Halvorsen Carlstadsplass og Aase Wilhelmsdatter
caut. Jon Ringstad og Halvor Schistad
2 27. Februar Lars Aslachsen Slorud? og Helge Gabrielsdatter Gusland
caut. Amund Schiolden og Haagen Tispenrud
3 17. August Gulbrand Christensen og Maren Halsteensdatter
caut. Ole Onaas og Ole Mierschoug i Enebak Sogn
4 15. October Lars Gundersen Greager og Maren Hansdatter
caut. Haagen Tispenrud og Ole Greager
5 24. October Hans Hansen Eng og Anbiørn Svendsdatter
caut. Hans Jørgensen Pung i Garder Sogn, Rasmus Leschesen?
6 12. October Sven Rasmusen Morch og Anne Sørensdatter Brecchesplass
caut. Eric Monsen Breccheplass og Gunder Knudsen Lyshougpl.
7 13. December Hans Rolfsen Carlstad og Malene Jensdatter Braate
caut. Christopher Braate og Jon Ringstad

1750     Tilbake

1 7. Februar Nicolay Larsen og Anne Nielsdatter Bioner
caut. Hans Lodschen og Ole Hale i Garder Sogn
2 8. Mars soldat Berthel Svendsen og Sara Tostensdatter Tønderud
caut. Halvor Schiestad og Sven Biercheschoug
3 15. Mars Dragon Andreas Svendsen og Ingebor Ingebretsdatter
caut. Ole Larsen Onaas, Lars Helgesen KragerudDahlen
4 23. April Dragon Anders Olsen og Kiersten Zachariasdatter
caut. Christopher Mere og Anders Mere
5 samme dag soldat Lars Halvorsen og enken Aase Halsteensdatter
caut. Anders Aarhuus og Ander Jacobsen Hoviplass
6 24. Mai Anders Christensen Egeberg og Anne Erichsdatter
caut. Thorer Egeberg og Eric Leppestad
7 14. Juni Hans Andersen lille Bærøe og Anne Thomesdatter
caut. Wilhelm Bærøeplass og Anders Olsen s: Mere
8 8. Juli Thorer Gudmundsen og Anne Marie Samuelsdatter Melbye
caut. Capit: arm: Halvor Foss og Christian Neb
9 18. September Osmund Gundersen og Ingebor Bentsdatter
caut. Ole Tingulstad og Tallach Nærebøll
10 10. October Ole Rasmusen og Olou Christophersdatter Krogsplass
caut. Hans Krog og Riul Krog
11 8. November Anders Thoresen og Anne Jacobsdatter Holt
caut. Qvartermester Andras Foss, Jens Dingstad i Spydeberg s.
12 15. November Lars Thomesen og Marthe Syversdatter Lyshoug
caut. ? Jens Ellerup og Eric Gustved
13 12. December Hans Larsen og Bodel Ericsdatter Breccheplass
caut. Niels Olsen Lyshoug og Ole Pedersen Breccheplass

1751     Tilbake

1 28. Februar Mads Hansen og Barbro Helgesdatter fra Gedeberg
caut. Søren Stochstad og Johannes Brøholt
2 3. Mars Ole Poulsen og Kirsten Adamsdatter v: Krog
caut. Riul Krog og Lars Haslerud
3 7. Mars Eric Jensen og Anne Fransdatter
caut. Jacob Rustad?, Friderich Ourschoug
4 28. Mars Helge Sørensen og Sophia Thordsdatter Riser
caut. Johannes Fuscher og Johannes Brøholt
5 1. Mai Jørgen Christopher Enersen Svennebye og Ingebor Hansd. Krog
caut. Eric Leppestad, Hans Enersen Ile i Aschim Sogn
6 5. Juni Jacob Christophersen og Malene Halvorsdatter
caut. Eric Leppestad og Thorer Egeberg
7 27. Juni Johannes Hansen og Inger Stephensdatter Hollebølle
caut. Anders Hollebølle, og Anders Egeberg
8 22. August Jon Jacobsen og Gunille Olsdatter Bierveplass
caut. Lars Riiser og Jon Hvidsteen
9 29. September Christen Hansen Schistad og Anne Asclachsdatter
caut. Joen Ringstad, Haagen Tispenrud
10 31. October Gulbrand Jonsen og Maria Gundersdatter Engen
caut. Ole Tomter og Lars Helgesen i Kraagerud Dahlen

1752     Tilbake

1 22. Januar Peder Syversen Suurbye og Dorthe Helgesdatter Stochstad
caut. Ole Tolfshuus og Lars Helgesen i Kraagerud Dahlen
2 13. Februar Halvor Olsen og Magrethe Jørgensdatter Tolfshuus
caut. Torjer Solberg og Lars Helgesen Kraagerud plass
3 16. April Tosten Sørensen Jarn og Maria Svendsdatter
caut. Peder Jarn og Ole Jarn
4 7. Mai Lars Pedersen Riser og Anne Thomesdatter
caut. Harald Dahler, Anders Olsen Riser
5 21. Mai Even Christophersen Lie og Anne Svendsdatter
caut. Christopher Braate, Hans Hvam
6 27. Mai Thorer Ellefsen Kios i Spydeberg og Maria Hansdatter Krog
caut. Niels Hansen Sundbye i Spydeberg, Riul Krog
7 14. October Jahn Jahnsen øfre Bøler og Magrethe Enersdatter Grimsrud
caut. Truls Grimsrud og Tron Bøler
8 21. October Jens Christensen og enke Berthe Leppestad
caut. Hans Krog og Lars Riiser
9 19. November Ole Jonsen Field og Thore Gabrielsdatter
caut. Haagen Tispenrud og Lars Greager

1753     Tilbake

1 6. Januar Anders Gullesen og Christence Tostensdatter Isie
caut. Anders Hollebolle og Peder Calsmyr i Krogstad Sogn
2 16. Februar Ole Helgesen Schoug og Anne Larsdatter Schoug
caut. Christen Nærebøll og Jacob Svendsen Anbiørnrud
3 10. Mars Jon Simonsen og Magrethe Evensdatter
caut. Christopher Torp og Lars Sandager
4 14. Mars Enkemand Christen Jørgensen Svelgen og Berthe Hansdatter
caut. Lars Riiser, Haagen Tispenrud
5 3. Mai Gulbrand Christensen Bølerplass og Anne Ericsdatter
caut. Jahn Jahnsen Bøler og Thron Bøler
6 10. Juli Ole Amundsen og Ingebor Rolfsdatter
caut. Lars Jensen Sandager og Anders Gundersen Torp
7 14. Juli Thord Christian Bærøe og Dorthe Enersdatter
caut. Hans Andersen lille Bærøe, Wilhelm Zachariasen Kinslie
8 18. August Anders Christensen Fossnæs og Maren Jacobsdatter
caut. Haagen Tispenrud og Ole Holoe
9 2. September Enkemand Christopher Jacobsen Torp og Ingebor Gundersdatter
caut. Hans Krog og Riul Krog
10 9. September Dragon fra Aschim Sogn Søren Gulbrandsen og Karen Andersd.
caut. Sven Hansen Tømt i Aschim Sogn, Anders Egeberg
11 16. September Eric Svendsen Field og Olou Jonsdatter
caut. Torbiørn Gusland, Knud Aslerud
12 27. September Lars Riulsen og Karen Poulsdatter Tomter
caut. Hans Krog og Even Tomter
13 28. September Gullich Jacobsen og Thorer Christophersdatter Mere?
caut. Peder Rigge og Bent Luur
14 30. September Aslach Olsen og Rønnou Christensdatter Oddestad
caut. Hans Oddestad og Michel Schinnerud
15 3. October Gulbrand Christensen og Marthe Larsdatter Svichebøll
caut. Peder Svichebøll, og Born Olsen Kousebølleplass
16 11. November Poul Pedersen og Berthe Enersdatter Grimsrudsplass
caut. Hans Krog og Anders Larsen Jarn

1754     Tilbake

1 3. Mars Jacob Halvorsen og Anne Jonsdatter Bøler
caut. Peder Rigge og Christopher Mere
2 17. Mars Thorer Svendsen og Maren Guttormsdatter Eng
caut. Hans Saxebøll og Bent Luur
3 4. Mai Christian Nielsen og Anne Aslachsdatter Bovemsplass
caut. Eric Field og Anders Jacobsen Hoviplass
4 11. Mai Rolf Thorersen og Maren Gustavsdatter (enke)
caut. Harald Dahler og Anders Vildschou
5 28. Mai Hans Anbiørnsen og Christence Pedersdatter Bioner
caut. Jens Braate og Michel Schinnerud Vesterbye
6 23. Juni Ole Poulsen og Jøran Pedersdatter
caut. Christopher Braate og Jens Braate
7 1. August Tosten Svendsen og Anna Nielsdatter Bioner
caut. Niels Grønstved og Syver Anbiørnsrud plass i Krogstad s.
8 5. October Peder Nielsen og Anne Johannesdatter Isieplass
caut. Anders Holleboll og Lars Bøler i Spydeberg Sogn
9 6. October Halvor Anundsen og Marthe Thorersdatter Egeberg
caut. Hans Tostensen Isie, Anders Gullesen Hanekrop i Krogstad
10 18. October Jacob Torchildsen og Anne Pedersdatter
caut. Hans Andersen Mere og Bent Larsen Luur

1755     Tilbake

1 20. April Jens Torbiørnsen og Gunille Simonsdatter
caut. Osmund Schiolden og Eric Field
2 22. April Jacob Riulsen og Olou Tallachsdatter Nærebøll
caut. Ole Tingulstad og Osmund Støttøum
3 19. Mai Biørn Tronsen Hovi og Gunille Larsdatter Greager
caut. Torbiørn Gusland, Ole Gusland
4 6. Juni Jon Jacobsen og enken Dorthe Syversdatter
caut. Lars Slorud i Garder Sogn, Jens Braate
5 20. August Ambiørn Ericsen og Jøran Sebiørnsdatter
caut. Siergant Jon Henrich Petersen og Corp. Hans Haglerud
6 9. November Anders Andersen Tolfshuus og Anne Tostensdatter Kraagerud
caut. Hans Vaglen og Lars Helgesen Kraagerudsplass

1756     Tilbake

1 5. Mai Jens Johannesen Eng og Anne Dorthe Huul
caut. Torchild Bierve, Hans Eng
2 2. September Jon Hvidsten og Ragnille Torchildsdatter Bierve
caut. Lars Riiser og Holm Haltorp i Spydeberg Sogn
3 4. September Hans Jensen og Bente Christiansdatter Bærøe
caut. Thorer Pedersen Bærøe og Vilhelm Zachariasen Kinslie
4 5. September Thorer Larsen Morch og Maren Halvorsdatter Schistad
caut. Ole Holoe og Hans Hool
5 25. September Ole Andersen Lillebye og enken Maren Madsdatter Elverud
caut. Lars Holle, Lars Humlerud
6 31. October Peder Larsen Greager og Marthe Olsdatter søndre Hvidsteen
caut. Torbiørn Gusland og Eric Gustved
7 7. November Jørgen Olsen og enken Ingebor Knudsdatter
caut. Tallach Nærebøll, Bent Myrer i Spydeberg Sogn
8 5. December Mads Halvorsen Schistad og Thore Larsdatter
caut. Hans Hool og Thorer Larsen Morch i Spydeberg Sogn

1757    Tilbake

1 25. Januar Bendix Nielsen og Malene Jonsdatter Bærøeplass
caut. Thord Christian Bærøe og Vilhelm Zachariasen
2 2. Mars Arne Knudsen og Live Larsdatter Bounerud
caut. Peder Jarn og Torjer Jevelsrud i Enebach Sogn
3 3. Mars Gunder Poulsen Schoug og Berthe Jerchsdatter Huul
caut. Torchild Bierve og Anders Poulsen Bierche i Krogstad Sogn
4 11. Juni Lars Helgesen Kraagerudplass og Marthe Olsdatter Rød
caut. Ole Stochstad og Torjer Solberg
5 2. Juli Christopher Nielsen Lodschen og Kirsten Olsdatter Hvidsteen
caut. Hans Saxebøll, og Even Lie
6 12. Juli Iver Olsen og Kirsten Hansdatter Greager
caut. Jacob Ericsen Pichstad og Anders Blixlandsplass
7 31. Juli Hans Ericsen og Dorthe Amundsdatter Berg
caut. Lars Holle og Ole Jacobsen Bergsplass
8 28. August Bertel Svendsen Tønderud og Maria Christophersdatter Braate
caut. Jens Braate, Halvor Schistad
9 samme dag Ole Andersen Blixlandplass og Karen Bentsdatter Tomter
caut. Tollef Marcusen Blixland, Lars Riursen v: Krog
10 29. October Lars Stiesen og Marthe Ericsdatter Carlstad
caut. Niels Carlstad og Halvor Schistad
11 5. November Hans Ouensen og enken Johanne Rasmusdatter Bølersplass
caut. Niels Bøler og Gulbrand Bølersplass
12 18. November Gullich Roaldsen og Ingebor Christensdatter Oddestadplass
caut. Christopher Braate og Michel Schinnerud
13 20. November Eric Svendsen og Giertrud Ericsdatter Greager
caut. Lars Greager og Tron Hovi

1758     Tilbake

1 15. Januar Helge Andersen og Marthe Olsdatter Fuscherplass
caut. Rolf Pedersen Frestadplass i Krogstad Sogn, Jens Simonsen Mereplass
2 19. Januar Ole Halsteensen og Anne Fransdatter Greagerplass
caut.  Jacob Greagerplass og Anders Holle? i Hovi Sogn
3 18. Mars Abraham Christensen Svelgen og Gunille Knudsdatter v: Schielfoss
caut. Christopher Braate, Jens Braate
4 10. December Halvor Larsen Riggesplass og Ingebor Olsdatter
caut. Jens Luur, Jens Eng
5 27. December soldat Niels Pedersen og Berthe Axelsdatter
caut. Ole Stochstad, Torjer Solberg

1759     Tilbake

1 4. Februar Ole Hansen Hvam og Helvig Johannesdatter
caut. Hans Saxebøll og Jacob Schielfoss
2 5. Februar Siergant Iver Olsen Lindholst og Helene Torchildsdatter Bierve
caut. Lars Riiser og Ole Iversen Lindholst Sundbye i Spydeberg Sogn
3 11. Februar Christopher Christophersen og Christine Amundsdatter Elverud
caut. Even Svichebølle og Ole Onaas
4 samme dag Thorer Poulsen og Gyri Anundsdatter Knabstad
caut. Anders Holt og Svennung Hougen
5 8. April Otter Nielsen Løchen og Marthe Johannesdatter Brøholt
caut. Vagtmester Søren Kraagerud og Anders Løvestad i Spydeberg
6 29. April Johan Henric Halvorsen og Barbro Helgesdatter Gedeberg
caut. Peder Svichebøll, Gunder Halvorsen Brøholtsplass
7 22. Juli Anders Biørnsen og Maren Marcusdatter Blixland
caut. Lars Thorsen Hoff og Niels Holmsen Schullberg af Spydeberg s.
8 23. September Hans Schiøpharsen Nordbye i Spydeberg og Guri Thorersd. Egeberg
caut. Hans Tostensen Isie og Christen Tostensen Holi i Spydeberg s.
9 27. October Erland Olsen og Marthe Pedersdatter Riiser
caut. Anders Jacobsen Flesen og Bent Larsen s: Mere?
10 5. November Helge Marcusen Blixland og Anne Aslachsdatter
caut. Tollef Marcusen Blixland og Lars Helgesen Findstad
11 2. December Niels Christensen Carlstad og Christine Halvorsdatter
caut. Eric nordre Schielfoss, Halvor Holoe.

Tilbake


Hogne Holst, den 18.7.1999